Z NAMI POZNACIE
CIEKAWSZĄ STRONĘ MIASTA
UKRYTĄ POMIĘDZY MUZEAMI
I ZABYTKAMI KRAKOWA!

Spółdzielnia KAMPU

Miło na poinformować, że: 

Spółdzielnia Socjalna KAMPU realizuje zadanie „AGERE CONTRA  ASPERA - działać mimo trudności”, finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach  Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19.

Okres realizacji zadania: 01.07.2020r. –  31.10.2020 r.

Wartość dotacji: 35 000,00 zł 

Spółdzielnia Socjalna KAMPU przygotowała propozycje, które planuje podjąć w zastępstwie odwołanych zamówień oraz w celu podtrzymania funkcjonowania i minimalizowania negatywnych skutków obecnej sytuacji. Obejmują one: 6 wirtualnych spacerów po Krakowie, towarzyszący im oryginalny składany przewodnik „Krakowski kalejdoskop” w nowatorskiej formie liberatury oraz zestaw krakowskich kolorowanek „spakowany” w zgrabny pakiecik edukacyjny.

Głównym zamierzeniem tych propozycji jest stworzenie specjalnych „graficzno-wirtualnych” pakietów, które mogą być alternatywną i niezależną od innych formą naszej działalności lub stanowić bonus do standardowej oferty skierowanej do rodzinnych domów dziecka lub niewielkich grup dzieci uczestniczących w zajęciach świetlic środowiskowych.

W ramach zadania sfinansowane zostaną:

  • Zakup sprzętu niezbędnego do przygotowania wirtualnych spacerów (komputer z oprzyrządowaniem, programy, kamera),
  • Opracowanie scenariuszy spacerów, tekstów do wydawnictwa oraz rysunków do kolorowanki
  • Wykonanie zdjęć do wydawnictwa oraz nagranie spacerów
  • Wydrukowanie przewodnika oraz kolorowanek
  • Utrzymanie ciągłości działania spółdzielni (pokrycie opłat stałych)

     


31 sierpnia  2020 r. kończymy realizację projektu:

„Szafirowe inspiracje – sposób na pandemiczną izolację”  prowadzonego w ramach Programu “wESpół wspieramy ekonomię społeczną” finansowanego przez UBS, koordynowanego przez ROPS, którego operatorem jest MFES. (więcej o programie na: http://mfes.pl/ oraz http://www.es.malopolska.pl/)

W projekcie uczestniczyły przede wszystkim: rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze, rodziny wielodzietne, rodziny ze specjalnymi potrzebami oraz świetlice środowiskowe i placówki opiekuńczo-wychowawcze, które organizowały opiekę dla dzieci w miesiącach lipiec - sierpień 2020 r.


O Spółdzielni:

Spółdzielnia Socjalna KAMPU powstała poprzez połączenie działającej od 1998 roku firmy AKADEMIA ŻAKOWSKA z nowym podmiotem ekonomii społecznej KAMPU. Spółdzielnia swoją siedzibę ma w Krakowie, ale zasięgiem działania obejmuje obszar całego kraju.

Spółdzielnia Socjalna KAMPU działa w oparciu o przepisy dotyczące podmiotów ekonomii społecznej i jest wpisana do KRS-u.
Prezes Zarządu jest Krzysztof Rzońca
wiceprezes - Aleksandra Rzońca
prokurent - Urszula Malczyk

   NIP: 6762473970   REGON: 123060277
www.akademiazakowska.pl
Kontakt:  e-mail: kampu.spoldzielnia

30-363 Kraków, ul. Topolowa 6/I

konto:  BOŚ  20 1540 1115 2044 9747 8811 0001

Spółdzielnia zajmuje się prowadzeniem zajęć edukacyjnych (Akademia Żakowska), a także szkoleń i konsultacji dla animatorów zajęć edukacyjnych i animatorów czasu wolnego, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania do świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych. Szkolenia prowadzone są również dla osób chcących zdobyć dodatkowe kwalifikacje w tym zakresie oraz obejmują kursy wychowawców i kierowników placówek wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży (ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną), kierowników wycieczek szkolnych z naciskiem na potrzeby klas integracyjnych.

Spółdzielnia oferuje też tematyczne imprezy rodzinno-towarzyskie (m.in. terenowe zabawy urodzinowe, turystyczne gry poszukiwawcze), usługi opiekuńcze dla dzieci (np. półkolonie) i osób starszych oraz warsztaty hobbystyczne, które realizowane są w czasie ferii świątecznych i zimowych oraz podczas wakacji.

Kolejnym obszarem działania spółdzielni jest wydawnictwo zajmujące się przygotowaniem do druku i drukiem publikacji (broszury, informatory, mapniki, kolorowanki, komiksy), stanowiących obudowę merytoryczną i dydaktyczną prowadzonych zajęć i szkoleń. Wydawnictwo posiada komórkę oferującą usługi infobrokerskie (przeszukiwanie stron www, wyszukiwanie, selekcjonowanie oraz udostępnianie informacji)

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.