Z NAMI POZNACIE
CIEKAWSZĄ STRONĘ MIASTA
UKRYTĄ POMIĘDZY MUZEAMI
I ZABYTKAMI KRAKOWA!

Rajcuś KRAKOWSKI

WYNIKI KONKURSU - ROK SZKOLNY 2016/2017

Konkurs społeczno-kulturalny dla bardzo młodych obywateli Krakowa w wieku 6 – 9 lat

„RAJCUŚ KRAKOWSKI obserwuje-poszukuje – prezentuje”

„KRAKÓW - MIASTO NIEZWYKŁE!” 

TO NAS ZACHWYCA!    O TYM MARZYMY!     TEGO SIĘ WSTYDZIMY!

Protokół jury

1. Na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2017 r. Jury obradowało w składzie:

dr Agnieszka Łakoma – Główna Plastyk Miasta Krakowa, artystka-plastyczka, projektantka grafiki użytkowej, historyczka sztuki

Aleksandra Rzońca – prezes Stowarzyszenia SZERSZE HORYZONTY, przewodnicząca Grupy Regionalnej –Kraków Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki C. Freineta, historyczka sztuki, pedagożka, animatorka kultury

Beata Eisler – dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, nauczycielka historii

Kamil Stasiak – przedstawiciel Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, historyk

Urszula Malczyk – przedstawicielka Stowarzyszenia Szersze Horyzonty, archeolożka, animatorka kultury

2. Po przeglądzie i ocenie nadesłanych na konkurs 45 plansz (brano pod uwagę samodzielność, oryginalność, zgodność z tematem i zasadami konkursu np. praca grupowa, wyraźne przedstawienie na jednej planszy trzech punktów obserwacji: Co trzeba zachować? Co należy usunąć? Co można zmienić?...” oraz, walory estetyczne i staranność) Jury postanowiło przyznać następujące nagrody

 

I miejsce

Zespół 3 z kl. I w składzie: Stanisław Jaworski, Miłosz Łądka, Marika Masłowska, Julia Stochel-Księżyc, Marcel Wójcik pod op. Katarzyny Sałapat ze SP w Nawojowej Górze

II miejsce

Zespół z kl. I b w składzie: Wiktoria Sosnowska, Oliwia Walczak, Maja Warszawa pod op. Doroty Sowy ze SP 78  w Krakowie

III miejsce

Zespół z kl. I a w składzie: Paulina Szwed, Ewa Monastyrska, Natalia Baran, Julia Majka pod opieką Bożeny Bogusz ze SP 62 w Krakowie

wyróżnienia I stopnia

Zespół z kl. I w składzie: Alicja Kasprzyk, Zachariasz Kot, Maria Mirczak, Paulina Szymańczuk, Paweł Ślusarczyk pod op. Katarzyny Sałapat ze SP w Nawojowej Górze

Zespół 2 z kl. I a w składzie: Piotr Krzeczkowski, Aleksander Brzeziński, Krzysztof Łomnicki, Michał Śliz, Alan Reszko, Maksymilian Kulikowski pod op. Katarzyny Tylki ze SP 7 w Krakowie

Zespół z kl. I a w składzie: Zuzanna Gocman, Maksym Kolomoites, Róża Faber, Julia Samek pod op. Bożeny Bogusz ze SP 62 w Krakowie

wyróżnienia II stopnia

Zespół z kl. I a w składzie: Aleksandra Zgarda, Roksana Jancik, Roksana Markiewicz pod op. Joanny Techmańskiej ze SP 111 w Krakowie

Zespół z klasy I w składzie: Eliza Lasota, Zofia Khovonska, Iga Skowron, Alicja Targosz, Małgorzata Migas pod op. Andrzej Maślej z Prywatnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia „Inspiracja”

Zespół z kl. I a w składzie: Jakub Porosło, Szymon Walczak, Oliwier Księżarczyk, Filip Surówka pod op. Magdaleny Górskiej ze SP 78 w Krakowie

Zespół 2 (‘Orzeł mądrości’) z kl. I c w składzie: Szymon Kępka, Hugo Hanusa, Kacper Kękuś, Jan Guzik pod      op. Danuty Skóry z OSM I stopnia

