PROGRAMY EDUKACYJNE I KONKURSY O KRAKOWIE

Zapraszamy do Udziału  W PROGRAMACH i KONKURSach, które współorganizujemy


 

 SMOCZUŚ - współpraca z Wojewódzką Biblioteką Publiczną

Konkurs dla dzieci z przedszkoli (od 4-6 lat) rozbudzający zainteresowanie krakowskimi tradycjami, legendami i zwyczajami. (kwiecień -czerwiec 2015)

   

 RAJCUŚ – współpraca z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa i Radą Miasta Krakowa

Konkurs „Rajcuś Krakowski obserwuje – poszukuje - prezentuje” skierowany jest do uczniów klas I szkół podstawowych w wieku 6-8 lat, a jego cel to zaciekawienie zabytkami Krakowa oraz kształtowanie współpracy i postaw społeczno-obywatelskich. (luty - czerwiec 2015)
 

ŻACZEK - współpraca z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wojewódzką Biblioteką Publiczną
Konkurs dla uczniów klas II szkół podstawowych mający na celu rozwijanie zainteresowania nauką wśród dzieci w wieku 8-9 lat poprzez ukazanie postaci i obiektów ważnych dla nauki polskiej oraz atrakcyjnych sposobów zdobywania wiedzy przy wykorzystaniu zasobów dziedzictwa kulturowego Krakowa. (listopad 2014 – marzec 2015)
 
 
KRAKUSEK
współpraca z Zamkiem Królewskim na Wawelu i Społeczną Szkołą Podstawową Nr 4 
                                                                   X  JUBILEUSZOWA  EDYCJA
Konkurs dla uczniów klas III szkół podstawowych, który ma na celu zachęcenie dzieci do ciągłego poznawania Krakowa oraz zdobywania i  poszerzenia wiedzy o jego zabytkach, historii i tajemnicach. (wrzesień 2014 – marzec 2015)

 

                     Regulamin znajduje się w zakładce Konkursy o Krakowie/Krakusek

WYGRAMY KRAKÓW – to propozycja multiprzedmiotowych konkursów 

 

dla uczniów GIMNAZJÓW i SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
przygotowana w oparciu o metodę projektów
w różnorodny sposób związanych z tematyką „krakowską”

Współpraca z Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Historycznym Miasta Krakowa,

 Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, Muzeum Przyrodniczym w Krakowie

oraz organizacjami pozarządowymi i szkołami.

 
 realizacja od WRZEŚNIA 2014 r - do końca MAJA 2015 r.