Z NAMI POZNACIE
CIEKAWSZĄ STRONĘ MIASTA
UKRYTĄ POMIĘDZY MUZEAMI
I ZABYTKAMI KRAKOWA!

Smoczuś

Smoczuś KRAKOWSKI  to konkurs dla dzieci w wieku-5-7 lat – istotą jest poznanie krakowskich legend i elementów regionalnych Krakowa oraz umiejętność wyodrębnienia wydarzeń i bohaterów z wybranej legendy. Przez 5 lat w konkursie uczestniczyło ok. 1000 dzieci z grup przedszkolnych i klas „0” z placówek oświatowych z Krakowa i okolic. Na konkurs nadesłano ok. 400 prac wykonanych przez zespoły 3-6 osobowe. Pokonkursowe wystawy organizowane są w II poł czerwca w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie - Oddział dla Dzieci.

STOWARZYSZENIE SZERSZE HORYZONTY, WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA,

oraz  AKADEMIA ŻAKOWSKA 

ZAPRASZAJĄ w roku szkolnym 2017/2018

dzieci z przedszkoli (od 5-6 lat) i klas „zerowych” do udziału w programie edukacyjnym

SMOCZUŚ KRAKOWSKI

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Program jest propozycją wykorzystania dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacji regionalnej  do nabywania kompetencji kluczowych w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej.

2. Program zakończony będzie konkursem, który ma pełnić  funkcje motywacyjne i być podstawą do wspólnej zabawy i realizacji określonego celu.

3. Celem programu i konkursu jest przede wszystkim

·  zachęcenie dzieci do poznawania zabytków i tradycji, zwyczajów i legend starego Krakowa

·  aktywne nabywanie informacji o swoim mieście i wzmocnienie więzi emocjonalnej z miejscem zamieszkania oraz zachowań prospołecznych

·  kształcenie umiejętności porozumiewania się przy osiąganiu wspólnych zamierzeń

·  zwrócenie uwagi na estetykę, rozwijanie wrażliwości artystycznej i swobodnej ekspresji plastycznej

4. Organizatorami programu są: Stowarzyszenia SZERSZE HORYZONTY, Wojewódzka Biblioteka Publiczna  i autorka książek dla dzieci p. Ewa Stadtmüler przy współudziale Akademia Żakowska, Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta -Grupy Regionalnej–Kraków.

5. Program jest prowadzony przez organizatorów na terenie miasta Krakowa i trwa od marca do czerwca 2018 r .

6. Na konkurs, który kończy program można nadsyłać wykonane przez dzieci prace przedstawiających w kilku obrazkach (połączonych w dowolny sposób) jedną poznaną przez dzieci opowieść lub legendę o Krakowie.

II. UCZESTNICY PROGRAMU i KONKURSU

7.Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli i klas “zerowych” w szkołach podstawowych, jak również do nauczycieli zgłoszonych grup/klas

8.W konkursie ze względu na jego przesłanie i cele powinny brać udział całe grupy/klasy.

9. Z każdej placówki może być zgłoszona dowolna ilość grup/klas.

III. ZASADY PROGRAMU i KONKURSU

10. Zgłoszenie klasy do programu w terminie najpóźniej do 5  kwietnia 2018 r. – formularz zgłoszenia należy przesłać pod adres elektroniczny: akademiazakowska.edu@gmail.com , przez formularz kontaktowy na stronie lub faxem na numer 12 635 40 70. Uwaga! wzór zgłoszenia znajduje się w załączniku do regulaminu.

11. Udział zgłoszonej grupy/klasy w dwóch zaproponowanych przez organizatorów aktywnych formach zajęć przygotowujących w terminie od 15 marca do 25 maja 2018 r. oraz przygotowanie tematyczne grupy/klasy przez nauczyciela.

