Z NAMI POZNACIE
CIEKAWSZĄ STRONĘ MIASTA
UKRYTĄ POMIĘDZY MUZEAMI
I ZABYTKAMI KRAKOWA!

KUPIECKI KRAKÓW kl. IV-VI SP

KUPIECKI  KRAKÓW 2018/2019

REGULAMIN  UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EDUKACYJNYM  I KONKURSIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Współorganizatorami projektu są: Akademia Żakowska działająca w ramach Spółdzielni Socjalnej KAMPU oraz Muzeum Narodowe w Krakowie, Oddział im. E. Hutten-Czapskiego Oddział.

2. Głównym założeniem projektu jest ukazanie wielowiekowego rozwoju przedsiębiorczości mieszkańców Krakowa i Małopolski w kontekście kupiecko-rzemieślniczego charakteru miasta położonego na przecięciu się szlaków handlowych, a zwłaszcza Europejskiego Szlaku Kupieckiego –Via Regia.

3. Projekt zakłada realizację następujących celów:

a) kreowanie i promocja aktywnych działań wiążących edukację dla przedsiębiorczości z badaniem lokalnej historii i jej wykorzystanie poprzez animację społeczno-kulturalną oraz wzmacnianie wizerunków miejsc szczególnie ważnych – m.in. Muzeum Hutten-Czapskiego

b) rozwój kompetencji społecznych i przedsiębiorczych wśród młodzieży szkolnej

c) promowanie postaw przedsiębiorczych.

5. Projekt obejmuje następujące działania :

a) od 15 paźdzernika do 30 grudnia 2018 r. - prowadzona będzie rekrutacja zespołów.

b) listopad 2017 r.  lub marzec 2018 r. - udział zgłoszonych zespołów w wycieczce edukacyjnej  po Krakowie pt. „NA SKRZYŻOWANIU SZLAKÓW HANDLOWYCH”.

c) styczeń-marzec 2019 r. - udział zgłoszonych zespołów w warsztatach muzealnych na ekspozycji numizmatycznej w Muzeum E. Hutten-Czapskiego Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, połączonych z edukacyjnymi zajęciami warsztatowymi dotyczącymi podstaw przedsiębiorczości

d) kwiecień 2019 r. przygotowanie prac konkursowych - komiksów w różnych technikach plastycznych, które powinny uwzględniać historię i zabytki związane z krakowskim kupiectwem lub ze szlakami kupieckimi przebiegającymi przez Kraków, a także zdobyte wiadomości i ciekawostki

e) maj 2019 r. - uroczysta gala rozdania nagród i podsumowanie projektu

II. UCZESTNICY PROJEKTU

6. Projekt adresowany jest do uczniów małopolskich szkół podstawowych (klasy IV-VI) oraz ich opiekunów /nauczycieli/.

7. Z każdej placówki szkolnej mogą zostać zgłoszone 3 zespoly (kl.IV,V,VI) klasowe lub 1 zespol szkolny – uczniowie z różnych klas) w składzie max. 25 uczniów.

8. W ramach rekrutacji przewidziano zakwalifikowanie 20 zespołów.

III. ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE

9. Przesłanie przez opiekuna wypełnionego kwestionariusza zgłoszenia zespołu do udziału w  projekcie (zał nr 1) w terminie do 30 grudnia 2018 r. pod adres elektroniczny: kampu.spoldzielnia@gmail.com, poprzez formularz na stronie akademiazakowska.pl  lub faxem na numer 12 430 64 51.

