Z NAMI POZNACIE
CIEKAWSZĄ STRONĘ MIASTA
UKRYTĄ POMIĘDZY MUZEAMI
I ZABYTKAMI KRAKOWA!

Krakusek

WYNIKI

XIII MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU KRAKUSEK

rok szkolny 2017/2018

Organizatorzy międzyszkolnego konkursu wiedzy o Krakowie „Krakusek” gratulują wszystkim finalistom wspaniałego przygotowania. Jesteśmy pod wrażeniem dużej wiedzy, jaką wykazali się uczniowie startujący w finale, niezależnie od zajętego miejsca.

Bardzo dziękujemy nauczycielom i rodzicom za zaangażowanie i pomoc w rozbudzaniu zainteresowań dzieci historią, zabytkami i legendami naszego miasta – Krakowa.

LAUREATÓW I, II i III MIEJSCA ORAZ  WYRÓŻNIONYCH  UCZNIÓW

ZAPRASZAMY NA GALĘ,

 KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ  17 KWIETNIA 2018 o GODZ.10.00

W SALI EDUKACYJNEJ BUDYNKU NR 7 (tam gdzie dzieci brały udział w finale).

POZOSTAŁYCH UCZESTNIKÓW FINAŁU

ZAPRASZAMY NA UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW I UPOMINKÓW 

17 KWIETNIA 2018 o GODZ. 12.00

W SALI EDUKACYJNEJ BUDYNKU NR 7 (tam gdzie dzieci brały udział w finale).

Nagrody będzie można również odebrać do końca maja w Dziale Oświatowym na Wawelu

po wcześniejszym skontaktowaniu się telefonicznym na numer  12 422  51 55 w. 290 (poniedziałek - piątek g. 9.00 - 12.00 oraz g. 14.00 -15.00).

KRAKUSEK 2018  -  LAUREACI

(w układzie alfabetycznym)

I miejsce  ex aequo

Amelia Brandt     Prywatna SP  „Salwator”    3b

Adrian Czajka        SP   114      3b

Borys Karkowski    SP w  Kryspinowie  3

Franciszek Nowak     SP 43    3c

 

II  miejsce  ex aequo 

Kacper Bijak      SP we Wrząsowicach    3

Weronika Kimla    Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza  3a

Patryk Sot      Społeczna SP 4    3b

 

III miejsce  ex aequo

Mikołaj Bień    SP 95   3e

Piotr Gardeła    SP 56  3a

Julian Kasprzycki    SP 158   3e  

Karolina Kęsek   SP 97   3f

Franciszek Niebielski    Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej  3a 

Zofia Sowa   SP 89   3b

Michał Zybura    SP 4     3a

 

Wyróżnienia  I stopnia   ex aequo

Maciej Ambrożkiewicz    SP 89 3b

Tomasz Blachura    Publiczna  Katolicka SP im. Św. Joanny Beretty Molli   3b

Jan Cadera    SP 95   3d

Maciej Czekierda   SP 27    3a

Iga Czwartek       Katolicka SP im. św. Rodziny  z Nazaretu    3b

Olga Dubis     SP im. P. Michałowskiego TSSP    3c

Justyna Gąsiorek    SP w Lubczy    3a

Nadia Grądziel     SP 138  3a 

Julia Gruszko    SP 114    3a

Bartosz Grzesiak    SP w Wołowicach   3b

Grzegorz Kasprzyk      SP w Minodze    3

Borys Klus          SP 134     3c

Lena Leszczyńska     Prywatna SP „Salwator”   3a

Tomasz Lorens     Społeczna SP 7      3a

Igor Maziarz      SP w Bibicach    3f

Joanna Miernik      SP im. P. Michałowskiego TSSP    3b

Antoni Oleksy    SP 97   3a

Wiktoria Pióro   SP w  Czułowie  3

Michał Przybyłka    SP 213c

Tomasz Rzonca   Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna „Inspiracja” 3

Sara Unrug     SP 148     3a

Hanna Ziemianek        Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza   3b

Karolina Zientek      SP 50      3c

Julian Ziętkiewicz       Ogólnokształcąca Szkoła  Muzyczna im. I.J. Paderewskiego      3a

 

Wyróżnienia  II stopnia  ex aequo

Jakub Brehel       SP 155        3a

Jan Chomicki – Bindas      Prywatna SP 1 DONA   3

Bartosz Datka         SP 53    3e

Marcin Fijałkowski      SP 114      3c

Jan Gaweł        SP 4     3d

Paweł Gładysz         SP 164      3a

Nina Górecka        SP 97 (filia)     3g

Karolina Hryszko   SP w  Konarach    3a

Jadwiga Jakubec        SP 160       3b

Bartosz Knapik         Społeczna SP 5     3

Urszula Kostrzewa       Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. I.J. Paderewskiego    3c

