Z NAMI POZNACIE
CIEKAWSZĄ STRONĘ MIASTA
UKRYTĄ POMIĘDZY MUZEAMI
I ZABYTKAMI KRAKOWA!

konkurs PLUS RATIO QUAM VIS

KONKURS NAUKOWO-KULTUROWY „PLUS  RATIO  QUAM  VIS”

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius, Stowarzyszenie SZERSZE HORYZONTY oraz Akademia Żakowska w Krakowie  mają zaszczyt zaprosić uczniów z Państwa Placówek do udziału   w konkursie naukowo-kulturowym „PLUS  RATIO  QUAM  VIS” (Więcej znaczy rozum niż siła), który jest skierowany do młodzieży w wieku 12-16 lat (VI-VIII klasa szkoły podstawowej oraz III klasa gimnazjum) i odnosi się do popularyzacji dóbr kultury materialnej i niematerialnej związanej z Uniwersytetem Jagiellońskim obejmując m.in. zabytkową zabudowę Dzielnicy Uniwersyteckiej w Krakowie, miejsca związane ze środowiskiem naukowo-artystycznym Krakowa oraz dorobek uczonych i twórców kultury.

W roku szkolnym 2018/2019  tematem wiodącym konkursu będzie hasło: SŁUŻĄC OJCZYŹNIE - pracą, myślą, talentem.

  W ramach  konkursu odbędą się zajęcia przygotowawcze:

  1. wycieczka po Dzielnicy Uniwersyteckiej i innych miejscach związanych ze środowiskiem naukowo-artystycznym Krakowa, podczas której zastosowane będą metody aktywizujące i twórcze rozwiązywanie problemów.
  2. warsztaty muzealne w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Maius.

Obie formy odbywać się będą w ciągu jednego dnia, a bezpośrednio po ich zakończeniu wszyscy uczestnicy będą pisać test sprawdzający, który umożliwi przejście do etapu finałowego.

Następnie grupy przystępujące do konkursu będą miały do wykonania zadanie związane z prezentacją zdobytej wiedzy dla pozostałych uczniów w klasie lub szkole. Przesłanie relacji z tej części projektu będzie warunkiem zakwalifikowania uczestników, którzy osiągną najwyższe wyniki w teście sprawdzającym do udziału w etapie finałowym – obejmującym: poznanie II części ekspozycji muzealnej oraz zasobów Biblioteki i Archiwum PAU/PAN.

Przed przystąpieniem do testu końcowego, mającego poziom i charakter finału olimpiady interdyscyplinarnej zakwalifikowani uczniowie powinni sięzapoznać się z podaną literaturą (we własnym zakresie)

WAŻNE DATY:

do 15 października 2018 r. przysłanie zgłoszenia na adres: 

akademiazakowska.edu@gmail.com  oraz  collegiummaius.edukacja@uj.edu.pl

W projekcie mogą uczestniczyć całe klasy lub ich reprezentacje liczące 10-15 osób, dopuszczalny jest też udział 15-20-osobowych reprezentacji szkoły 

ETAP I - od 22 października 2018 r.do 8 lutego 2019 r. - Udział każdej zgłoszonej klasy lub grupy w dwóch  formach zajęć przygotowawczych i teście sprawdzającym, które odbywać się będą jednego dnia w godzinach 9.00-13.30 (9.00-10.00 – warsztaty w Muzeum UJ1, 10.15-12.30 – zajęcia w trakcie spaceru edukacyjnego po Dzielnicy Uniwersyteckiej i Starym Mieście2, 12.45-13.30 – test sprawdzający dla wszystkich uczestników z każdej zgłoszonej grupy

ETAP II - od 8 lutego do 8 marca 2019 r. - Przygotowanie przez uczestników konkursu w okresie prezentacji zdobytej wiedzy dla innych uczniów w klasie lub szkole. Do dnia 25 marca 2019 r. Przesłanie lub dostarczenie  organizatorom płyty CD z relacją z prezentacji

ETAP III - pod koniec kwietnia 2019 r. Udział w teście finałowym  osób z najwyższymi wynikami w danej grupie (klasie, reprezentacji klasy lub szkoły) oraz osób, które zmieszczą się w puli punktów ustalonej przez organizatorów, pod warunkiem przesłania relacji z prezentacji wykonanej przez klasę lub reprezentację. Przed przystąpieniem do testu finałowego zakwalifikowane osoby zaproszone będą na bezpłatne zajęcia warsztatowe umożliwiające poznanie II części ekspozycji muzealnej w Collegium Maius UJ oraz zasobów Biblioteki i Archiwum PAU/PAN oraz powinny zapoznać się z podana literaturą3.

w maju 2019 r. Uroczystość wręczenia nagród i dyplomów w Auli Collegium Maius


 Koszt 6 zł/ucznia - warsztaty w Muzeum UJ

2  Koszt 14 zł/ucznia - zajęcia w trakcie spaceru edukacyjnego  po Dzielnicy Uniwersyteckiej i Starym Mieście

3  Wykaz literatury1.  Materiały przygotowane przez organizatorów, 2.Jostein Gaarder „Świat Zofii” (wyd. 1995) – rozdziały: Cylinder, Arystoteles, Dwa kręgi kulturowe, Średniowiecze, Renesans, Kartezjusz, Oświecenie, Kant, 3.Jan Tomkowski „Dzieje myśli” (wyd. 1997, wznowione jako „Historia myśli” wyd. 2002) – pojęcia związane z poruszanymi podczas zajęć przygotowawczych zagadnieniami, 4. Stanisław Waltoś „Na tropach doktora Fausta i inne szkice” (wyd. 2004) rozdział: Kronika trzech dni; . 5. Krzysztof Stopka „Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego (wyd. 2000) rozdział: Od założenia do schyłku XVIII w.

W sprawach organizacyjnych informacji udzielają:

p. Wioletta Kolbusz-Lasa z Działu Oświatowego Muzeum UJ Collegium Maius, tel. 12 663 13 08; 539 639 596; e-mail: collegiummaius.edukacja@uj.edu.pl

lub p. Aleksandra Rzońca z Akademii Żakowskiejtel. 515 076126,

e-mail: akademiazakowska.edu@gmail.com,

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.