Z NAMI POZNACIE
CIEKAWSZĄ STRONĘ MIASTA
UKRYTĄ POMIĘDZY MUZEAMI
I ZABYTKAMI KRAKOWA!

Żaczek

Żaczek Krakowski to konkurs dla dzieci w wieku 7-9 lat – umożliwia poznanie miejsc, faktów i legend związanych z najstarszą polską uczelnią – Uniwersytetem Jagiellońskim, rozwijanie zainteresowania nauką wśród dzieci w wieku 8-10 lat poprzez ukazanie postaci i obiektów ważnych dla nauki polskiej oraz aktywnych sposobów zdobywania wiedzy przy wykorzystaniu atrakcyjnej formy zabawy w poszukiwaczy-odkrywców z równoczesnym zwróceniem uwagi na poznanie wartości płynących z nauki. Prace konkursowe – księgi -  mają utrwalić nabytą przez dzieci wiedzę, wykazać umiejętności posługiwania się nią i wyrażania swoich emocji oraz rozbudzenie wrażliwości na potrzeby innych osób np. niewidzących. W roku szkolnym 2016/2017 efektem konkursu były „KSIĘGI OSOBLIWE”

Protokół JURY konkursu

ŻACZEK KRAKOWSKI 2016/2017

1.       W dniu 3 kwietnia  2017 Jury w składzie:

 • Aleksandra Rzońca – prezes Stowarzyszenia SZERSZE HORYZONTY, historyczka sztuki, pedagog, bibliotekarz, animator kultury
 • Anna Lohn – Kierownik  Działu Oświatowego Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • Joanna Sztyrak - przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Kaligraficznego, kaligraf, skryba, konserwator dzieł sztuki
 • Renata Wildhardt – przedstawiciel Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej  w Krakowie – Oddział dla Dzieci, bibliotekarka
 • Wioletta Kolbusz-Lasa – pracownik Muzeum UJ, filolog romański, prowadząca warsztaty muzealne w Collegium Maius w ramach konkursu Żaczek
 • Marta Gług - pracownik Muzeum UJ, historyk, menadżer kultury, prowadząca warsztaty muzealne w Collegium Maius w ramach konkursu Żaczek
 • Urszula Malczyk – Członek Stowarzyszenia SZERSZE HORYZONTY, archeolog, animator kultury, prowadząca zajęcia w terenie  z ramienia Akademii Żakowskiej
 • Edyta Przybyła – Członek Stowarzyszenia SZERSZE HORYZONTY, pedagog, ikonokopista, animator kultury,  prowadząca zajęcia w terenie  z ramienia Akademii Żakowskiej

JURY Przeglądnęło  i oceniło 110 prac nadesłanych na konkurs.

Przy ocenie ksiąg Jury zwracało szczególną uwagę na wymogi regulaminowe (praca zespołowa, uwzględnienie wiadomości zdobytych na zajęciach przygotowawczych, ilość kart zgodna  z podanymi zasadami, oryginalność, pomysłowość, staranność,  poziom samodzielności wykonania – m. in. własnoręcznie napisane teksty lub narysowane ilustracje oraz ogólne walory estetyczno-plastyczne).

Jury po obradach postanowiło przyznać nagrody w dwóch kategoriach: KSIĘGA  NAJORYGINALNIEJSZA oraz KSIĘGA  NAJWSPANIALSZA / NAJPIĘKNIEJSZA

GRAND PRIX

dla zespołu 'Odkrywcy' z kl.II b w składzie: Martynka Igielska, Wiktoria Król, Pola Piotrowska, Krzysztof Pyrek, Krzysztof Saletnik, Konrad Sowiźrał, pod opieką p. Marii Świętoń – Szkoła Podstawowa nr 72 w Krakowie

W kategorii KSIĘGA  NAJORYGINALNIEJSZA

I MIEJSCE

dla zespołu Koniczynki z kl.II a w składzie: Kinga Cichy, Maja Dziech, Kamilka Kustra, Ania Pyjas, Emilka Zadęcka, Piotr Gardeła, Bartek Ksepko, pod opieką p. Anny NowaczykSzkoła Podstawowa nr 56 w Krakowie 

II MIEJSCE

dla zespołu z kl.II w składzie: Natalia Pieniążek, Aleksandra Mleczek, Zofia Starowicz, Nikola Starowicz, Martyna Starowicz, pod opieką p. Sabiny DzierwySzkoła Podstawowa  w Rusocicach

