Programy edukacyjne i konkursy o Krakowie

Zapraszamy do Udziału  W PROGRAMACH i KONKURSach, które współorganizujemy

 SMOCZUŚ 

Konkurs dla dzieci z przedszkoli (od 4-6 lat) rozbudzający zainteresowanie krakowskimi tradycjami, legendami i zwyczajami. (kwiecień -czerwiec 2015)
 
RAJCUŚ – współpraca z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa i Radą Miasta Krakowa
Konkurs „Rajcuś Krakowski obserwuje – poszukuje - prezentuje” skierowany jest do uczniów klas I szkół podstawowych w wieku 6-8 lat, a jego cel to zaciekawienie zabytkami Krakowa oraz kształtowanie współpracy i postaw społeczno-obywatelskich. (luty - czerwiec 2015)
 
ŻACZEK - współpraca z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wojewódzka Biblioteka Publiczną
Konkurs dla uczniów klas II szkół podstawowych mający na celu rozwijanie zainteresowania nauką wśród dzieci w wieku 8-9 lat poprzez ukazanie postaci i obiektów ważnych dla nauki polskiej oraz atrakcyjnych sposobów zdobywania wiedzy przy wykorzystaniu zasobów dziedzictwa kulturowego Krakowa. (listopad 2014 – marzec 2015)
 
KRAKUSEK – współpraca z Zamkiem Królewskim na Wawelu i Społeczną Szkołą Podstawową Nr 4 
Konkurs dla uczniów klas III szkół podstawowych, który ma na celu zachęcenie dzieci do ciągłego poznawania Krakowa oraz zdobywania i  poszerzenia wiedzy o jego zabytkach, historii i tajemnicach. (wrzesień 2014 – marzec 2015)