Z NAMI POZNACIE
CIEKAWSZĄ STRONĘ MIASTA
UKRYTĄ POMIĘDZY MUZEAMI
I ZABYTKAMI KRAKOWA!

konferencja dla dyrektorów i nauczycieli

ODKRYWANIE WOLNOŚCI - DOŚWIADCZANIE NIEPODLEGŁOŚCI.

Teoretyczne i praktyczne inspiracje do kreowania odpowiedzialnych postaw oraz twórczych działań

Organizatorzy: 

Stowarzyszenie SZERSZE HORYZONTY oraz  POLSKIE STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW PEDAGOGIKI CELESTYNA FREINETA Grupa Regionalna – Kraków

Współorganizatorzy/partnerzy:

 • Wydział Edukacji UMK
 • Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie
 • Akademia Żakowska – Kraków

Patronat  honorowy:

 • prof. Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa
 • Bogusław Kośmider - Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
 • prof. Krzysztof Stopka - Dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Marzena Kędra - Przewodnicząca Krajowego Zespołu Koordynacyjnego PSAP C.Freineta

Termin:

11 października 2018 r. (czwartek)

Cele i założenia:

 • Ukazanie komplementarności wartości, celów i strategii współczesnej pedagogiki.
 • Przedstawienie zasad i przykładów wykorzystania nowatorskich koncepcji pedagogicznych jako inspiracji do realizowania niekonwencjonalnych form edukacji patriotyczno- obywatelskiej m.in aktywny udział  w zajęciach warsztatowych obejmujących mini grę terenową   i  zwiedzanie Muzeum UJ Collegium Maius .
 • Prezentacja skuteczności aktywnych i nowatorskich strategii przy wprowadzaniu tematyki regionalnej, patriotycznej i obywatelskiej do edukacji dzieci i młodzieży.

Adresaci:

Dyrektorzy i nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlic szkolnych ze  szkół podstawowych z województwa małopolskiego

Miejsce:

Urząd Miasta Krakowa, Sala Obrad

 


Założenia i program: 

11 listopada 2018 r. w całym kraju obchodziliśmy  uroczystości związane ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości. Z pewnością szczególną rolę w przygotowaniu związanych z tym świętem wydarzeń odgrywały szkoły, dlatego istniała potrzeba zainspirowania dyrektorów i nauczycieli do zorganizowania mądrych, ciekawych i atrakcyjnych dla uczniów form uczczenia tak ważnej rocznicy, a przy tej okazji odniesienia się (zgodnie  z programem nauczania) do wartości jakie w życie społeczne i osobiste obywateli wnoszą wolność i niepodległość oraz wdrażania związanych  z nimi treści w  trakcie realizowanych zajęć szkolnych i pozaszkolnych. 

Toteż, działająca w Krakowie Grupa Regionalna Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta, podjęła inicjatywę zorganizowania dla dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych z województwa małopolskiego konferencji pt. „ODKRYWANIE WOLNOŚCI - DOŚWIADCZANIE NIEPODLEGŁOŚCI. Teoretyczne i praktyczne inspiracje do kreowania odpowiedzialnych postaw oraz twórczych działań”

Głównym założeniem konferencji bylo dotarcie do dyrektorów i nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawców świetlic szkolnych ze szkół podstawowych z województwa małopolskiego, aby za ich pośrednictwem rozwijać wśród dzieci i młodzieży kompetencje kulturowe oraz świadomość aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także rozbudzać pasje poznawcze uczniów krakowskich szkół.

Program konferencji obejmował wykłady, prezentacje i warsztaty, które poprowadzili zaproszeni eksperci reprezentujący m.in. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius, Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana  w Krakowie, Akademię Żakowską, Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C.Freineta, Stowarzyszenie Szersze Horyzonty. 

Konferencja zorganizowana zostala 11 października 2018 r. w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych (w Sali Obrad). W trakcie konferencji odbyły się też zajęcia warsztatowe obejmujące mini grę terenową (ok. 80 min.) i zwiedzanie Muzeum UJ Collegium Maius (ok. 40 min).

Dla uczestników i gości konferencji przygotowane zostały materiały dydaktyczno-informacyjne oraz zestawy upominków promujących Miasto Kraków i tematykę konferencji, a każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie.

