Z NAMI POZNACIE
CIEKAWSZĄ STRONĘ MIASTA
UKRYTĄ POMIĘDZY MUZEAMI
I ZABYTKAMI KRAKOWA!

Krakusek

KOMUNIKAT 

o zmianach w zasadach przeprowadzenia

XVI Międzyszkolnego  konkursu  wiedzy o  Krakowie KRAKUSEK  2021

organizowanego przez:

Dział Edukacji Zamku Królewskiego na Wawelu, Akademię  Żakowską i Społeczną Szkołę Podstawową nr 4  STO 

Szanowni Państwo,

W związku z przedłużającą się niekorzystną sytuacją związaną z ograniczeniami dotyczącymi ilości osób przebywających na wystawach zamku (ograniczenia COVID-19) proponujemy modyfikację zajęć, które mają na celu przygotowanie dzieci do konkursu:

Lekcje muzealne w Zamku Królewskim na Wawelu odbędą się online, przez platformę internetową Teams. Zapraszamy od 5 maja. Koszt lekcji wynosi 150 zł od klasy.

Rezerwacja lekcji: Dział Organizacji Ruchu Turystycznego tel.: 12 422 51 55 wew.291 lub 12 422 16 97 mail: rezerwacja@wawelzamek.pl

Terminy lekcji muzealnej:

 • Poniedziałek, wtorek, środa, piątek  9.30, 11.00, 12.30
 • Czwartek 9.30

 

Wycieczka po Krakowie organizowana przez Akademię Żakowską :

 • W przypadku zniesienia obostrzeń, wycieczki będą organizowane na dotychczasowych zasadach (maj 2021) - zajęcia dla całej klasy z 1 przewodnikiem; opłata 18 zł/ucznia (dla klas o liczebności 14 i więcej uczniów) lub opłata od całej grupy 200 zł dla klas mniejszych (13 uczniów i mniej)
 • Jeśli obowiązujące ograniczenia zostaną poluzowane (będzie można gromadzić się powyżej 5 osób), przewidujemy podział klasy na grupy maksymalnie dziesięcioosobowe, każda z własnym prowadzącym (zajęcia będą realizowane w tym samym czasie). Wówczas koszt wycieczki wyniesie:

- dla klasy liczącej powyżej 10 uczniów to 15 zł/ucznia plus 70 zł za każdego dodatkowego przewodnika (klasa licząca 11-20 uczniów będzie miała 2 przewodników/1 dodatkowego/, klasa licząca powyżej 20 uczniów będzie miała 3 przewodników/2 dodatkowych/).

        - dla klasy liczącej 10 uczniów lub mniej - 180 zł za całą grupę. 

 • Gdyby jednak nie było możliwości odbycia wycieczki - do każdej  klasy, która zgłosi chęć przygotowania sie stacjonarnego, zostaną dostarczone odpłatne materiały: 2 prezentacje (animowana i PDF) ukazujace tematykę i trasę wycieczki  (nagrane na płytce CD) oraz scenariusz zajęć+karty pracy dla nauczyciela i wszystkich uczniów – koszt kompletu 70 zł + 7 zł/od każdego ucznia

Terminy poszczególnych etapów Konkursu pozostają bez zmian:

21.05.21 – I ETAP

10.06.21 – FINAŁ

22.06.21 – GALA

 

Kontakt do organizatorów:

 • Agnieszka Pytel, Anna Chachulska – Zamek Królewski na Wawelu - tel. 12 422 51 55 w. 325 lub 450  mail; krakusek@wawelzamek.pl
 • Aleksandra Rzońca tel. 515 076 126, 511 727 104, poprzez formularz kontaktowy na stronie www.akadamiazakowska.pl lub mail akademiazakowska.edu@gmail.com
 • Anna Burzyńska  -  Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im . Juliusza Słowackiego STO, ul. Krowoderska 8,  31–142 Kraków,   tel. 695 99 65 66 (godz.16:00 - 17:30), e-mail: aburzynska@sto64.krakow.pl

 


KRAKUSEK - XVI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O KRAKOWIE

XVI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O KRAKOWIE „KRAKUSEK”  2020/2021

 

