Z NAMI POZNACIE
CIEKAWSZĄ STRONĘ MIASTA
UKRYTĄ POMIĘDZY MUZEAMI
I ZABYTKAMI KRAKOWA!

Rajcuś KRAKOWSKI

 

Rajcuś KRAKOWSKI jest konkursem dla dzieci w wieku 6-8 lat – zakłada wykorzystania dóbr kultury i dziedzictwa narodowego do urzeczywistnienia celów edukacji obywatelskiej. W trakcie trwania zaproponowanych zajęć uczestnicy mogą zdobyć wiadomości  o dawnych władzach miejskich oraz  o współczesnych formach i możliwościach zarządzania miastem, a także nauczyć się obserwować swoje otoczenie, wyciągać odpowiednie wnioski i dla wspólnego dobra wysuwać konkretne propozycje przedstawione na planszach plastycznych.

Istotnym elementem programu jest przystępny i kompleksowy sposób wprowadzenia dzieci w tematykę samorządności lokalnej poprzez aktywne formy przygotowujące do konkursu. Z relacji nadesłanych przez opiekunów wynika, że  konkurs dostarczył także bardzo wielu doświadczeń, obserwacji i opinii, ukazujących jego wpływ na podniesienie poziomu świadomości obywatelskiej dzieci i osób  z ich otoczenia w środowisku domowym i szkolnym, a co za tym idzie również wzrostu wrażliwości i aktywności społecznej, przyczyniając się do szerzenia postaw demokratycznych m.in. związanych z poznaniem zasad głosowań niezbędnych do kształtowania odpowiedzialnych postaw przyszłych wyborców.

W ciągu sześciu edycji (2011-2016) konkurs zyskał bardzo dużą popularność wśród nauczycieli i rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach przygotowawczych: spektaklach, wycieczkach i warsztatach. Dotychczas w konkursie wzięło udział łącznie 230 klas z 98 szkół Krakowa i okolicznych gmin, czyli ok. 4700 dzieci pod opieką ok. 600 nauczycieli i rodziców.  Uroczyste rozdanie nagród i pokonkursowa wystawa prac przygotowywane są zawsze w Urzędzie Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-5 .

Witam pięknie i radośnie, w mym Krakowie – drodzy goście,

Choć Rajcusiem jestem małym chcę pokazać Wam gród cały,

Byście kiedyś moi mili mądrze miastem tym rządzili!

Konkurs społeczno-kulturalny dla bardzo młodych obywateli Krakowa w wieku 6-8 lat

RAJCUŚ KRAKOWSKI obserwuje - poszukuje - prezentuje

VI edycja  - ROK SZKOLNY 2017/2018

REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest propozycją wykorzystania dóbr kultury i dziedzictwa narodowego do urzeczywistnienia celów edukacji obywatelskiej oraz nabywania kompetencji kluczowych w edukacji wczesnoszkolnej

2. Celem konkursu jest przede wszystkim zachęcenie dzieci do poznawania zabytków i tajemnic starego Krakowa oraz najbliższej okolicy - dzielnicy poprzez:

· aktywne nabywanie informacji o swoim mieście i umiejętności krytycznego postrzegania własnego otoczenia

· zdobywanie doświadczeń związanych ze świadomością obywatelską i planowaniem działań

· wzmocnienie więzi społecznej i emocjonalnej z miejscem zamieszkania oraz zachowań prospołecznych

· kształcenie umiejętności porozumiewania się przy osiąganiu wspólnych zamierzeń

· zwrócenie uwagi na estetykę, funkcjonalność i przeznaczenie istniejących rozwiązań przestrzennych  w najbliższym otoczeniu

· rozwijanie wrażliwości artystycznej i swobodnej ekspresji plastycznej

3. Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie “SZERSZE HORYZONTY” i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa przy współudziale Akademii Żakowskiej i Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta -Grupy Regionalnej –Kraków oraz Rady Miasta Krakowa i Zarządów Rad Dzielnic Krakowa

4. Konkurs jest prowadzony przez organizatorów na terenie miasta Krakowa i trwa od 2 stycznia do połowy czerwca 201 r.

5. Rezultatem konkursu będą prace plastyczne pt. “Kraków - miasto piękne i zadbane” w formie plansz wykonanych grupowo, a dotyczące Krakowa widzianego z perspektywy najbliższego otoczenia dzieci przy uwzględnieniu trzech punktów obserwacji: TO NAS ZACHWYCA, O TYM MARZYMY, TEGO SIĘ WSTYDZIMY

II. UCZESTNICY KONKURSU

6. Konkurs adresowany jest do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych, jak również do nauczycieli zgłoszonych klas.

7. W konkursie ze względu na jego przesłanie i cele powinny brać udział całe klasy.

8. Z każdej placówki może być zgłoszona dowolna ilość klas pierwszych.

III. ZASADY KONKURSU

9. Zgłoszenie klasy do konkursu w terminie  do 30 marca  2018 r. – formularz zgłoszenia należy przesłać pod adres elektroniczny: szer.hor@gmail.com, poprzez formularz kontaktowy na stronie lub faxem na numer 12 635 40 70. Uwaga! wzór zgłoszenia stronie www.akademiazakowska.pl.