III MIEJSCE

dla zespołu z kl.II b w składzie: Martynka Hartabus, Julia Dziewońska, Małgorzata Ślusarek, Zofia Heichman, Agnieszka Wójcik, Retha Salman, pod opieką p. Anny Hesse-GawędySzkoła Podstawowa nr 111 w Krakowie 

W kategorii KSIĘGA  NAJWSPANIALSZA / NAJPIĘKNIEJSZA

I MIEJSCE – ex aequo

dla zespołu z kl.II a w składzie: Wiktor Zbrożek, Beata Klimek, Laura Majewska, Oliwia Boczniewicz, Małgorzata Kozielska, Weronika Horecka, pod opieką p. Małgorzaty DudekSzkoła Podstawowa w Dobczycach

dla zespołu z kl.II a w składzie: Kaja Bąk, Emilian Przeniosło, Alicja Wójcik, Cezary Wójcik, pod opieką p. Elżbiety KrowińskiejSzkoła Podstawowa nr 78 w Krakowie

 

II MIEJSCE

dla zespołu z kl.II w składzie: Małgorzata Nowak, Jagoda Then, Lena Tynor, Zuzanna Peciwa, Hanna Sobala, pod opieką p. Marty MalarzSzkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie

 

III MIEJSCE

dla zespołu 'Przyjaciele książek' z kl.II c w składzie: Wiktoria Lebryk, Wiktoria Maj, Dominika Radosz, Klaudia Zakrzewska, Mikołaj Ciszewski, pod opieką p. Katarzyny Czajkowskiej  – Szkoła Podstawowa nr 98 w Krakowie

 

WYRÓŻNIENIA w kategorii KSIĘGA  NAJORYGINALNIEJSZA:

dla zespołu z kl.II a w składzie: Marek Klimala, Patryk Masełko, Wiktor Dudzik, Tomasz Stefanik, pod opieką p. Małgorzaty DudekSzkoła Podstawowa w Dobczycach

dla zespołu z kl.II w składzie: Wiktoria Morawska, Michał Znamirowski, Bartosz Kochański, Dawid Galos, Emilia Paszcza, pod opieką p. Sabiny DzierwySzkoła Podstawowa w Rusocicach

dla zespołu 'Globus wiedzy' z kl.II w składzie: Emanuel Klepak, Bartosz Knapik, Gabriela Pyrlik, Juliusz Radziszewski, pod opieką p. Katarzyny StolarczykSpołeczna Szkoła Podstawowa nr 5 STO w Krakowie

dla zespołu z kl.II a w składzie: Bartosz Czopek, Igor Kowalczyk, Filip Sawicki, Filip Szczygieł, Paweł Stawicki, pod opieką p. Ewy SasiakSzkoła Podstawowa nr 98 w Krakowie

 

dla zespołu I z kl.II b w składzie: Emilia Chrzanowska, Nikola Marciniak, Jan Kasprzycki, Maksymilian Zdebski, Wiktoria Kopeć, Magdalena Janas, pod opieką p. Anny Koniecznej i Agaty BiernatSzkoła Podstawowa nr 98 w Krakowie

dla zespołu z kl.II a w składzie: Tomasz Goździewski, Bartosz Matląg, Filip Marzec, Dominik Mróz, Tomasz Putanowicz, Kamil Stachura-Michalski, pod opieką p. Teresy SmoleńSzkoła Podstawowa nr 111 w Krakowie

dla zespołu z kl.II d w składzie: Kajetan Kokosza, Szymon Cieplik, Jacek Okularczyk, pod opieką p. Wioletty BurdekSzkoła Podstawowa nr 111 w Krakowie

dla zespołu 'Herb' z kl.II e w składzie: Adam Micek, Bartosz Cyboran, Filip Kalinowski, Wiktor Figa, Szymon Mikulski, Kacper Czyż, pod opieką p. Moniki MendykiZSOI nr 3, Szkoła Podstawowa nr 158 w Krakowie

WYRÓŻNIENIA w kategorii KSIĘGA  NAJWSPANIALSZA / NAJPIĘKNIEJSZA:

dla zespołu z kl.II a w składzie: Marta Mazur, Patrycja Gawor, Magdalena Marcisz, Zuzanna Szczudło, Monika Knapik, Anna Zborowska, pod opieką p. Małgorzaty DudekSzkoła Podstawowa w Dobczycach

dla zespołu z kl.II w składzie: Adam Ciembronowicz, Iza Bojda, Zosia Dańda, Emilka Stanisławska, Nikola Zalarska, pod opieką p. Stanisławy Bałuszek Szkoła Podstawowa  w Rybnej

dla zespołu 2 z kl.II b w składzie: Emilia Biernat, Patrycja Głowa, Julia Figarska, Zuzanna Kępa, Aleksandra Marzec, pod opieką p. Grażyny KryjomskiejSzkoła Podstawowa nr 78 w Krakowie

