Z NAMI POZNACIE
CIEKAWSZĄ STRONĘ MIASTA
UKRYTĄ POMIĘDZY MUZEAMI
I ZABYTKAMI KRAKOWA!

Krakusek

REGULAMIN

XIII MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O KRAKOWIE

„KRAKUSEK”  2017 / 2018

 1. Organizatorami konkursu są: Zamek Królewski na Wawelu, Społeczna Szkoła Podstawowa
  nr 4 im. Juliusza Słowackiego oraz Akademia Żakowska.
 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas III szkół podstawowych.
 1. Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do poznawania Krakowa, jego zabytków, historii, tradycji i legend poprzez propozycję lektury wybranych tekstów oraz umożliwienie udziału w aktywnych formach edukacji takich jak: lekcja muzealna, wycieczka po Krakowie, rodzinna gra terenowa.
 1. Tematem tegorocznej edycji jest: „Kraków królów i bohaterów”.
 1. Zadania konkursowe będą miały formę testu obejmującego także ilustracje.
 1. Ważne terminy:
 • zgłoszenie klasy do konkursu  - od 11 września do 20 października 2017
 • I etap (szkolny) – 17 stycznia (środa) 2018 r.  - uczniowie testy konkursowe będą uzupełniali na terenie swoich szkół;
 • II etap (finał) – 22 marca (czwartek) 2018 r. - laureaci testy konkursowe będą uzupełniali na Zamku Królewskim na Wawelu;
 • Uroczysta gala wręczenia dyplomów i nagród – 17 kwietnia (wtorek) 2018 r. na Zamku Królewskim na Wawelu.

         Każdy uczestnik finału zostanie nagrodzony niezależnie od zajętego miejsca. Nagrody można również odebrać do końca maja w Dziale Oświatowym Zamku Królewskiego na Wawelu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym na nr: 12 422 51 55 w. 290 w g. 9.00-12.00, 14.00-15.00.

 1. Warunki uczestnictwa:
 • Zgłoszenie klasy do konkursu w terminie od 11 września do 20 października 2017  poprzez rejestrację na stronie www.wawel.krakow.pl zakładka – Edukacja → Konkursy i inne działania → “Krakusek”. Każda klasa powinna być zgłoszona oddzielnie, wg podanego na stronie wzoru, wyłącznie przez nauczyciela. Proszę zwrócić uwagę na prawidłowy zapis kontaktowego adresu e-mailowego.
 • Skorzystanie z aktywnych form poznawania Krakowa, jego dziejów, zabytków i legend -  wrzesień 2017 – styczeń 2018 (wycieczka i lekcja muzealna) oraz marzec 2018 (gra terenowa).
 • Przeprowadzenie I etapu konkursu, na terenie szkoły, w dniu 17 stycznia 2018 r., polegającego na wypełnieniu testu przez wszystkich uczniów zgłoszonych klas. Wszystkie klasy na terenie swojej szkoły powinny pisać test o tej samej godzinie.
 • Testy będą przesyłane 15 stycznia 2018 roku na adres e-mailowy podany przez nauczyciela
  w zgłoszeniu.
  Czas pisania testu wynosi 45 minut; w trakcie jego rozwiązywania uczniowie nie mogą korzystać z żadnych pomocy naukowych.
 • Wyłonienie z każdej klasy laureata (jednego ucznia, który zdobył największą ilość punktów)
  i zarejestrowanie go, najpóźniej do 9 lutego 2018 r., przez wypełnienie karty zgłoszenia laureata do finału -  link zostanie Państwu przesłany e-mailem.

      Przy ocenie testu nie należy obniżać punktacji za błędy ortograficzne, wyjątkiem są nazwy własne, w pisowni  których wymagana jest całkowita poprawność. W przypadku uzyskania takiego samego wyniku przez kilku uczniów, nauczyciele we własnym zakresie organizują dogrywkę i wyłaniają jednego kandydata. Wraz z testami do I etapu zostanie przesłany wzór dyplomu, aby można nim było  nagrodzić uczniów, którzy zdobyli w klasie II, III miejsce oraz wyróżnienia.

 • Udział laureatów etapu szkolnego w finale; uczniowi powinien towarzyszyć nauczyciel lub opiekun;
 • Dostarczenie organizatorom w dniu finału wszystkich wypełnionych przez uczniów danej klasy arkuszy testowych etapu szkolnego. Prosimy też o przyniesienie wypełnionej ankiety ewaluacyjnej przesłanej wraz z testami przez organizatorów. Pomoże ona w usprawnianiu organizacji konkursu w następnych latach.
 1. Decyzja jurorów dotycząca wyników finału jest ostateczna i nie podlega zmianie.
 1. Pomocą w zdobyciu wiedzy i przygotowaniu się do konkursu będą aktywne formy edukacji pt.: „Kraków królów i bohaterów” obejmujące:
 • lekcję muzealną w Zamku Królewskim na Wawelu[1].

