PROGRAMY EDUKACYJNE I KONKURSY O KRAKOWIE

 

Celem  przygotowanego przez Stowarzyszenie SZERSZE HORYZONTY i AKADEMIĘ ŻAKOWSKĄ (działającą w ramach Spółdzielni  Socjalnej KAMPU) programu edukacyjnego obejmującego projekty: Krakowski SMOCZUS (dla dzieci 5-6 letnich),RAJCUŚ KRAKOWSKI (dla dzieci 6-8 letnich) i ŻACZEK KRAKOWSKI (dla dzieci 7-9letnich) oraz KRAKUSEK (dla dzieci w wieku 8-10 la) jest przede wszystkim wsparcie nauczycieli realizujących edukację regionalną  i umożliwienie im skorzystania z atrakcyjnych idostosowanych do wymagań programowych wycieczek, spektakli i warsztatów tematycznych, które mogą się zakończyć przystąpieniem do konkursów. Program ten przewiduje udział w różnych aktywizujących  formach zajęć rozbudzających zaciekawienie, poszerzających wiedzę oraz kompetencje dzieci, a samo uczestnictwo w tych zajęciach ma być dla dzieci możliwością poznania różnych sposobów zdobywania wiedzy, w tym również poprzez zabawę.

 

 

Sugerowany w regulaminach naszych konkursów udział całych zespołów klasowych wynika z możliwości powiązania udziału w konkursach z realizacją podstaw programowych nauczania zintegrowanego i z prowadzeniem normalnego procesu dydaktycznego obejmującego kompleksową edukację regionalną, kulturalną oraz obywatelsko-patriotyczną.

 

Przesłanie oraz zasady całego programu i poszczególnych konkursów uwzględniają ważny wymiar edukacji szkolnej, jakim jest kształcenie młodych obywateli świadomych swojej tożsamości i kultury oraz adaptują je do możliwości psychofizycznych najmłodszych uczniów, dla których szkoła staje się nowym, niezwykle ważnym (a często najważniejszym) środowiskiem społecznym gdzie powinna odbywać się najprawdziwsza, życiowo użyteczna i kształcąca praca-zabawa. Taką właśnie naukę poprzez zabawę zapewniają projekty edukacyjno-konkursowe SMOCZUŚ (dla grup „0”i przedszkolnych), RAJCUŚ (dla klas I SP), ŻACZEK KRAKOWSKI (dla klas II SP), KRAKUSEK (dla klas III SP) oraz tematyczne gry miejskie i terenowe dla młodzieży z klas IV-VI, ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, bowiem ich rezultaty potwierdzają, iż tego typu zajęcia pobudzają samodzielne myślenie dzieci, ich inicjatywę, chęć współpracy, wzrost zainteresowania bliższym i dalszym otoczeniem oraz motywują do zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi co przekłada się bezpośrednio na nabywanie i rozwijanie kompetencji kluczowych na poziomie właściwym dla wieku wczesnoszkolnego.

 


 

Zapraszamy do Udziału  W PROGRAMACH i KONKURSach,

które współorganizujemy


 

 SMOCZUŚ 

współpraca z Wojewódzką Biblioteką Publiczną

Konkurs dla dzieci z przedszkoli (od 4-6 lat) rozbudzający zainteresowanie krakowskimi tradycjami, legendami i zwyczajami. (marzec - czerwiec 2016)

   
                                                  RAJCUŚ
współpraca z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa i Radą Miasta Krakowa
Konkurs „Rajcuś Krakowski obserwuje – poszukuje - prezentuje” skierowany jest do uczniów klas I szkół podstawowych w wieku 6-8 lat, a jego cel to zaciekawienie zabytkami Krakowa oraz kształtowanie współpracy i postaw społeczno-obywatelskich. (styczeń  - czerwiec 2016)
 

                                                         
ŻACZEK 
         współpraca z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wojewódzką Biblioteką Publiczną
Konkurs dla uczniów klas II szkół podstawowych mający na celu rozwijanie zainteresowania nauką wśród dzieci w wieku 8-9 lat poprzez ukazanie postaci i obiektów ważnych dla nauki polskiej oraz atrakcyjnych sposobów zdobywania wiedzy przy wykorzystaniu zasobów dziedzictwa kulturowego Krakowa. (listopad 2015 – kwiecień  2016)
 
 
KRAKUSEK

współpraca z Zamkiem Królewskim na Wawelu i Społeczną Szkołą Podstawową Nr 4 

 

                                                                                          XI   EDYCJA

Konkurs dla uczniów klas III szkół podstawowych, który ma na celu zachęcenie dzieci do ciągłego poznawania Krakowa oraz zdobywania i  poszerzenia wiedzy o jego zabytkach, historii i tajemnicach. (wrzesień 2015 – kwiecień  2016)