11. Warunkiem udziału w projekcie jest uczestnictwo w wycieczce i warsztatach oraz dostarczenie przez każdy zespół uczestniczący w projekcie 3 -5 prac konkursowych, czyli komiksów

WYCIECZKA I WARSZTATY

13. Wycieczki będą organizowane w terminie:  listopad 2017 r. oraz marzec 2018 r.  i przewidują ok. 3-godzinne terenowe zajęcia edukacyjne w Krakowie pt. „Na skrzyżowaniu szlaków handlowych”. Koszt: 14 zł/ucznia

14. Warsztaty realizowane będą w  styczniu i lutym 2018 r. Składać się będą z dwóch części: ok. godzinne warsztaty muzealne na ekspozycji numizmatycznej w Muzeum E. Hutten-Czapskiego Oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie (umożliwiające zapoznanie się z eksponatami oraz utrwalenie i rozszerzenie wiedzy z zakresu matematyki i historii), a następnie ok. godzinne edukacyjne zajęcia warsztatowe dotyczące podstaw przedsiębiorczości z wykorzystaniem gier edukacyjnych. Koszt: 14 zł/ucznia (w tym bilet do muzeum)

15. Każdy uczestnik wycieczki powinien być wyposażony w odpowiednie do warunków atmosferycznych ubranie i obuwie.

KONKURS NA PRZYGOTOWANIE gry planszowej 

16. Każdy zespół klasowy lub szkolny (liczący 16-25 osób) zakwalifikowany do udziału  w projekcie powinien przesłać 3 - 5 prac konkursowych (jedną pracę przygotowuje grupa składająca się z 4 - 5 uczniów).

17. Przygotowane gry planszowe, wykonane w różnych technikach plastycznych – rysunek, malarstwo, grafika (ale nie komputerowa), powinny uwzględniać historię i zabytki związane z krakowskim kupiectwem lub ze szlakami kupieckimi przebiegającymi przez Kraków, a także zdobyte wiadomości i ciekawostki.

18. Do każdej pracy powinien być załączony krótki opis lub komentarz od autorów.

19. Prace konkursowe MUSZĄ być zaopatrzone w informacje: imię, nazwisko i wiek autorów oraz dane opiekuna (imię, nazwisko, adres e-mail lub telefon), zamieszczoną na odwrocie pracy lub  w dołączonej kopercie.

20. Prace przyjmowane będą do 10 maja 2017 r. w siedzibie Akademii Żakowskiej w Krakowie przy ul. Topolowej 6/I.

IV. UWAGI KOŃCOWE

21. Organizatorzy zapewniają atrakcyjne i nowatorskie formy poznawania podstaw przedsiębiorczości, materiały poglądowe i informacyjne, ciekawe zadania, upominki dla uczestników i opiekunów oraz nagrody i dyplomy dla najlepszych zespołów.

22. W celu wyłonienia najlepszych i najbardziej zaangażowanych zespołów ocenie podlegać będą prace konkursowe dostarczone w terminie, spełniające opisane  w regulaminie kryteria.

23. Prace konkursowe będą oceniane przez jury w składzie określonym przez organizatorów. DECYZJA JURY JEST OSTATECZNA.

24. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego wernisażu wystawy pokonkursowej w maju 2018 r. Dokładna godzina oraz miejsce gali zostanie podane  w późniejszym terminie.

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIA

do konkursu ……………………………………………….… rok szkolny …………………..

Wypełniony kwestionariusz należy przesłać na adres: akademizakowska.edu@gmail.com  lub na adres AKADEMIA ZAKOWSKA, 30-363 Kraków, ul. Topolowa 6/I.

I. Dane identyfikacyjne:

Nazwa szkoły

 

Adres szkoły  (z kodem) 

 

Kontakt: tel./i fax oraz e-mail szkoły

 

Klasa/ zespół szkolny/

 

Ilość uczniów

 

II. Nauczyciel – opiekun zespołu

Imię i nazwisko

 

Tel. kontaktowy

 

E-mail

 

 

III. Nauczyciel  - opiekun pomocniczy (jeżeli jest)

Imię i nazwisko

 

Tel. kontaktowy

 

E-mail

 

IV. Pytania do organizatorów

Tutaj proszę wpisać ewentualne pytania dotyczące projektu/konkursu lub szczegółów organizacyjnych

……………………..……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

V. Skąd dowiedzieli się Państwo o projekcie/konkursie (proszę podkreślić właściwą odpowiedź)

1. ze strony www organizatora lub partnerów

2. z e-maila wysłanego do szkoły,

3. z ulotki – ogłoszenia

4. z innego źródła (jakiego?)……..………………………………………………………………………………………

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.