Z NAMI POZNACIE
CIEKAWSZĄ STRONĘ MIASTA
UKRYTĄ POMIĘDZY MUZEAMI
I ZABYTKAMI KRAKOWA!

Krakowskie RZEMIOSŁO - ciekawie o rzemiośle i przedsiębiorczości

NOWY PROJEKT  do realizacji w roku szkolnym  2017/2018

„PUNCA, SYGNET, IMIENNIK, MARKA

– ciekawie i kreatywnie o rzemiośle i przedsiębiorczości”

to projekt poświęcony edukacji ekonomicznej z zakresu  przedsiębiorczości, postrzeganej przez pryzmat rozwoju i osiągnięć krakowskiego  rzemiosła - zarówno dawniej, jak i dziś.  Skierowany jest do dzieci  i młodzieży w wieku 12-17 lat oraz ich nauczycieli i opiekunów, studentów krakowskich uczelni, jak również do  nestorów krakowskiego rzemiosła (łącznie ok. 300 osób).

Projekt ma na celu uzmysłowienie uczestniczącej w nim młodzieży jak zdobyta wiedza oraz umiejętności mogą stać się praktycznym narzędziem niezbędnym do rozwiązywania problemów w ich dorosłym życiu.

Projekt realizowany będzie w oparciu o podstawowy cel jakim jest badanie lokalnej historii i jej wykorzystanie poprzez animację społeczno-kulturalną oraz wzmacnianie lokalnego patriotyzmu i tworzenie wizerunków miejsc szczególnie ważnych. Ukazywać będzie wielowiekowy rozwój przedsiębiorczości mieszkańców Krakowa i Małopolski, skupiając się na jego rzemieślniczych aspektach. Uczestnicy zapoznani zostaną zatem z historią krakowskiego rzemiosła  i związanymi z nią postaciami i miejscami.

Projekt przewiduje skoncentrowanie się na trzech działach: złotnictwo, introligatorstwo oraz drukarstwo  bowiem chcemy jednocześnie pobudzić w uczestnikach zainteresowanie artystycznym wzornictwem, kunsztem wykonawczym oraz zamiłowaniem do pięknych przedmiotów.  W założeniach naszego projektu pragniemy nie tylko przypomnieć  o rzadko spotykanych czy zapomnianych już nieraz zawodach, ale także  odszukać ich dzisiejsze odpowiedniki. I tak drukarstwu odpowiadać  może np. poligrafia, introligatorstwu – branża opakowań, zaś złotnictwu – szeroko rozumiane „wzornictwo artystyczne” (design).

 Udział w programie nauczycieli i studentów umożliwi  ich zaangażowanie w tworzeniu programów edukacyjnych, wiążących edukację dla przedsiębiorczości z działaniami przywracającymi pamięć lokalnej historii  i tradycji oraz rozwijanie kompetencji przedsiębiorczych wśród studentów i uczniów.

Projekt obejmuje:

 • przeprowadzenie szkolenia metodyczno-instruktażowego dla studentów z krakowskich uczelni wyższych  w zakresie opracowania i  stosowania aktywnych metod poznawania dziedzictwa kulturowego i gospodarczego – co przygotuje ich do prowadzenia zajęć dla uczniów w ramach wolontariatu
 • przeprowadzenie konferencji szkoleniowej dla nauczycieli zgłoszonych zespołów w celu upowszechnienia idei edukacji aktywnej i holistycznej związanej z historią i przedsiębiorczością. 
 • zorganizowanie dla każdego zgłoszonego zespołu klasowego 2 form edukacyjnych:
 • wycieczki po Krakowie w oparciu o metodę doświadczenia poszukującego – uczestnicy wędrując po mieście będą mieli możliwość samodzielnego odkrywania historii i tajemnic krakowskiego rzemiosła. Wyprawa  połączona będzie ze zwiedzaniem ekspozycji w Muzeum Emeryka Hutten-Czapskiego (oddziału Muzeum Narodowego  w Krakowie)
 • zajęć warsztatowych w siedzibie WSZiB z zakresu przedsiębiorczości – skupiających się na zasadach założenia  i prowadzenia własnej firmy  (z zastosowaniem elementów gry)
 • ogłoszenie konkursu na zaprezentowanie  przez grupę (4-5 osób) „pakietu wystawienniczego” wymyślonej firmy, który musi być związany z jedną z poznanych specjalizacji (drukarstwo-poligrafia, introligatorstwo-opakowania, złotnictwo-wzornictwo) i zawierać „majstersztyk” (samodzielnie wykonaną pracę oddającą charakter wybranego działu/rzemiosła) oraz reklamę wymyślonej firmy w formie folderu bądź ulotki. Każdy zespół klasowy lub szkolny  biorący udział w projekcie zobowiązany będzie przedstawić 2-4 prace konkursowe. Konkurs zakończony będzie pokazem nagrodzonych „pakietów wystawienniczych” w trakcie gali wręczenia nagród.

Aby odpowiednio przygotować się do wykonania prac konkursowych, uczestnicy (dzieci i młodzież wraz z opiekunami) będą mieli za zadanie już we własnym zakresie (w październiku lub listopadzie) zorganizować spotkanie z rzemieślnikiem (najlepiej seniorem/nestorem), bądź wyjście do muzeum czy galerii poświęconej tematyce rzemiosła (np. na wystawę drukarstwa w Muzeum Inżynierii  Miejskiej, Galerię Rzemiosła Artystycznego w  Muzeum Narodowym w Krakowie,  ekspozycje w muzeum regionalnym itp), dzięki  czemu będą mogli poznać technologiczną stronę powstawania wytworów  oraz  efekty pracy wybranych  rzemieślników.

W ramach projektu nawiązana zostanie także współpraca z Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości, Polską Izbą Druku, Polskim Bractwem Kawalerów Gutenberga,  Małopolską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości, z Bractwem Kurkowym, z Cechem Złotników, Jubilerów i zawodów pokrewnych, z Cechem Rzemiosł Różnych  oraz z firmą „Kaligraf” zajmującą się m.in. introligatorstwem artystycznym, z Zespołem Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie i Krakowską Szkołą Złotnictwa, jak również ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Poligrafii i działającym w jego ramach Klubem Seniora, Stowarzyszeniem Szersze Horyzonty i Polskim Stowarzyszeniem Animatorów Pedagogiki C. Freineta.

ORIENTACYJNE TERMINY REALIZACJI  DZIAŁAŃ  PROJEKTOWYCH:

 1. konferencja szkoleniowa  dla nauczycieli –  PRZENIESIONA NA   9 października 2017 r
 2. szkolenia metodyczno-instruktażowego dla studentów  –  od 9 do 13 października 2017 r.
 3. rekrutacja klas/zespołów  do projektu – od 15 września  do 12 pażdziernika 2017 (ogłoszenie wyników 13.10.2017)
 4. przeprowadzenie zajęć przygotowawczych (wycieczka po Krakowie obejmująca miejsca związane  z tematyką projektu + warsztaty z przedsiębiorczości) –  16 -31 października  2017
 5. przygotowanie przez zespoły uczestniczące w projekcie spotkania z rzemieślnikiem (najlepiej seniorem/nestorem), bądź wyjścia do muzeum czy galerii poświęconej tematyce rzemiosła  - październik lub listopad 2017
 6. wykonywanie prac konkursowych – listopad 2017
 7. zakończenie projektu:  ogłoszenie wyników konkursu, gala rozdania nagród, wystawa -  ok. 18-19  grudnia 2017
 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.