 

KSIĘGI ZAKWALIFIKOWANE NA WYSTAWĘ POKONKURSOWĄ:

zespołu z kl.II a w składzie: Maciej Kmita, Marcin Kmita, Franciszek Chmiel, Kacper Jurkowski, pod opieką p. Renaty PłatekSzkoła Podstawowa w Damicach

zespołu z kl.II a w składzie: Oliver Ogiela, Szymon Polak, Tomasz Duda, Patryk Maśnica, Patryk Nowak, Adrian Żuk, pod opieką p. Małgorzaty DudekSzkoła Podstawowa w Dobczycach

zespołu z kl.II w składzie: Jakub Petulski, Karol Stefaniuk, Miłosz Soból, Patryk Gara, Wiktor Figa, pod opieką p. Sabiny DzierwySzkoła Podstawowa w Rusocicach

zespołu 'Wspaniała Piątka Podbija Kraków' z kl.II w składzie: Wiktoria Celej, Ania Dzikowicka, Bartosz Suślik, Paweł Szostak, Maja Zawadzka, pod opieką p. Stanisławy BałuszekSzkoła Podstawowa w Rybnej

zespołu 'Niezniszczalni' z kl.II w składzie: Kacper Korzeniak, Sebastian Król, Michał Szczepański, Paweł Tyrański-Łudzik, Bartosz Zarzeczniak, pod opieką p. Barbary StawiarskiejSzkoła Podstawowa w Rybnej

zespołu z kl.II b w składzie: Natalia Trzepacz, Mateusz Fatyga, Mateusz Grabczyk, Mikołaj Płoskonka, Tymon Wajda, pod opieką p. Natalii Mirek – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Krakowie

zespołu 'Strażniczki otwartej księgi mądrości' z kl.II w składzie: Agnieszka Celewicz, Magdalena Górska, Olga Gramza, Milena Grodowska, pod opieką p. Katarzyny StolarczykSpołeczna Szkoła Podstawowa nr 5 STO w Krakowie

zespołu 'Żacy' z kl.II w składzie: Piotr Cieślak, Patryk Drozdowski, Daniel Wójcik, Karolina Piskorz, Izabela Dziuba, pod opieką p. Olgi Rożek-JędrasZespół Szkół Ogólnokształcących nr 51 w Krakowie

zespołu z kl.II w składzie: Olaf Pięta, Maria Pilch, Marta Kidoń, Julia Buchwald, Wiktoria Pażucha, Michalina Wachulska, pod opieką p. Marioli KrzywdzińskiejSzkoła Podstawowa nr 72 w Krakowie

zespołu 'Obwarzanki' z kl.II b w składzie: Sylwia Hejmo, Oliwia Nowak, Dominik Burnat, Franciszek Rogaliński-Kuta, Jan Balicki, Andras Olah, pod opieką p. Marii ŚwiętońSzkoła Podstawowa nr 72 w Krakowie

zespołu 'Rogaliki' z kl.II b w składzie: Anna Rapa, Emilia Szafar, Małgorzata Kotarba, Mikołaj Nędzka, Łukasz Kawałek, Magnus Lubomirski, pod opieką p. Marii ŚwiętońSzkoła Podstawowa nr 72 w Krakowie

zespołu 'Nawojka' z kl.II b w składzie: Pola Ryszka, Zofia Chmielewska, Patrycja Śliwa, Anna Domagalska, Adam Łodziński, Szymon Korzeniak, pod opieką p. Marii ŚwiętońSzkoła Podstawowa nr 72 w Krakowie

zespołu 3 z kl.II b w składzie: Kamil Boczkowski, Karol Kwiatkowski, Kacper Soja, Mateusz Tondyra, Krzysztof Wąsowicz, pod opieką p. Grażyny KryjomskiejSzkoła Podstawowa nr 78 w Krakowie

zespołu z kl.II a w składzie: Julia Jewuła,  Maja Kubowicz, Maja Staszewska, Damian Szczygieł, Tomasz Wójcik, pod opieką p. Ewy SasiakSzkoła Podstawowa nr 98 w Krakowie