·  “Przyjaciele SMOCZUSIA ” – zajęcia w placówce przedszkolnej lub szkolnej obejmujące mini formę teatralną oraz warsztaty tematyczne - łączny czas trwania: 45-60 min (możliwość realizacji od lutego do kwietnia 2018 r., koszt: 13 zł/ dziecka)

·  “SMOCZUS i KRAKOWIACZEK JEDEN, KRAKOWIANKA JEDNA…” – zajęcia edukacyjne podczas wycieczki po Krakowie obejmującej doświadczenia poszukujące na trasie od ul Szewskiej do Rynku Głównego, a nastepnie dotarcie do Małego Rynku, łączny czas trwania: 1,5 godziny zegarowej (możliwość realizacji od 15 marca 2018 r., koszt - 13 zł/dziecka)

·  Poznanie 3 legend napisanych przez p. Ewę Stadtmüller

12. Przygotowanie przez grupę/klasę kilku (3-5) prac pt. "TROPEM  KRAKOWSKICH  LEGEND"  przedstawiających w kilku obrazkach (połączonych w dowolny sposób) miejsca zwiazane z poznanymi przez dzieci legendami o Krakowie (mi.3, max.5). Prace powinny być zaprojektowane i wykonane samodzielnie przez zespoły liczące 4-5 dzieci, jako podsumowanie ich udziału w aktywnych formach zajęć realizowanych przez nauczyciela lub organizatorów. Prosimy o wykonywanie prac technikami płaskimi – kredki, farby, odbijanki, wyklejanki (wydzieranki) papierowe. BARDZO PROSIMY NIE STOSOWAĆ PLASTELINY I INNYCH MATERIAŁÓW WYPUKŁYCH- NP. KASZ, MAKARONÓW, RYŻU, KULEK ITP.) bowiem nie mamy możliwości ekspozycji takich prac.

13. Prace powinny mieć naklejoną z tyłu metryczkę, której wzór znajduje się jako załącznik do regulaminu oraz na stronie www.akademiazakowska.pl

14. Prace konkursowe oraz opisy lub dokumentację nauczycieli (max. 2 str. A4) należy dostarczyć organizatorom konkursu wyłącznie w dniach od 22-30 maja 2018 r. pod adres Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1, 31-124 Kraków z dopiskiem “ SMOCZUŚ KRAKOWSKI”

15. Oceny prac dzieci oraz podpisnych opisów lub dokumentacji nauczycielskich dokona komisja powołana przez organizatorów przyznając dyplomy, nagrody, wyróżnienia i kwalifikując prace na wystawę pokonkursową. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych organizatorów.

16. Decyzja jury jest ostateczna.

IV. UWAGI KOŃCOWE

17. Gala finałowa – wręczanie dyplomów i nagród-odbędzie się w czerwcu 2018 r. -  o dokładnym terminie, godzinie i miejscu gali organizatorzy zawiadomią laureatów.

18. Wystawa pokonkursowa prac odbędzie się w czerwcu 2018 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie

19. Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac, zastrzegają sobie prawo publikacji i reprodukcji prac konkursowych, z zaznaczeniem nazwisk autorów, bez wypłacania honorariów autorskich.

WAŻNE!

Z uwagi na możliwość przeprowadzenia przez nauczyciela zajęć tematycznych związanych z konkursem SMOCZUŚ organizatorzy przewidują przygotowanie w marcu  2018 r. warsztatów metodycznych dla nauczycieli pragnących zapoznać się bliżej z założeniami i zasadami ujętymi w regulaminie konkursu  Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres: szer.hor@gmail.com

Załącznik 

METRYCZKA PRACY PLASTYCZNEJ ZGŁOSZONEJ DO KONKURSU

SMOCZUŚ KRAKOWSKI

nazwa i adres placówki ……………………………………………….………………………………

oznaczenie grupy/klasy i zespołu …………………………………………………………………..

AUTORZY PRACY PLASTYCZNEJ/PROJEKTU :

lp

Imię i nazwisko

wiek

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

     

imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna………………………………………………………………….…

kontakt telefoniczny oraz e-mail nauczyciela/opiekuna ………………………………………………………………………………………………….....………………

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.