Zespół z kl. I a w składzie: Bartłomiej Pytko, Kamil Marzec, Jakub Gardziel, Nikodem Raźny pod op. Magdaleny Górskiej ze SP 78 w Krakowie

Zespół 1 z kl. I a w składzie: Małgosia Podskoczy, Hania Pawłusiak, Antonina Bargieła, Kacper Koczapski, Adam Kaczmarek pod op. Katarzyny Tylka ze SP 7 w Krakowie

3. Ponadto Jury zakwalifikowało na wystawę następujące prace:

Zespół z kl. I b w składzie: Weronika Bis, Emilka Królikowska, Blanka Tomczyk, Bianka Paleczny, Natasza Zyzańska pod op. Agaty Dziubras ze SP 62 w Krakowie

Zespół z kl. I b w składzie: Bartosz Nowak, Dominik Przeniosło, Mateusz Paluch, Karol Rzępień, Kamil Sendor, Remigiusz Wójcik pod op. Doroty Sowy ze SP 78 w Krakowie

Zespół z klasy I b składzie Tomasz Pawlik, Emilia Wilczyńska, Aurelia Rogala, Jakub Pitera, Alan Brak pod op. Edyty Korzeniowskiej i Lidii Haleckiej-Zmarz ze SP 105 w Krakowie

Zespół z kl. I b w składzie: Zofia Bodek, Maria Potyrało, Weronika Bułat, Patrycja Radzięta pod op. Urszuli Bilskiej ze SP 158 w Krakowie

Zespół z kl. I w składzie: Helena Turaj, Amelia Lupa, Karolina Kubaty pod op. Andrzej Maślej z Prywatnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia „Inspiracja”

Zespół z kl. I b w składzie: Sebastian Bazela, Dominik Dziad, Paweł Maliński, Zuzanna Sitek, Zofia Winiarska pod op. Barbary Płonki ze OSM I stopnia

  1. Jury postanowiło wyróżnić 6 nauczycielek, które nadesłały sprawozdania, opisy lub relacje z przebiegu działań związanych z konkursem.
  2. Jury przyjęło, że:
  • Ustalenia komisji są ostateczne i nie podlegają zmianom.
  • Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości w dniu 6 czerwca 2017 drogą elektroniczną na adresy podane przy zgłoszeniach do konkursu oraz po potwierdzeniu prawidłowości wszystkich zapisów będą umieszczone na stronie www.akademiazakowska.pl
  • Prace nagrodzone i wyróżnione przez JURY eksponowane będą na wystawie zorganizowanej w Holu Kamiennym Urzędu Miasta Krakowa od 12 do 25 czerwca 2017 r.
  • Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 12 czerwca 2016 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Krakowa w Sali Obrad im. Stanisława Wyspiańskiego, a następnie odbędzie się pokaz wyróżnionych i nagrodzonych prac konkursowych przy uczestnictwie naszych patronów honorowych: Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, Głównego Plastyka Miasta Krakowa, przedstawiciela  Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, przedstawiciela Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki C. Freineta. Na galę zapraszamy wszystkich autorów prac nagrodzonych, wyróżnionych i zakwalifikowanych na wystawę (całe zespoły  z opiekunem)
  1. Na tym Jury zakończyło swoje obrady.WYNIKI KONKURSU - ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Rajcuś KRAKOWSKI jest konkursem dla dzieci w wieku 6-8 lat – zakłada wykorzystania dóbr kultury i dziedzictwa narodowego do urzeczywistnienia celów edukacji obywatelskiej. W trakcie trwania zaproponowanych zajęć uczestnicy mogą zdobyć wiadomości  o dawnych władzach miejskich oraz  o współczesnych formach i możliwościach zarządzania miastem, a także nauczyć się obserwować swoje otoczenie, wyciągać odpowiednie wnioski i dla wspólnego dobra wysuwać konkretne propozycje przedstawione na planszach plastycznych.

Istotnym elementem programu jest przystępny i kompleksowy sposób wprowadzenia dzieci w tematykę samorządności lokalnej poprzez aktywne formy przygotowujące do konkursu. Z relacji nadesłanych przez opiekunów wynika, że  konkurs dostarczył także bardzo wielu doświadczeń, obserwacji i opinii, ukazujących jego wpływ na podniesienie poziomu świadomości obywatelskiej dzieci i osób  z ich otoczenia w środowisku domowym i szkolnym, a co za tym idzie również wzrostu wrażliwości i aktywności społecznej, przyczyniając się do szerzenia postaw demokratycznych m.in. związanych z poznaniem zasad głosowań niezbędnych do kształtowania odpowiedzialnych postaw przyszłych wyborców.