PROGRAM KONFERENCJI

8.30 - 9.00 - Rejestracja uczestników

9.00 - Powitanie i przedstawienie gości honorowych, celów  i programu konferencji

9.15 – 11.00     Panel I – Odkrywanie wolności 

1. Idea myślenia krytycznego i odpowiedzialnego działania w kontekście kształcenia postaw patriotyczno-obywatelskich;

2. Rozwijanie twórczej aktywności życiowej a postawy pro społeczne i pro obywatelskie;

3. Między teorią a praktyką – rola refleksyjnego nauczyciela.

Zaproszeni eksperci panelu:

 • dr. hab. prof. nadzw. Małgorzata Kaliszewska z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, członkini stowarzyszeń pedagogicznych, m.in. Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki C.Freineta, autorka książek, podręczników, materiałów dydaktycznych, artykułów
 • dr Krzysztof T. Piotrowski - psycholog, pracownik Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmuje się eksperymentalnym badaniem twórczości oraz procesów poznawczych.
 • Marta Krzywda – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i sztuki, logopeda, zajmuje się problematyką twórczości dziecięcej i rozwojem myślenia twórczego dzieci, współautorka książki „Wnuki Freineta”(2012) autorka artykułów o tematyce pedagogicznej, aktywna członkini PSAP C. Freineta.

11.00 - 11.15 Przerwa kawowa

11.15-14.00    Panel II – Doświadczanie niepodległości 

1. Rocznica odzyskania niepodległości – wyzwania dydaktyczne;

2. Zastosowanie gry miejskiej w propagowaniu wiedzy patriotyczno-obywatelskiej;   

3. Muzealne zajęcia aktywizujące – nowe tropy edukacji historycznej;

4. W TRAKCIE PANELU odbyły się 120 minutowe zajęcia warsztatowe obejmujące mini grę terenową (ok. 80 min.) i zwiedzanie Muzeum UJ Collegium Maius (ok. 40 min)  

Zaproszeni goście i  eksperci panelu :

 • dr Urszula Kicińska z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, prowadząca warsztaty dla nauczycieli i uczniów w ramach współpracy z PTH i Muzeum Narodowym, współpracująca z instytucjami naukowym  i kulturalnymi w Krakowie, współautorka pozycji:  „Historia – Pamięć – Tożsamość w edukacji humanistycznej”; „Przodków naszych dzieje. Panteon ojczysty i ojczyste spory. Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych”
 • Aleksandra Rzońca – prezes Stowarzyszenia SZERSZE HORYZONTY, dyrektor Akademii Żakowskiej, przewodnicząca Grupy Regionalnej PSAP C. Freineta, animatorka kultury, autorka projektów  i materiałów dydaktycznych do terenowych zajęć aktywizujących m.in. gier miejskich.
 • Anna Lohn – kierownik Działu Oświatowego Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

14.00- 14.30 - Przerwa kawowa

14.30 -16.30   Panel III – Inspiracyjne konteksty twórczych działań 

1. Wdzięczność i pamięć – rola wybitnych profesorów UJ w dążeniu do odzyskania i umacniania niepodległości Polski;

2. Edukacja regionalna - jej rola w budowaniu postaw patriotycznych i tożsamości;

3. Różnorodność metod i form edukacyjnych inspirujących do działania – przykłady dobrych praktyk, propozycje projektów, konkursów i zajęć.

Zaproszeni goście i eksperci panelu:

 • prof. dr hab. Krzysztof Stopka – dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius
 • Bartłomiej Kocurek – dyrektor Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana w Krakowie 
 • Wioletta Kolbusz-Lasa  z Działu Oświatowego Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego  Collegium Maius, współrealizatorka konkursu PLUS RATIO QUAM VIS.  SŁUŻĄC OJCZYŹNIE -  pracą, myślą, talentem
 • Aleksandra Rzońca i Urszula Malczyk – koordynatorki projektów realizowanych przez Stowarzyszenie SZERSZE HORYZONTY i  Akademię Żakowską m.in. patriotycznych wycieczek i edukacyjnych gier terenowych: „DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI”, „OD KOŚCIUSZKI DO PIŁSUDZKIEGO”, „NA WAWEL, NA WAWEL…” oraz konkursów: KRAKUSEK, ŻACZEK, RAJCUŚ – KRAKOWSKI i SĄDECKI, SMOCZUŚ, 
 • Jolanta Błasiak - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5 w Krakowie, pomysłodawczyni i realizatorka konkursu „MÓJ KRAKÓW” (od roku 2005), aktywna członkini Grupy Regionalnej - Kraków PSAP C.Freineta,
 • Iwona Cichecka-Jusińska – autorka, koordynatorka i animatorka projektu „SŁONECZNA INTEGRACJA”, nauczycielka w Zespole Szkół Integracyjnych Ogólnokształcących nr 5 w Krakowie, aktywna członkini Grupy Regionalnej - Kraków PSAP C.Freineta

16.30 - Zakończenie  konferencji – podsumowanie, wręczenie zaświadczeń 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.