10. Udział zgłoszonej klasy w dwóch zaproponowanych przez organizatorów aktywnych formach zajęć przygotowujących w terminie do 25 maja 2018 r. oraz przygotowanie tematyczne klasy przez nauczyciela 

· “RAJCUŚ I MY” – zajęcia w placówce szkolnej obejmujące mini formę teatralną oraz warsztaty tematyczne - łączny czas trwania: 45-60 min (możliwość realizacji  do 30 kwietnia 2018 r.) – koszt:13 zł/ dziecka

· “SPACER Z RAJCUSIEM PO KRAKOWIE” – zajęcia edukacyjne podczas wycieczki po Krakowie obejmującej doświadczenia poszukujące na trasie od Barbakanu do Rynku Głównego (tu: mini warsztaty w Wieży Ratuszowej), a następnie dotarcie po śladach do Magistratu czyli do Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych – łączny czas trwania: ok. 2,5 godziny zegarowe (możliwość realizacji od 18 marca 2018 r. do 25 maja 2018 r.) – koszt: 13 zł/dziecka + bilet wstępu do Wieży Ratuszowej (5,00 zł)

11. Przygotowanie przez klasę kilku (3-5) plansz - gazetek ujmujących równocześnie wszystkie trzy obszary odbioru otaczającej dzieci przestrzeni miejskiej: „KRAKÓW - MIASTO PIĘKNE I ZADBANE - Co nas zachwyca? Czego się wstydzimy? Co możemy zmienić?” Prace powinny być zaprojektowane i wykonane samodzielnie przez zespoły liczące 4-6 dzieci, jako podsumowanie ich udziału w aktywnych formach zajęć realizowanych przez nauczyciela lub organizatorów. Preferowane są płaskie i trwałe techniki plastyczne (np. rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie) na papierze lub kartonie o wymiarach  50 cm x 70 cm. Uwaga! Ilość powstałych prac powinna być zgodna z ilością pracujących zespołów. Dobór dzieci do poszczególnych zespołów powinien być losowy lub zgodny z preferencjami dzieci.

12. Każda klasa dokonuje wyboru najciekawszej a zarazem najstaranniej wykonanej pracy (Uwaga! Wyboru powinny dokonywać same dzieci, natomiast nauczyciel powinien opisać lub udokumentować przebieg powstawania prac i wyboru pracy reprezentującej klasę). Praca powinna na odwrocie mieć doklejoną wypełnioną metryczkę, (wzór znajduje się w załączniku do regulaminu)

13. Oryginały wybranych prac konkursowych oraz opisów lub dokumentacji nauczycieli (max. 2 str A4) należy dostarczyć organizatorom konkursu wyłącznie w dniach od 22 do 30 maja 2017 r. pod adres przesłany zgłoszonym klasom z dopiskiem “KONKURS - RAJCUŚ KRAKOWSKI”. Mile widziane będą dołączone kopie w wersji elektronicznej.

14. Oceny prac dzieci oraz podpisanych opisów lub dokumentacji nauczycielskich dokona komisja powołana przez organizatorów przyznając dyplomy, nagrody, wyróżnienia i kwalifikując prace na wystawę pokonkursową. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych organizatorów

15. Decyzja jury jest ostateczna.

IV. UWAGI KOŃCOWE

16. Gala finałowa – wręczanie dyplomów i nagród- odbędzie się w czerwcu 2018 r - o dokładnym terminie, godzinie i miejscu gali organizatorzy zawiadomią laureatów

17. Wystawa pokonkursowa prac odbędzie się  w  Urzędzie Miasta Krakowa w terminie wskazanym przez Urzad Miasta

18. Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac, zastrzegają sobie prawo publikacji i reprodukcji prac konkursowych, z zaznaczeniem nazwisk autorów, bez wypłacania honorariów autorskich.

WAŻNE

Organizatorzy przewidują w lutym 2018 r. przygotowanie warsztatów metodycznych dla nauczycieli pragnących zapoznać się bliżej z założeniami i zasadami ujętymi w regulaminie konkursu. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego. Szczegóły dotyczące warsztatów znajdują się w zakladce:  Kursy i szkolenia

METRYCZKA PRACY KONKURSOWEJ

(proszę wpisać nazwę konkursu)

.......................................................................................................

nazwa i adres placówki……………………………………………….………………………

oznaczenie klasy/drużyny/zespołu…………..……………………………………………….

AUTORZY PRACY PLASTYCZNEJ/PROJEKTU :

lp

Imię i nazwisko

wiek

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna……………………………………………………

kontakt telefoniczny oraz e-mail nauczyciela/opiekuna …………………………………

………………………………………………………………………………………………..

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.