         Rezerwacja lekcji od 11 września – Dział Oświatowy Zamku Królewskiego na Wawelu:  tel. 12 422 51 55, wew. 290 (poniedziałek - piątek  godz. 9.00 – 12.00; 14.00-15.00). Lekcje rozpoczną się od 4  października

 • wycieczkę po Krakowie – zajęcia edukacyjne realizowane przez Akademię Żakowską[2].

         Rezerwacja od 1 września (im wcześniej, tym większy wybór dogodnych terminów) –  Akademia Żakowska: tel. kom. 515 076 126, 511 727 104 albo formularz kontaktowy na stronie www.akademiazakowska.pl albo drogą e-mailową: akademiazakowska.edu@gmail.com. Wycieczki rozpoczną się od 11 września.

 • rodzinną grę terenową mającą na celu przypomnienie i utrwalenie wiadomości laureatów I etapu konkursu przed testem finałowym, która odbędzie się w sobotę 10 lub 17 marca 2018 r  (do wyboru)[3].

         Należy zgłaszać się do niej na adres e-mailowy: aburzynska@sto64.krakow.pl najpóźniej tydzień przed terminem rozpoczęcia gry wpisując imię i nazwisko dziecka, nr szkoły oraz tel. kontaktowy i swój adres e-mailowy. Do udziału w grze zapraszamy również wszystkich chętnych uczestników konkursu, którzy do finału się nie dostali, a także  osoby zainteresowane poznawaniem Krakowa. Szczegółowa informacja o grze zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.sto64.krakow.pl w zakładce „Szkoła dla Miasta” na początku marca 2018 r.

 1. Uczniowie we własnym zakresie powinni zapoznać się z niżej podaną literaturą:Ewa Stadtmüller, Anna Chachulska  „Kraków i okolice, Wydawnictwo Skrzat,
 • Spacer I (informacje o Janie Matejce, królach: Władysławie Jagielle i Janie Sobieskim);
 • Spacer  II (informacje o kościele Mariackim, Sukiennicach oraz Wieży Ratuszowej);
 • Spacer III (informacje o kościele Franciszkanów  oraz  o Stanisławie Wyspiańskim);
 • Spacer  IV (informacje o królach: Władysławie Łokietku, Kazimierzu Wielkim, Władysławie Jagielle oraz o Tadeuszu Kościuszce, a także o Szczerbcu  i  Dzwonie Zygmunta);
 • spacer VI (informacje o Tadeuszu Kościuszce i Józefie Piłsudskim).

  ► Jan Adamczewski „Opowieści Starego Krakowa”, Wydawnictwo Skrzat:

 • „O grocie króla Łokietka” ;                                      
 • „O królewskiej uczcie Mikołaja Wierzynka”;

  ► Jan Adamczewski „Legendy Starego Krakowa”, Wydawnictwo Skrzat: 

 • „O Kazimierzu, zwanym królem chłopów”;
 • „O Dzwonie Zygmunta”;

wiadomości zawarte w materiałach z lekcji muzealnej, wycieczki po Krakowie, a do finału  - z gry rodzinnej.

 1. Pytania konkursowe układane są na podstawie wiadomości zdobytych przez uczniów na wycieczce, lekcji muzealnej i z podanej wyżej literatury, pytania dla finalistów dodatkowo z gry terenowej po Krakowie.
 1. Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Anna Burzyńska -  Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4,  31–142 Kraków,  ul. Krowoderska 8, tel. 695 99 65 66 (godz.16:00 – 17:30), e-mail: aburzynska@sto64.krakow.pl

 Wszystkie ważne informacje dot. konkursu oraz lista laureatów będą zamieszczone na stronach internetowych organizatorów konkursu: www.wawel.krakow.plwww.sto64.krakow.pl,   www.akademiazakowska.pl

 

 

[1]     Lekcja muzealna trwa ok. 1,5 godziny, cena 5 zł od dziecka + 60 zł od grupy. Dla klas integracyjnych 3 zł od dziecka + 30 zł od grupy.  Grupa nie może liczyć więcej niż 30 osób włącznie z opieką.

[2]     Wycieczka trwa ok. 3 godziny; cena: 13 zł od dziecka. Uwaga! Przy klasie mniejszej niż 14 dzieci przewiduje się połączenie klas (max do 26 dzieci).

[3]     Gra terenowa dla finalistów i innych chętnych osób  trwa ok. 3 godzin: cena 12 zł od rodziny (niezależnie od ilości uczestników biorących w niej udział). 

 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.