Z NAMI POZNACIE
CIEKAWSZĄ STRONĘ MIASTA
UKRYTĄ POMIĘDZY MUZEAMI
I ZABYTKAMI KRAKOWA!

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie SZERSZE HORYZONTY to organizacja pozarządowa prowadząca działalność non profit, która powstała, aby rozwijać współpracę pomiędzy różnymi grupami społecznymi, zaspakajać m.in. edukacyjne potrzeby dzieci, młodzieży i dorosłych w kontekście ich aktywności społecznej i potrzeb indywidualnych. Stowarzyszenie posiada wielostronne doświadczenie w pracy z młodzieżą - tworzą je osoby, które dzięki długoletniej współpracy przy aktywnych formach zajęć edukacyjnych organizowanych wspólnie z Zamkiem Królewskim na Wawelu czy Muzeum UJ mają ogromny potencjał przeprowadzenia akcji z udziałem nawet kilku tysięcy uczestników. Stowarzyszenie ma rozpoznany zakres możliwości realizacyjnych docelowej dla projektu grupy wiekowej  (14-20 lat). Posiadane przez organizację zasoby ludzkie pozwalają na realizację wszelkich działań związanych z metodyką prowadzenia zajęć oraz prezentacji nauczycielom i rodzicom (opiekunom) innowacyjnych sposobów przekazywania wiedzy z zakresu edukacji obywatelskiej w ujęciu dziedzictwa kulturowego Krakowa. Działalność członków Stowarzyszenia znalazła uznanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bowiem zarówno w 2010 jak i w 2011 roku osobom ze Stowarzyszenia przyznano stypendia Ministra w zakresie upowszechniania kultury


Władze Stowarzyszenia: 

Prezes Zarządu - Aleksandra Rzońca

Skarbnik - Maria Dziba

Członkowie zarzadu: Anna Nowakowska i Dorota Wołoszczuk

Komisja Rewizyjna: Urszula Malczyk, Anna Grzelak i Krzysztof Gruca

 

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego: 

1.Inspirowanie, wspieranie i organizowanie wszelkich działań ukierunkowanych na wszechstronny, równomierny i twórczy rozwój człowieka w ciągu całego życia w kontekście jego aktywności społecznej i potrzeb indywidualnych

2.Zaspokajanie kulturalnych, edukacyjnych, socjalnych potrzeb członków stowarzyszenia oraz innych osób

3.Organizowanie obywateli do czynnego uczestniczenia w życiu publicznym oraz stwarzanie im warunków do realizowania i rozwijania indywidualnych zainteresowań,

4.Działalność oświatowa, oświatowo-wychowawcza, kulturalna, w zakresie kształcenia ogólnego, artystycznego i zawodowego oraz kultury fizycznej i sportu, a także ekologii i ochrony środowiska,

5.Urzeczywistnianie idei społeczeństwa obywatelskiego,

6.Wspieranie rozwoju indywidualnego uczniów i studentów oraz innych osób podejmujących naukę

7.Działalność w zakresie obrony praw człowieka i obywatela oraz w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wykluczonych z grup społecznych

8.Działalność naukowa, naukowo-badawcza, wydawnicza i popularyzatorska

9.Inspirowanie i organizowanie działań w zakresie badań rynku, reklamy, promocji i mediów

10.Rzecznictwo interesów członków stowarzyszenia oraz osób potrzebujących pomocy przed organami władzy państwowej i samorządowej oraz innymi podmiotami życia publicznego,

11.Działalność na rzecz współpracy europejskiej i idei wielokulturowości – również w ramach współpracy międzynarodowej

Działalność odpłatna pożytku publicznego:

1. Prowadzenie szkoleń i warsztatów metodycznych dla nauczycieli i animatorów zajęć edukacyjnych


KRS 0000355172 -  data wpisu  27.04. 2010 r.,  

NIP:  945-21-66-850,  REGON: .121295510

adres: 31 – 312 Kraków, ul. Lentza 2/72

numer rachunku bankowego: 79 1540 1115 2044 6070 5799 0001

nazwa banku:  Bank Ochrony Środowiska  o. w Krakowie .


 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.