W ciągu sześciu edycji (2011-2016) konkurs zyskał bardzo dużą popularność wśród nauczycieli i rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach przygotowawczych: spektaklach, wycieczkach i warsztatach. Dotychczas w konkursie wzięło udział łącznie 230 klas z 98 szkół Krakowa i okolicznych gmin, czyli ok. 4700 dzieci pod opieką ok. 600 nauczycieli i rodziców.  Uroczyste rozdanie nagród i pokonkursowa wystawa prac przygotowywane są zawsze w Urzędzie Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-5 .

Witam pięknie i radośnie, w mym Krakowie – drodzy goście,

Choć Rajcusiem jestem małym chcę pokazać Wam gród cały,

Byście kiedyś moi mili mądrze miastem tym rządzili!

Konkurs społeczno-kulturalny dla bardzo młodych obywateli Krakowa w wieku 6-8 lat

RAJCUŚ KRAKOWSKI obserwuje - poszukuje - prezentuje

VI edycja  - ROK SZKOLNY 2016/2017

REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest propozycją wykorzystania dóbr kultury i dziedzictwa narodowego do urzeczywistnienia celów edukacji obywatelskiej oraz nabywania kompetencji kluczowych w edukacji wczesnoszkolnej

2. Celem konkursu jest przede wszystkim zachęcenie dzieci do poznawania zabytków i tajemnic starego Krakowa oraz najbliższej okolicy - dzielnicy poprzez:

· aktywne nabywanie informacji o swoim mieście i umiejętności krytycznego postrzegania własnego otoczenia

· zdobywanie doświadczeń związanych ze świadomością obywatelską i planowaniem działań

· wzmocnienie więzi społecznej i emocjonalnej z miejscem zamieszkania oraz zachowań prospołecznych

· kształcenie umiejętności porozumiewania się przy osiąganiu wspólnych zamierzeń

· zwrócenie uwagi na estetykę, funkcjonalność i przeznaczenie istniejących rozwiązań przestrzennych  w najbliższym otoczeniu

· rozwijanie wrażliwości artystycznej i swobodnej ekspresji plastycznej

3. Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie “SZERSZE HORYZONTY” i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa przy współudziale Akademii Żakowskiej i Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta -Grupy Regionalnej –Kraków oraz Rady Miasta Krakowa i Zarządów Rad Dzielnic Krakowa

4. Konkurs jest prowadzony przez organizatorów na terenie miasta Krakowa i trwa od 2 stycznia do połowy czerwca 2017 r.

5. Rezultatem konkursu będą prace plastyczne pt. “KRAKÓW - MIASTO NIEZWYKŁE!” w formie plansz wykonanych grupowo, a dotyczące Krakowa widzianego z perspektywy najbliższego otoczenia dzieci przy uwzględnieniu trzech punktów obserwacji: TO NAS ZACHWYCA, O TYM MARZYMY, TEGO SIĘ WSTYDZIMY

 

II. UCZESTNICY KONKURSU

6. Konkurs adresowany jest do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych, jak również do nauczycieli zgłoszonych klas.

7. W konkursie ze względu na jego przesłanie i cele powinny brać udział całe klasy.

8. Z każdej placówki może być zgłoszona dowolna ilość klas pierwszych.

III. ZASADY KONKURSU

9. Zgłoszenie klasy do konkursu w terminie  do marca  2017 r. – formularz zgłoszenia należy przesłać pod adres elektroniczny: szer.hor@gmail.com, poprzez formularz kontaktowy na stronie lub faxem na numer 12 635 40 70. Uwaga! wzór zgłoszenia stronie www.akademiazakowska.pl.