zespołu II z kl.II b w składzie: Karolina Słowik, Klarysa Włościak, Roksana Wicher, Kuba Cichocki, Wiktoria Rerak, Kacper Zygadło, Michał Pyczek, pod opieką p. Anny Koniecznej i Agaty Biernat – Szkoła Podstawowa nr 98 w Krakowie

zespołu III z kl.II b w składzie: Bartosz Adamczyk, Franciszek Kalinka, Natalia Kłudka, Agata Skowron, Nadia Piaseczna, Kacper Wicher, pod opieką p. Anny Koniecznej i Agaty BiernatSzkoła Podstawowa nr 98 w Krakowie

zespołu z kl.II a w składzie: Natalia Biedrawa, Pola Bochenek, Gabriela Chwierut, Kinga Kędziora, Zuzanna Słupska, Pola Sosenko, pod opieką p. Teresy SmoleńSzkoła Podstawowa nr 111 w Krakowie

zespołu z kl.II a w składzie: Damian Dyksa Wiktor Gargała, Nikola Kadzik, Maciej Łaciak, Michał Matuszek, Julia Skałka, pod opieką p. Teresy SmoleńSzkoła Podstawowa nr 111 w Krakowie

zespołu z kl.II c w składzie: Antonina Urbanik, Aleksander Harasiuk, Milena Stwora, Kacper Leszczycki, Michał Sokołowski, pod opieką p. Adriany KaczmarskiejSzkoła Podstawowa nr 111 w Krakowie

zespołu z kl.II d w składzie: Samuel Techmański, Adam Smereka, Michał Sternik, Tymoteusz Szewc, Bartłomiej Wykręt, pod opieką p. Wioletty BurdekSzkoła Podstawowa nr 111 w Krakowie

zespołu 'Kwiatek' z kl.II e w składzie: Julian Kasprzycki, Karol Gałaś, Kacper Zieliński, Wojciech Łokas, Bruno Salus, pod opieką p. Moniki MendykiZSOI nr 3, Szkoła Podstawowa nr 158 w Krakowie

dla zespołu 'Wrota' z kl.II e w składzie: Marta Kędzior, Aleksandra Neścior, Urszula Wróbel, Weronika Cegłowska, Anna Berdel, Maja Kuczaj, pod opieką p. Moniki MendykiZSOI nr 3, Szkoła Podstawowa nr 158 w Krakowie

 

2. Jury postanowiło nagrodzić nauczycielki, które nadesłały swoje relacje:

I MIEJSCE –  dla Pani Małgorzaty Dudek ze Szkoły Podstawowej w Dobczycach

II MIEJSCE –  dla Pani Moniki Mendyki ze Szkoły Podstawowej Nr 158 w Krakowie

III MIEJSCE –  dla Pani Anny Nowaczyk ze Szkoły Podstawowej Nr 56 w Krakowie

WYRÓŻNIENIE – dla Adrianny Kaczmarskiej ze Szkoły Podstawowej Nr 111 w Krakowie

3.  Jury przyjęło, że:

 • Ustalenia komisji są ostateczne i nie podlegają zmianom.
 • Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości w dniu 6 kwietnia 2017 r. poprzez umieszczenie na stronie www.akademiazakowska.pl.
 • Uroczysta gala rozdania nagród odbędzie się 12 kwietnia 2017 r. o godz. 9.00 w Auli Collegium Maius przy ul. Jagiellońskiej 15. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc w auli, na galę zaproszeni są WSZYSCY UCZNIOWIE z zespołów, które zdobyły NAGRODY (Grand Prix, I-III miejsca) pod opieką osoby dorosłej oraz 2-osobowe reprezentacje zespołów wyróżnionych pod opieka osoby dorosłej.
 • Nagrody dla wyróżnionych oraz te, po które laureaci nie zgłoszą się podczas gali, będzie można odebrać przy okazji zwiedzania wystawy w bibliotece (ale tylko w czasie trwania wystawy).
 • Wystawa przygotowana będzie od 13 do 30 kwietnia 2017 r w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie (ul. Rajska 1) w Oddziale dla Dzieci (parter, pokój 48), w godzinach otwarcia biblioteki (pon., wt., śr., pt.: 10.00 - 19.00, czw.: 12.00 -19.00, sob. 10.00-14.00)

4.       Na tym Jury zakończyło swoje obrady.

Kraków, 3 kwietnia 2017 r.

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.