Wiktor Kozdroń    Katolicka Szkoła Podstawowa  im. Św. Jadwigi Królowej    3b

Krzysztof Lonc         Społeczna SP 3    3

Jacek Lorkowski      SP 45    3

Zofia Matusiak       SP 50          3b

Olaf  Nosal      SP 38     3c

Stanisław Pasteczka         SP 2   w  Krzeszowicach      3c

Zuzanna Rawska       SP 38      3b

Franciszek Rogaliński – Kuta         SP 72     3b

Maja Sędziwy       SP 93   3a

Olga Szczęsna     SP 21      3b

Łukasz Walczak      SP 156     3c

Michał Wołowiec     SP  144     3f

Maria Woziwoda       Publiczna SP im. Św. Wincentego Pallottiego 3bREGULAMIN

XIII MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O KRAKOWIE

„KRAKUSEK”  2017 / 2018

 1. Organizatorami konkursu są: Zamek Królewski na Wawelu, Społeczna Szkoła Podstawowa
  nr 4 im. Juliusza Słowackiego oraz Akademia Żakowska.
 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas III szkół podstawowych.
 1. Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do poznawania Krakowa, jego zabytków, historii, tradycji i legend poprzez propozycję lektury wybranych tekstów oraz umożliwienie udziału w aktywnych formach edukacji takich jak: lekcja muzealna, wycieczka po Krakowie, rodzinna gra terenowa.
 1. Tematem tegorocznej edycji jest: „Kraków królów i bohaterów”.
 1. Zadania konkursowe będą miały formę testu obejmującego także ilustracje.
 1. Ważne terminy:
 • zgłoszenie klasy do konkursu  - od 11 września do 20 października 2017
 • I etap (szkolny) – 17 stycznia (środa) 2018 r.  - uczniowie testy konkursowe będą uzupełniali na terenie swoich szkół;
 • II etap (finał) – 22 marca (czwartek) 2018 r. - laureaci testy konkursowe będą uzupełniali na Zamku Królewskim na Wawelu;
 • Uroczysta gala wręczenia dyplomów i nagród – 17 kwietnia (wtorek) 2018 r. na Zamku Królewskim na Wawelu.

         Każdy uczestnik finału zostanie nagrodzony niezależnie od zajętego miejsca. Nagrody można również odebrać do końca maja w Dziale Oświatowym Zamku Królewskiego na Wawelu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym na nr: 12 422 51 55 w. 290 w g. 9.00-12.00, 14.00-15.00.

 1. Warunki uczestnictwa:
 • Zgłoszenie klasy do konkursu w terminie od 11 września do 20 października 2017  poprzez rejestrację na stronie www.wawel.krakow.pl zakładka – Edukacja → Konkursy i inne działania → “Krakusek”. Każda klasa powinna być zgłoszona oddzielnie, wg podanego na stronie wzoru, wyłącznie przez nauczyciela. Proszę zwrócić uwagę na prawidłowy zapis kontaktowego adresu e-mailowego.
 • Skorzystanie z aktywnych form poznawania Krakowa, jego dziejów, zabytków i legend -  wrzesień 2017 – styczeń 2018 (wycieczka i lekcja muzealna) oraz marzec 2018 (gra terenowa).
 • Przeprowadzenie I etapu konkursu, na terenie szkoły, w dniu 17 stycznia 2018 r., polegającego na wypełnieniu testu przez wszystkich uczniów zgłoszonych klas. Wszystkie klasy na terenie swojej szkoły powinny pisać test o tej samej godzinie.
 • Testy będą przesyłane 15 stycznia 2018 roku na adres e-mailowy podany przez nauczyciela
  w zgłoszeniu.
  Czas pisania testu wynosi 45 minut; w trakcie jego rozwiązywania uczniowie nie mogą korzystać z żadnych pomocy naukowych.
 • Wyłonienie z każdej klasy laureata (jednego ucznia, który zdobył największą ilość punktów)
  i zarejestrowanie go, najpóźniej do 9 lutego 2018 r., przez wypełnienie karty zgłoszenia laureata do finału -  link zostanie Państwu przesłany e-mailem.

      Przy ocenie testu nie należy obniżać punktacji za błędy ortograficzne, wyjątkiem są nazwy własne, w pisowni  których wymagana jest całkowita poprawność. W przypadku uzyskania takiego samego wyniku przez kilku uczniów, nauczyciele we własnym zakresie organizują dogrywkę i wyłaniają jednego kandydata. Wraz z testami do I etapu zostanie przesłany wzór dyplomu, aby można nim było  nagrodzić uczniów, którzy zdobyli w klasie II, III miejsce oraz wyróżnienia.

