Programy edukacyjne i konkursy o Krakowie

Zapraszamy do Udziału  W PROGRAMACH i KONKURSach, które współorganizujemy

 SMOCZUŚ - współpraca z Wojewódzką Biblioteką Publiczną

Konkurs dla dzieci z przedszkoli (od 4-6 lat) rozbudzający zainteresowanie krakowskimi tradycjami, legendami i zwyczajami. (kwiecień -czerwiec 2015)

Rezultatem mają być prace plastyczne w formie maskiOBLICZE POSTACI Z KRAKOWSKIEJ  LEGENDY(wykonane przez zespoły 4-6 dzieci)

Zgłoszenia- od 2 lutego do 31 marca 2015

Realizacja spektakli i wycieczekod 16 marca do 26 maja 2015

Oddawanie prac (Oddział dla Dzieci, WBP,ul.Rajska) - 3-6 czerwca 2015

Gala rozdania nagród +wernisaż (Oddział dla Dzieci, WBP,ul.Rajska) - 17 czerwca 2015

Wystawa (Oddział dla Dzieci, WBP,ul.Rajska) - od 17 do 30 czerwca 2015

Koszty:

Wycieczka „KRAKOWIACZEK JEDEN, KRAKOWIANKA JEDNA” – 10 zł/dziecko

spektakl + warsztaty edukacyjne pt. „SMOCZUŚI PRZYJACIELE”(w szkole) – 10 zł/dziecko

Regulamin umieszczony będzie 30 września 2014 w zakładce Konkursy o Krakowie/Smoczuś

 

 
RAJCUŚ – współpraca z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa i Radą Miasta Krakowa
Konkurs „Rajcuś Krakowski obserwuje – poszukuje - prezentuje” skierowany jest do uczniów klas I szkół podstawowych w wieku 6-8 lat, a jego cel to zaciekawienie zabytkami Krakowa oraz kształtowanie współpracy i postaw społeczno-obywatelskich. (luty - czerwiec 2015)

rezultatem mają być prace plastyczne o wymiarach 50 cm x 70 cm pt.ZADBANY KRAKÓW TO PIĘKNY KRAKÓW(wykonane przez zespoły 4-6 dzieci)

Zgłoszenia -od 1 stycznia do 14 lutego 2015

Realizacja spektakli-od 2 lutego do 30 kwietnia 2015
Realizacja wycieczek - od 8 kwietnia do 22 maja 2015

Oddawanie prac (Dzielnica II, ul.Daszyńskiego ???)- 1-6 czerwca 2015

Gala rozdania nagród +wernisaż UMK,Plac Wszystkich Świętych -15 czerwca 2015 

Wystawa (UMK Hol Kamienny)- 15 do 30 czerwca 2015 

Koszty:

Wycieczka „SPACER Z RAJCUSIEM PO KRAKOWIE” – 10 zł/dziecko + wstęp do Wieży Ratuszowej 4,50zł/dziecko

spektakl + warsztaty edukacyjne pt.„ RAJCUŚ I MY” (w szkole) – 10 zł/dziecko

Regulamin umieszczony będzie  30 września 2014 w zakładce Konkursy o Krakowie/Rajcuś

 

ŻACZEK - współpraca z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wojewódzką Biblioteką Publiczną
Konkurs dla uczniów klas II szkół podstawowych mający na celu rozwijanie zainteresowania nauką wśród dzieci w wieku 8-9 lat poprzez ukazanie postaci i obiektów ważnych dla nauki polskiej oraz atrakcyjnych sposobów zdobywania wiedzy przy wykorzystaniu zasobów dziedzictwa kulturowego Krakowa. (listopad 2014 – marzec 2015)
 

rezultatem mają być prace w formie książki pt.KSIĘGA TAJEMNIC(wykonane przez zespoły 4-6 dzieci)

Zgłoszenia -od 15 października do 30 listopada 2014

Realizacja wycieczek, warsztatów muzealnych i spektakli - od 3 listopada 2014 do 14 marca 2015

Oddawanie pracKSIĄG TAJEMNIC (Oddział dla Dzieci, WBP, ul.Rajska)- 23-28 marca 2015

Gala rozdania nagródAula Collegium Maius UJ - II tydzień kwietnia 2015 

Wystawa (Oddział dla Dzieci, WBP, ul.Rajska) -od 13 do 30 kwietnia 2015

Koszty:

wycieczka WYPRAWA DO WRÓT MĄDROŚCI po Dzielnicy Uniwersyteckiej – 10 zł/dziecko

spektakl + warsztaty edukacyjne pt.„ ŻACZEK I TAJEMNA KSIĘGA (w szkole) – 10 zł/dziecko

warsztaty muzealne pt. „U ŹRÓDEŁ WIEDZYw Muzeum UJ Collegium Mauis  - 3 zł/dziecko

Regulamin umieszczony będzie  30 września 2014 w zakładce Konkursy o Krakowie/Żaczek

 
 
KRAKUSEK – współpraca z Zamkiem Królewskim na Wawelu i Społeczną Szkołą Podstawową Nr 4 
Konkurs dla uczniów klas III szkół podstawowych, który ma na celu zachęcenie dzieci do ciągłego poznawania Krakowa oraz zdobywania i  poszerzenia wiedzy o jego zabytkach, historii i tajemnicach. (wrzesień 2014 – marzec 2015)

 

Zgłoszenia -od 10 września do 15 października 2014

Realizacja wycieczek- od 10 września 2014

Etap szkolny (test) - 28 stycznia 2015
Gra rodzinna dla finalistów -7 i 14 marca 2015

Finał na Wawelu (test) - 18 marca 2015 

Gala na Wawelu -14 kwietnia 2015 

Regulamin znajduje się w zakładce Konkursy o Krakowie/Krakusek