Z NAMI POZNACIE
CIEKAWSZĄ STRONĘ MIASTA
UKRYTĄ POMIĘDZY MUZEAMI
I ZABYTKAMI KRAKOWA!

Kursy i szkolenia

Kurs dla animatorów zajęć edukacyjnych w zakresie turystyki kulturowej

Kurs skierowany jest osób zainteresowanych sztuką i historią Krakowa, a zwłaszcza do studentów lub absolwentów historii sztuki, historii, polonistyki, kulturoznawstwa, pedagogiki, itp. Umożliwia prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie turystyki kulturowej, według programu KRAKOWSKIE HORYZONTY - AKTYWNE POZNAWANIE ZABYTKÓW I HISTORII KRAKOWA, polegającym na upowszechnianiu kultury i sztuki oraz wprowadzaniu w świat tradycji i historii.

Zapraszamy osoby zainteresowane pracą z dziećmi i młodzieżą, pod warunkiem, że są także: pełnoletnie i legitymujące się przynajmniej świadectwem maturalnym; szczególnie zainteresowane historią, sztuką i kulturą Krakowa; kreatywne, otwarte i przyjacielsko nastawione do świata i ludzi; pogodne i życzliwe, a jednocześnie stanowcze i odpowiedzialne.

Miejsce kursu: Kraków

15 września - 15 października 2018

 (60 godzin - zajęcia prowadzone będą w systemie weekendowym – 4 spotkania)

Cena kursu: 400 zł

(możliwe 2 raty)

- na maila:  a.m.rzonca@gmail.com

- przez formularz kontaktowy na stronie akademiazakowska.pl

- lub telefonicznie 515 076 126 lub 12 635 40 70 (w godz. 14.00-18.00)

Wstępnie planowane terminy:

15-16 wrzesnia, 29-30 września,  6 i 13 -14 października

Program

 • udział w grze rekreacyjnej (zajęcia praktyczne).
 • merytoryczne i metodyczne założenia programu upowszechniania kultury, sztuki i historii Krakowa (zajęcia metodami aktywizującymi)
 • historia sztuki i kultury w oparciu o zabytki Krakowa (zajęcia metodami aktywizującymi)
 • merytoryczne i metodyczne założenia prowadzenia zajęć aktywizujących
 • zasady prowadzenia aktywnych i bezpiecznych zajęć w terenie (zajęcia praktyczne)
 • jak przygotować scenariusz i materiały do zajęć (zajęcia teoretyczno-praktyczne)
 • prowadzenie aktywnych zajęć w terenie z wykorzystaniem merytorycznych i metodycznych założeń programu upowszechniania kultury, sztuki i historii Krakowa (zajęcia teoretyczno-praktyczne)
 • wykład specjalistyczny dostosowany do potrzeb grupy szkoleniowej.

Warunki ukończenia:

- udział w 90% zajęć

- odbycie praktyk przy 3 sesjach prowadzonych w terenie

- przygotowanie scenariusza zajęć wraz z materiałami

Uwaga: kurs  umożliwia prowadzenie zajęć wg autorskich programów w oparciu o umowę o dzieło lub zlecenie.


KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI – 11 X 2018 r.

ODKRYWANIE WOLNOŚCI - DOŚWIADCZANIE NIEPODLEGŁOŚCI.

Teoretyczne i praktyczne inspiracje do kreowania odpowiedzialnych postaw oraz twórczych działań

11 listopada 2018 r. w całym kraju obchodzić będziemy uroczystości związane ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości. Z pewnością szczególną rolę w przygotowaniu związanych z tym świętem wydarzeń odgrywać będą szkoły, dlatego działająca w Krakowie Grupa Regionalna Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta, podjęła inicjatywę zorganizowania dla dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych z województwa małopolskiego konferencji pt. „ODKRYWANIE WOLNOŚCI - DOŚWIADCZANIE NIEPODLEGŁOŚCI. Teoretyczne i praktyczne inspiracje do kreowania odpowiedzialnych postaw oraz twórczych działań”, która ma na celu:

 • Ukazanie komplementarności wartości, celów i strategii współczesnej pedagogiki.
 • Przedstawienie zasad i przykładów wykorzystania nowatorskich koncepcji pedagogicznych jako inspiracji do realizowania niekonwencjonalnych form edukacji patriotyczno-obywatelskiej w kontekście ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego Małopolski.
 • Prezentację skuteczności aktywnych i nowatorskich strategii przy wprowadzaniu tematyki regionalnej, patriotycznej i obywatelskiej do edukacji dzieci i młodzieży (zwłaszcza w odniesieniu do obchodów jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości)

Głównym założeniem konferencji jest dotarcie do dyrektorów i nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawców świetlic szkolnych ze szkół podstawowych z województwa małopolskiego, aby za ich pośrednictwem rozwijać wśród dzieci i młodzieży kompetencje kulturowe oraz świadomość aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także rozbudzać pasje poznawcze uczniów małopolskich szkół.