 1. Konkurs corocznie objęty jest honorowymi patronatami Prezydenta Miasta Krakowa oraz Uniwersytetu Pedagogicznego.
 2. Zgłoszenie klasy do konkursu  - do 31  grudnia 2020 r.
 3.  Wyniki uzyskane przez laureatów finału ukażą się na stronach internetowych organizatorów konkursu do   trzech tygodni po zakończeniu finału. Każdy uczestnik finału zostanie nagrodzony niezależnie  od zajętego miejsca. Nagrody można również odebrać do końca czerwca 2021 r. w Dziale Oświatowym Zamku Królewskiego na Wawelu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym na nr: 12 422 51 55 wew. 325 w godz. 9.00-12.00 oraz 14.00-15.00.
 4.  Zgłoszenie klasy do konkursu w terminie do 31 grudnia 2020 r. -  wyłącznie poprzez wypełnienie formularza na stronie www.wawel.krakow.pl (zakładka– Edukacja).

Każda klasa powinna być zgłoszona oddzielnie, wyłącznie przez nauczyciela wg podanego na stronie wzoru.  Jeśli szkoła nie ma oznaczenia liczbowego (numeru) w tym miejscu prosimy o wpisanie miejscowości. Proszę zwrócić uwagę na prawidłowy zapis adresu e-mailowego.

 1. Przeprowadzenie I etapu konkursu na terenie szkoły, będzie polegać na wypełnieniu testu przez wszystkich uczniów zgłoszonych klas. Wszystkie klasy na terenie szkoły powinny napisać test o tej samej godzinie.
 2. Testy będą przesyłane na adres e-mailowy podany przez nauczyciela w zgłoszeniu. Czas pisania testu wynosi 45 minut.  W trakcie jego rozwiązywania uczniowie nie mogą korzystać z żadnych pomocy naukowych.
 3. Wyłonienie z każdej klasy laureata (jednego ucznia, który zdobył największą ilość punktów) i zarejestrowanie go poprzez wypełnienie karty zgłoszenia laureata do finału -  link zostanie Państwu przesłany automatycznie na e-mail podany w zgłoszeniu.

Przy ocenie testu nie należy obniżać punktacji za błędy ortograficzne, wyjątkiem są nazwy własne, w pisowni których wymagana jest całkowita poprawność. Za każdy błąd ortograficzny w nazwie własnej należy obniżyć ocenę o ½ punktu. W przypadku uzyskania takiego samego wyniku przez kilku uczniów, nauczyciele we własnym zakresie organizują dogrywkę i wyłaniają jednego kandydata. Wraz z testami do I etapu  zostaną przesłane: klucz do testu, karta ewaluacji, formularz zgody na wykorzystanie  zdjęć wykonanych w trakcie II etapu i gali rozdania nagród (dotyczy to uczniów, nauczycieli i osób towarzyszących finalistom) oraz wzór dyplomu, aby można nim było  nagrodzić uczniów, którzy zdobyli w klasie II, III miejsce oraz wyróżnienia.

 1. Podczas finału laureatom etapu szkolnego powinien towarzyszyć nauczyciel lub opiekun.
 2. Dostarczenie organizatorom w dniu finału wszystkich wypełnionych przez uczniów danej klasy arkuszy testowych etapu szkolnego oraz wypełnionych dokumentów przesłanych wraz z testami przez organizatorów.
 3. Decyzja jurorów dotycząca wyników finału jest ostateczna i nie podlega zmianie.
 4. Pomocą w zdobyciu wiedzy i przygotowaniu się do konkursu będą aktywne formy
  edukacji  obejmujące:
 5. lekcję muzealną w Zamku Królewskim na Wawelu[1].

Rezerwacja lekcji – Dział Oświatowy Zamku Królewskiego na Wawelu: tel. 12 422 51 55, wew. 290 (poniedziałek - piątekgodz. 9.00 - 12.00; 14.00 - 15.00).

 1. wycieczkę po Krakowie pt. „Wyprawa gmerkowa po sekretny kod Krakowa” - zajęcia edukacyjne realizowane przez Akademię Żakowską[2]. Wycieczki prowadzone są z wykorzystaniem  wszelkich środków ostrożności ze strony animatorów-przewodników, natomiast uczestnicy powinni mieć własne teczki lub podkładki A4 oraz przybory do pisania (najlepiej 2 ołówki). Każdy uczeń otrzymuje indywidualne materiały.