10. Udział zgłoszonej klasy w dwóch zaproponowanych przez organizatorów aktywnych formach zajęć przygotowujących w terminie do 26 maja 2017 r. oraz przygotowanie tematyczne klasy przez nauczyciela 

· “RAJCUŚ I MY” – zajęcia w placówce szkolnej obejmujące mini formę teatralną oraz warsztaty tematyczne - łączny czas trwania: 45-60 min (możliwość realizacji  do 30 kwietnia 2017 r.) – koszt:12 zł/ dziecka

· “SPACER Z RAJCUSIEM PO KRAKOWIE” – zajęcia edukacyjne podczas wycieczki po Krakowie obejmującej doświadczenia poszukujące na trasie od Barbakanu do Rynku Głównego (tu: mini warsztaty w Wieży Ratuszowej), a następnie dotarcie po śladach do Magistratu czyli do Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych – łączny czas trwania: ok. 2,5 godziny zegarowe (możliwość realizacji od 20 marca 2017 r. do 26 maja 2017 r.) – koszt: 12 zł/dziecka + bilet wstępu do Wieży Ratuszowej (5,00 zł)

11. Przygotowanie przez klasę kilku (3-5) plansz-gazetek ujmujących równocześnie wszystkie trzy obszary odbioru otaczającej dzieci przestrzeni miejskiej: „KRAKÓW - MIASTO NIEZWYKŁE! - Co nas zachwyca? Czego się wstydzimy? Co możemy zmienić?”  Prace powinny być zaprojektowane i wykonane samodzielnie przez zespoły liczące 4-6 dzieci, jako podsumowanie ich udziału w aktywnych formach zajęć realizowanych przez nauczyciela lub organizatorów. Preferowane są płaskie i trwałe techniki plastyczne (np. rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie) na papierze lub kartonie o wymiarach  50 cm x 70 cm. Uwaga! Ilość powstałych prac powinna być zgodna z ilością pracujących zespołów. Dobór dzieci do poszczególnych zespołów powinien być losowy lub zgodny z preferencjami dzieci.

12. Każda klasa dokonuje wyboru najciekawszej a zarazem najstaranniej wykonanej pracy (Uwaga! Wyboru powinny dokonywać same dzieci, natomiast nauczyciel powinien opisać lub udokumentować przebieg powstawania prac i wyboru pracy reprezentującej klasę). Praca powinna na odwrocie mieć doklejoną wypełnioną metryczkę, (wzór znajduje się w załączniku do regulaminu)

13. Oryginały wybranych prac konkursowych oraz opisów lub dokumentacji nauczycieli (max. 2 str A4) należy dostarczyć organizatorom konkursu wyłącznie w dniach od 22 do 31 maja 2017 r. pod adres przesłany zgłoszonym klasom z dopiskiem “KONKURS - RAJCUŚ KRAKOWSKI”. Mile widziane będą dołączone kopie w wersji elektronicznej.

14. Oceny prac dzieci oraz podpisanych opisów lub dokumentacji nauczycielskich dokona komisja powołana przez organizatorów przyznając dyplomy, nagrody, wyróżnienia i kwalifikując prace na wystawę pokonkursową. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych organizatorów

15. Decyzja jury jest ostateczna.

IV. UWAGI KOŃCOWE

16. Gala finałowa – wręczanie dyplomów i nagród- odbędzie się w czerwcu 2017 r - o dokładnym terminie, godzinie i miejscu gali organizatorzy zawiadomią laureatów

17. Wystawa pokonkursowa prac odbędzie się  w  Urzędzie Miasta Krakowa w terminie wskazanym przez Urzad Miasta

18. Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac, zastrzegają sobie prawo publikacji i reprodukcji prac konkursowych, z zaznaczeniem nazwisk autorów, bez wypłacania honorariów autorskich.

WAŻNE

Organizatorzy przewidują w lutym 2017 r. przygotowanie warsztatów metodycznych dla nauczycieli pragnących zapoznać się bliżej z założeniami i zasadami ujętymi w regulaminie konkursu. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego. Szczegóły dotyczące warsztatów znajdują się w zakladce:  Kursy i szkolenia


 

METRYCZKA PRACY KONKURSOWEJ

(proszę wpisać nazwę konkursu)

.......................................................................................................

nazwa i adres placówki……………………………………………….………………………

oznaczenie klasy/drużyny/zespołu…………..……………………………………………….

AUTORZY PRACY PLASTYCZNEJ/PROJEKTU :

lp

Imię i nazwisko

wiek

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna……………………………………………………

kontakt telefoniczny oraz e-mail nauczyciela/opiekuna …………………………………

………………………………………………………………………………………………..

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.