Konferencja odbędzie się 11 października 2018 r. w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych (w Sali Obrad). Dla uczestników i gości konferencji przygotowane zostaną materiały dydaktyczno-informacyjne oraz certyfikaty  

Program obejmuje wykłady, prezentacje i warsztaty, które poprowadzą zaproszeni eksperci reprezentujący m.in. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius, Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana w Krakowie, Akademię Żakowską, Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta, Stowarzyszenie Szersze Horyzonty.

Konferencja umożliwi poznanie :

 1. najnowszych kierunków badań nad obszarami pedagogiki, które w szczególny sposób odnoszą się do zagadnień wolności myślenia w zakresie twórczego, aktywnego i odpowiedzialnego działania, bowiem PANEL I pt. „ODKRYWANIE WOLNOŚCI” przewiduje prezentację następujących tematów: a) Idea myślenia krytycznego i odpowiedzialnego działania w kontekście kształcenia postaw patriotyczno-obywatelskich, b) Umysł jako „przedmiot” i „przestrzeń” oddziaływań edukacyjnych - współczesne kierunki pedagogicznych badań i realizacji, c) Rozwijanie twórczej aktywności życiowej a postawy pro społeczne i pro obywatelskie, d) Między teorią a praktyką – rola refleksyjnego nauczyciela.
 1. ciekawych rozwiązań dydaktyczno-metodycznych do wykorzystania w ramach edukacji patriotyczno-obywatelskiej i regionalnej. Dlatego podczas PANELU II pt. DOŚWIADCZANIE NIEPODLEGŁOŚCI zaplanowano ukazanie sposobów na aktywne poznawanie zagadnień historycznych podczas prezentacji następujących tematów: a) Rocznica odzyskania niepodległości – wyzwania dydaktyczne, b) Zastosowanie gry miejskiej w propagowaniu wiedzy patriotyczno-obywatelskiej, c) Muzealne zajęcia aktywizujące – nowe tropy edukacji historycznej oraz  d) 120 minutowych zajęć warsztatowych obejmujących mini grę terenową (ok. 80 min.)  i  zwiedzanie Muzeum UJ Collegium Maius (ok. 40 min)
 1. aktywnych i nowatorskich strategii pedagogicznych i wychowawczych, które zostaną zaprezentowane w PANELU III pt. „INSPIRACYJNE KONTEKSTY TWÓRCZYCH DZIAŁAŃ”: a) Wdzięczność i pamięć – rola wybitnych profesorów UJ w dążeniu do odzyskania, i umacniania niepodległości Polski, b) Edukacja regionalna - jej rola w budowaniu postaw patriotycznych i tożsamości, c) Różnorodność metod i form edukacyjnych inspirujących do działania – przykłady dobrych praktyk, propozycje projektów, konkursów i zajęć.

PROGRAM KONFERENCJI

8.30 - 9.00 - Rejestracja uczestników

9.00 - Powitanie i przedstawienie gości honorowych, celów  i programu konferencji

9.15 – 11.00 Panel I – Odkrywanie wolności

11.00 - 11.15 Przerwa kawowa

11.15 - 14.00 - Panel II – Doświadczanie niepodległości W TRAKCIE PANELU odbędą 120 minutowe zajęcia warsztatowe obejmujące mini grę terenową (ok. 80 min.) i zwiedzanie Muzeum UJ Collegium Maius (ok. 40 min)   

14.00 - 14.30 - Przerwa kawowa

14.30 - 16.30 -  Panel III – Inspiracyjne konteksty twórczych działań

16.30 - Zakończenie  konferencji – podsumowanie, wręczenie zaświadczeń.

 

Odpłatność za konferencję: 25 zł/os

UWAGA! członkowie Stowarzyszeń organizujących Konferencję są zwolnieni z opłaty

Termin zgłoszenia  na konferencję:

do 2 października 2018 r.  – pod adresami: szer.hor@gmail.com, freinet.krakow@gmail.com

moderator konferencji: Aleksandra Rzońca 515 076 126,a.m.rzonca@gmail.com

 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.