Rezerwacja tel. kom. 515 076 126, 511 727 104, poprzez formularz kontaktowy na stronie www.akademiazakowska.pl lub drogą e-mailową:

 akademiazakowska.edu@gmail.com.

 1. rodzinną grę terenową -  mającą na celu przypomnienie i utrwalenie wiadomości laureatów I etapu konkursu przed testem finałowym, która odbędzie się w sobotę: 3].

Udział w grze należy zgłosić poprzez formularz internetowy zamieszczony na stronie organizatora www.sto64.krakow.pl/ Szkoła dla miasta/Krakusek i Krakus. Do udziału w grze oprócz finalistów zapraszamy również wszystkie chętne osoby zainteresowane poznawaniem Krakowa.

Szczegółowa informacja o grze zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.sto64.krakow.pl w zakładce „Szkoła dla Miasta” 

 1.  Uczniowie we własnym zakresie powinni zapoznać się z niżej podaną literaturą:
 2. Ewa Stadtmüller, Anna Chachulska  „Kraków i okolice”, Wydawnictwo Skrzat;

SPACER: I, II, IV SPACER VII; informacje o budynku Collegium Maius i św. Janie Kantym

 1. Jan Adamczewski „Opowieści starego Krakowa”, Wydawnictwo Skrzat;
  • O STAŃCZYKU, KTÓRY NAWET Z KRÓLA ŻARTOWAŁ;
  • O TAJEMNICACH TYSIĄCLETNIEJ KATEDRY KRAKOWSKIEJ;
  • O ŚWIĘTYM JANIE KANTYM PATRONIE MŁODZIEŻY;
 2. Jan Adamczewski „Legendy Starego Krakowa”, Wydawnictwo Skrzat;
  • O DWÓCH WIEŻACH I DWÓCH BRACIACH;
  • O HEJNALE Z MARIACKIEJ WIEŻY;
  • O KAZIMIERZU ZWANYM KRÓLEM CHŁOPÓW;
  • O DZWONIE, KTÓREGO GŁOS ROZLEGA SIĘ NAD CAŁYM KRAJEM;
 3. Pytania konkursowe układane będą na podstawie wiadomości:
 4. z podanej literatury;
 5. zawartych w materiałach z lekcji muzealnej i wycieczki po Krakowie;

do finału dodatkowo: z materiałów rodzinnej gry terenowej

 1.  Kontakt w sprawach organizacyjnych:

 Anna Burzyńska -  Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im . Juliusza Słowackiego STO, 

  ul. Krowoderska 8,  31–142 Kraków,

  tel. 695 99 65 66 (godz.16:00 - 17:30), e-mail: aburzynska@sto64.krakow.pl

 1. Wszystkie ważne informacje dotyczące konkursu oraz lista laureatów będą zamieszczone
    na stronach internetowych organizatorów konkursu:

   www.wawel.krakow.pl

   www.sto64.krakow.pl 

   www.akademiazakowska.pl

 

WAŻNE!  Dotyczy lekcji na Wawelu

OBOWIĄZUJE:

 • Obowiązkowe dezynfekowanie rąk przez uczestników lekcji
 • Noszenie przez ucznia i nauczyciela/ opiekuna  maseczki lub przyłbicy w trakcie zajęć na wystawach zamku

[1]     Lekcja muzealna trwa ok. 1,5 godziny; cena 5 zł od dziecka + 60 zł od grupy. Dla klas integracyjnych 3 zł od dziecka + 30 zł od grupy.  Grupa nie może liczyć więcej niż 15 uczniów + jedna osoba opieki.

[2]     Wycieczka trwa ok. 2,5-3 godziny; cena: 18 zł od dziecka (dla grup powyżej 13 uczniów). Uwaga! Przy klasie mniejszej niż 14 dzieci  opłata wynosi  245 zł za grupę (do 13 uczestników).

[3]     Rodzinna gra terenowa dla finalistów i innych chętnych osób  trwa ok. 3 godzin: cena 15 zł od rodziny (niezależnie od ilości uczestników biorących w niej udział). 

 

 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.