Z NAMI POZNACIE
CIEKAWSZĄ STRONĘ MIASTA
UKRYTĄ POMIĘDZY MUZEAMI
I ZABYTKAMI KRAKOWA!

PLUS RATIO QUAM VIS - konkurs naukowo-kulturowy z UJ

PLUS RATIO QUAM VIS

 
do 30 stycznia 2021 r. - upływa termin zgłoszeń do edycji konkursu w roku szkolnym 2020/2021
Przebieg: zwiedzanie ekspozycji Muzeum z kartami pracy + spacer edukacyjny po Dzielnicy Uniwersyteckiej i Starym Mieście
Tematyka:  Niezwykli  krakowscy "architekci wiedzy"  
 
Uaktualniony regulamin dostępny będzie na początku stycznia 2021

ZAŁOŻENIA KONKURSU

Konkurs odnosi się do popularyzacji dóbr kultury materialnej i niematerialnej obejmując np. zabytkową zabudowę Dzielnicy Uniwersyteckiej w Krakowie, miejsca związane ze środowiskiem naukowo-artystycznym Krakowa oraz dorobek uczonych i twórców kultury związanych z UJ. Nauczycielom-opiekunom zgłoszonych zespołów organizatorzy zapewnią udział w bezpłatnej konferencji metodycznej, materiały i konsultacje.

Cele – Projekt powinien umożliwić jego uczestnikom:

 1. poznanie zasobów dziedzictwa intelektualnego i kulturowego Krakowa
 2. uczenie się w każdym miejscu i czasie – także poza szkołą np. podczas wycieczki czy warsztatów muzealnych
 3. pogłębienie świadomości własnego procesu uczenia się
 4. nabycie umiejętności wykorzystania różnych źródeł informacji (podana literatura, otrzymane materiały, zdobyte wiadomości w trakcie warsztatów i wycieczki)
 5. planowanie i organizowanie pracy indywidualnej i grupowej
 6. nawiązywanie współpracy i efektywnego współdziałania, skuteczne porozumiewanie się w grupie, 
 7. branie odpowiedzialności za realizację zadań
 8. zaprezentowanie swoich odkryć i osiągnięć
 9. dokonywanie oceny swojej pracy i wiedzy.

W ramach projektu odbędą się zajęcia przygotowawcze umożliwiające realizację celów podanych w pkt a), b) i c): wycieczka po Dzielnicy Uniwersyteckiej i innych miejscach związanych ze środowiskiem naukowo-artystycznym Krakowa oraz warsztaty muzealne. W trakcie wycieczki wykorzystane będą doświadczenia poszukujące i twórcze rozwiązywanie problemów, a podczas zajęć muzealnych – obserwacje i prelekcje. Zajęcia oparte będą o zróżnicowane modele pracy: samodzielną, w małych grupach (4-5 osób) oraz całego zespołu. Obie formy odbywać się będą w ciągu jednego dnia, a po ich zakończeniu uczestnicy będą pisać test eliminacyjny, który umożliwi przejście do etapu finałowego.

W trakcie realizacji zadania związanego z prezentacją zdobytej wiedzy dla pozostałych uczniów  w klasie lub szkole obejmującego cele f), g), h) – wykorzystane będą wizualizacje postaw i pojęć, opracowanie syntez i plansz. Przesłanie relacji z tej części projektu będzie warunkiem zakwalifikowania uczestników, którzy osiągną najwyższe wyniki  w teście eliminacyjnym do udziału w etapie finałowym – obejmującym: poznanie II części ekspozycji muzealnej, zapoznanie się z podaną literaturą (we własnym zakresie) oraz przystąpienie do testu końcowego, mającego poziom i charakter finału olimpiady interdyscyplinarnej /cele: d),e) i)/.

Efekty: Organizatorzy zakładają, że mocną stroną tego projektu będzie rozbudzenie fascynacji nauką, sztuką  i kulturą, a zwłaszcza kognitywistyką,  dzięki zastosowaniu aktywnych form i metod przekazywania wiedzy, które pozwolą na odpowiednie zmotywowanie i zaangażowanie wszystkich uczestników projektu, którzy ponadto powinni:

 1. nabyć umiejętność świadomego wyboru informacji,
 2. poszerzyć zasób wiedzy,
 3. zdobyć umiejętność swobodnego posługiwania się poznanymi pojęciami, informacjami i sposobami ich wykorzystania.
 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.