Z NAMI POZNACIE
CIEKAWSZĄ STRONĘ MIASTA
UKRYTĄ POMIĘDZY MUZEAMI
I ZABYTKAMI KRAKOWA!

projekt SZAFIROWE INSPIRACJE... 2020

REGULAMIN NABORU DO  UDZIAŁU W PROJEKCIE

   „Szafirowe inspiracje – sposób na pandemiczną izolację” realizowanego przez Spółdzielnię Socjalną KAMPU          w ramach Programu “wESpół wspieramy ekonomię społeczną” finansowanego przez UBS, koordynowanego przez ROPS, którego operatorem jest MFES. (więcej o programie na: http://mfes.pl/ oraz http://www.es.malopolska.pl/)

§1. Postanowienia ogólne.

 1. Projekt zakłada  przygotowanie alternatywnych form działania w dziedzinie edukacji kulturowej i turystyki edukacyjnej mających przede wszystkim walor zabawowy, a jednocześnie pozwalających na poznanie ciekawych faktów z życia jednego z najbardziej znanych artystów – Stanisława Wyspiańskiego, gdy choroba spowodowała jego izolację w Szafirowej Pracowni i gdy znalazł on wyjątkową inspirację do tworzenia serii pastelowych widoków
 2. Głównym aspektem tych działań będzie ułatwienie wychodzenia z izolacji domowej spowodowanej pandemią poprzez rozbudzanie na nowo  potrzeb  uczestniczenia w wydarzeniach społeczno-kulturalnych i umożliwienie odkrywania ciekawych miejsc i sposobów twórczego spędzenia wolnego czasu.
 3. Projekt przewiduje dwa rodzaje działań:
 1. Przygotowanie pakietów materiałów poznawczo-inspirujących pt. „Szafirowe inspiracje” zawierających: Szafirowe Spacerium (oryginalny „przewodnik” w formie kolorowego folderku), Szafirowy szkicowniczek (zestaw kolorowanek) oraz Szafirowy skarbczyk (płytka CD/DVD/ z nagranymi wizualnymi przedstawieniami związanymi ze spacerium i twórczością Stanisława Wyspiańskiego), które będą przeznaczone dla 21 placówek opiekuńczo-wychowawczych i grup rodzinnych zgłoszonych do udziału w projekcie
 2. przeprowadzenie w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 r. terenowych zajęć poznawczych pt. „Szafirowy ślad… czyli wędrówka pełna inspiracji”  połączonych ze zwiedzaniem „Szafirowej Pracowni St. Wyspiańskiego”.  Zajęcia  odbywać się będą 1 raz w tygodniu i będą trwać  ok. 3 godzin zegarowych.  W zajęciach będzie mogło uczestniczyć  8 grup. Każda zgłoszona grupa uczestniczyć będzie tylko w jednych zajęciach.

§2. Warunki uczestnictwa w projekcie.

 1. Uczestnikami projektu mogą być przede wszystkim: rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze, rodziny wielodzietne, rodziny ze specjalnymi potrzebami oraz świetlice środowiskowe i placówki opiekuńczo-wychowawcze, które będą organizować opiekę dla dzieci w miesiącach lipiec - sierpień 2020 r.
 2. Nabór grup dotyczy udziału w terenowych zajęciach poznawczych „Szafirowy ślad… czyli wędrówka pełna inspiracji”, połączonych ze zwiedzaniem „Szafirowej Pracowni” (Uwaga! pracownia znajduje się  na II p. starej kamienicy). Zgłoszona grupa może liczyć max. 10 -12 osób. W przypadku mniejszych grup przewiduje się możliwość udziału 2 grup jednocześnie (z zachowaniem reżimu sanitarnego)
 3. Każda zgłoszona grupa otrzyma pakiet materiałów poznawczo-inspirujących pt. „Szafirowe inspiracje” oraz wyposażona zostanie w zestawy środków higienicznych (maseczki, rękawiczki, płyn dezynfekujący)
 4. Udział w projekcie jest bezpłatny

§3. Postępowanie rekrutacyjne.

 1. Rekrutacja do projektu rozpocznie się 20 czerwca 2020 r. Decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku większej ilości zgłoszeń utworzona będzie lista rezerwowa.
 2. Rekrutacja zostanie ogłoszona  na stronie internetowej i na portalach:

http://akademiazakowska.pl/spoldzielnia-kampu,7,pl.html

https://www.facebook.com/spoldzielnia.socjalna.kampu,   https://www.facebook.com/akademia.zakowska/

 1. W rekrutacji uczestniczyć będą placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny, które nadeślą kartę zgłoszenia  w przewidzianym czasie:  Zgłoszenia należy nadsyłać najpóźniej do każdego wtorku (czyli  4, 11, 18 i 21 sierpnia) poprzedzającego terminy zajęć sierpniowych, które odbywać się będą w piątki - 7, 14, 21, 28 sierpnia w godz. 10-13

na adres e- mail:  kampu.spoldzielnia@gmail.com  lub na adres biura: KAMPU Spółdzielnia Socjalna, 31-512 Kraków, ul. Topolowa 6/I

UWAGA! 28 sierpnia br. zapraszamy osoby w wieku 50+

 1. Informacje o wynikach rekrutacji zostaną przekazane telefonicznie i przesłane na adres e-mail podany przez  osoby zgłaszające.  

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie się do udziału w programie jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości  i akceptacji  postanowień niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących załączników: Karta zgłoszenia, Oświadczenie pełnoletnich uczestników, Oświadczenie w imieniu uczestników niepełnoletnich
 2. Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu: Aleksandra Rzońca, tel. 515 076 126, a.m.rzonca@gmail.com
 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.