 • Udział laureatów etapu szkolnego w finale; uczniowi powinien towarzyszyć nauczyciel lub opiekun;
 • Dostarczenie organizatorom w dniu finału wszystkich wypełnionych przez uczniów danej klasy arkuszy testowych etapu szkolnego. Prosimy też o przyniesienie wypełnionej ankiety ewaluacyjnej przesłanej wraz z testami przez organizatorów. Pomoże ona w usprawnianiu organizacji konkursu w następnych latach.
 1. Decyzja jurorów dotycząca wyników finału jest ostateczna i nie podlega zmianie.
 1. Pomocą w zdobyciu wiedzy i przygotowaniu się do konkursu będą aktywne formy edukacji pt.: „Kraków królów i bohaterów” obejmujące:
 • lekcję muzealną w Zamku Królewskim na Wawelu[1].

         Rezerwacja lekcji od 11 września – Dział Oświatowy Zamku Królewskiego na Wawelu:  tel. 12 422 51 55, wew. 290 (poniedziałek - piątek  godz. 9.00 – 12.00; 14.00-15.00). Lekcje rozpoczną się od 4  października

 • wycieczkę po Krakowie – zajęcia edukacyjne realizowane przez Akademię Żakowską[2].

         Rezerwacja od 1 września (im wcześniej, tym większy wybór dogodnych terminów) –  Akademia Żakowska: tel. kom. 515 076 126, 511 727 104 albo formularz kontaktowy na stronie www.akademiazakowska.pl albo drogą e-mailową: akademiazakowska.edu@gmail.com. Wycieczki rozpoczną się od 11 września.

 • rodzinną grę terenową mającą na celu przypomnienie i utrwalenie wiadomości laureatów I etapu konkursu przed testem finałowym, która odbędzie się w sobotę 10 lub 17 marca 2018 r  (do wyboru)[3].

         Należy zgłaszać się do niej na adres e-mailowy: aburzynska@sto64.krakow.pl najpóźniej tydzień przed terminem rozpoczęcia gry wpisując imię i nazwisko dziecka, nr szkoły oraz tel. kontaktowy i swój adres e-mailowy. Do udziału w grze zapraszamy również wszystkich chętnych uczestników konkursu, którzy do finału się nie dostali, a także  osoby zainteresowane poznawaniem Krakowa. Szczegółowa informacja o grze zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.sto64.krakow.pl w zakładce „Szkoła dla Miasta” na początku marca 2018 r.

 1. Uczniowie we własnym zakresie powinni zapoznać się z niżej podaną literaturą:Ewa Stadtmüller, Anna Chachulska  „Kraków i okolice, Wydawnictwo Skrzat,
 • Spacer I (informacje o Janie Matejce, królach: Władysławie Jagielle i Janie Sobieskim);
 • Spacer  II (informacje o kościele Mariackim, Sukiennicach oraz Wieży Ratuszowej);
 • Spacer III (informacje o kościele Franciszkanów  oraz  o Stanisławie Wyspiańskim);
 • Spacer  IV (informacje o królach: Władysławie Łokietku, Kazimierzu Wielkim, Władysławie Jagielle oraz o Tadeuszu Kościuszce, a także o Szczerbcu  i  Dzwonie Zygmunta);
 • spacer VI (informacje o Tadeuszu Kościuszce i Józefie Piłsudskim).

  ► Jan Adamczewski „Opowieści Starego Krakowa”, Wydawnictwo Skrzat:

 • „O grocie króla Łokietka” ;                                      
 • „O królewskiej uczcie Mikołaja Wierzynka”;

  ► Jan Adamczewski „Legendy Starego Krakowa”, Wydawnictwo Skrzat: 

 • „O Kazimierzu, zwanym królem chłopów”;
 • „O Dzwonie Zygmunta”;

wiadomości zawarte w materiałach z lekcji muzealnej, wycieczki po Krakowie, a do finału  - z gry rodzinnej.

 1. Pytania konkursowe układane są na podstawie wiadomości zdobytych przez uczniów na wycieczce, lekcji muzealnej i z podanej wyżej literatury, pytania dla finalistów dodatkowo z gry terenowej po Krakowie.
 1. Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Anna Burzyńska -  Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4,  31–142 Kraków,  ul. Krowoderska 8, tel. 695 99 65 66 (godz.16:00 – 17:30), e-mail: aburzynska@sto64.krakow.pl

 Wszystkie ważne informacje dot. konkursu oraz lista laureatów będą zamieszczone na stronach internetowych organizatorów konkursu: www.wawel.krakow.plwww.sto64.krakow.pl,   www.akademiazakowska.pl

 

 

[1]     Lekcja muzealna trwa ok. 1,5 godziny, cena 5 zł od dziecka + 60 zł od grupy. Dla klas integracyjnych 3 zł od dziecka + 30 zł od grupy.  Grupa nie może liczyć więcej niż 30 osób włącznie z opieką.

[2]     Wycieczka trwa ok. 3 godziny; cena: 13 zł od dziecka. Uwaga! Przy klasie mniejszej niż 14 dzieci przewiduje się połączenie klas (max do 26 dzieci).

[3]     Gra terenowa dla finalistów i innych chętnych osób  trwa ok. 3 godzin: cena 12 zł od rodziny (niezależnie od ilości uczestników biorących w niej udział). 

 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.