Z NAMI POZNACIE
CIEKAWSZĄ STRONĘ MIASTA
UKRYTĄ POMIĘDZY MUZEAMI
I ZABYTKAMI KRAKOWA!

Żaczek

Protokół JURY konkursu

ŻACZEK KRAKOWSKI 2017/2018

 1. W dniu 4 kwietnia 2018 Jury w składzie:

Aleksandra Rzońca - Prezes Stowarzyszenia SZERSZE HORYZONTY, historyczka sztuki, pedagog, bibliotekarz, animator kultury

Renata Wildhardt – pracownik oddziału dla dzieci Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie

Wioletta Kolbusz-Lasa – pracownik Działu Oświatowego Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius

Marta Krzywda – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i nauczycielka sztuki, przedstawicielka Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta w Krakowie

Urszula Malczyk – archeolog, animator Akademii Żakowskiej

po przeglądzie  prac nadesłanych na konkurs ustaliło, że wymogi regulaminowe (praca zespołowa, uwzględnienie wiadomości zdobytych na zajęciach przygotowawczych, oryginalność,  pomysłowość, staranność,  poziom samodzielności wykonania oraz walory estetyczno-plastyczne) postanowiło przyznać następujące nagrody:

GRAND PRIX

Dla zespołu z kl. II b w składzie: Vanessa Poeckh, Adam Pasierb, Marcin Polak, Michał Przebinda ze Szkoły Podstawowej nr 26 w Krakowie pod opieką p. Krystyny Bilińskiej

I MIEJSCE

Dla zespołu z kl. III b w składzie: Julian Pociecha, Konrad Wesołowski, Alan Bielecki, Kajetan Dziuba ze Szkoły Podstawowej nr 32 w Krakowie pod opieką p. Marii Dudek

II MIEJSCE – ex aequo

Dla zespołu I z kl. II c w składzie: Jadwiga Weremiuk, Amanda Dutkowska, Maria Małodzińska, Gabriela Czyczyn-Egiert z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I-st. w Krakowie pod opieką p. Danuty Skóry

Dla zespołu z Wydziału Archeologicznego kl. II b w składzie: Natalia Kamińska, Matylda Napierała, Igor Kaszuba, Krzysztof Walanus ze Szkoły Podstawowej z oddziałami sportowymi nr 5 w Krakowie pod opieką p. Jolanty Błasiak

                                    

III MIEJSCE – ex aequo

Dla zespołu z kl. II b w składzie: Miłosz Wójcik, Jan Samburski, Paweł Maliński, Piotr Krupa z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I-st. w Krakowie pod opieką p. Anny Lasoń

Dla zespołu z kl. III w składzie: Mikołaj Wiążewski, Jan Węgiel, Bartek Osetek, Michał Kowalik  ze Szkoły Podstawowej w Bolechowicach pod opieką p. Bożeny Wala

 

WYRÓŻNIENIA – ex aequo

Dla zespołu z kl. III w składzie: Natalia Pliszka, Zosia Jucha, Aniela Wesołowska  ze Szkoły Podstawowej w Bolechowicach pod opieką p. Marii Półtorak

Dla zespołu III z kl. II c w składzie: Bartosz Popadiak, Kacper Kękuś, Szymon Kępka, Hugo Hanusa   z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I-st. w Krakowie pod opieką p. Danuty Skóry

Ponadto jury postanowiło  przyznać  NAGRODY SPECJALNE

za serię wydawniczą stworzoną z 4 książek dla całej klasy II a (20 uczniów) ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Krakowie pod opieką p. Marzeny Pukło

za szatę graficzną 4 ksiąg - całą klasę II b (15 uczniów) ze Szkoły Podstawowej z oddziałami sportowymi nr 5 w Krakowie pod opieką p. Jolanty Błasiak

 

 1. Zarząd Stowarzyszenia postanowił  wyróżnić nauczycielki, które nadesłały swoje relacje:

p. Marzenę  Pukło ze Szkoły Podstawowej  nr 18

p. Krystynę Bilińską ze Szkoły Podstawowej nr 26

oraz p. Annę Lasoń i Danutę Skórę z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Krakowie

 

 1. Ponadto część ksiąg nadesłanych na konkurs została zakwalifikowana na wystawę pokonkursową

 

Dla zespołu II z kl. II b w składzie: Zofia Podskoczy, Kornel Koniarz, Ksawery Koniarz, Jan Gronowski, Wojciech Targosz ze Szkoły Podstawowej nr 26 w Krakowie pod opieką p. Krystyny Bilińskiej

Dla zespołu z kl. III b w składzie: Maja Paszkiewicz, Maya Molendowski, Martyna Sosnowska, Amelia Martiuk, Mariusz Rutkowski ze Szkoły Podstawowej nr 32 w Krakowie pod opieką p. Marii Dudek

Dla zespołu V z kl. II c w składzie: Theo Pantopulos, Dawid Boroń, Anna Gwara, Karolina Bełz z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I-st. w Krakowie pod opieką p. Danuty Skóry

Dla zespołu IV z kl. II c w składzie: Filip Hyla, Franciszek Ajszpur, Jan Guzik, Michał Szczypczyk z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I-st. w Krakowie pod opieką p. Danuty Skóry

Dla zespołu III z kl. II c w składzie: Julia Kapusta, Sonia Proszek, Alina Mareczek, Beata Rut z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I-st. w Krakowie pod opieką p. Danuty Skóry

Dla zespołu z kl. III w składzie: Artur Pietrzyk, Filip Skotniczny, Przemysław Wierzbicki  ze Szkoły Podstawowej w Bolechowicach pod opieką p. Marii Półtorak

Dla zespołu z kl. III w składzie: Maja Gach, Ewa Piechota, Staś Kulik  ze Szkoły Podstawowej  w Bolechowicach pod opieką p. Marii Półtorak

Dla zespołu z kl. III w składzie: Paulina Sztremer, Paweł Pałetko, Oliwier Ryś ze Szkoły Podstawowej w Bolechowicach pod opieką p. Marii Półtorak

Dla zespołu z kl. III w składzie: Zuzia Kowalik, Karolina Pałka, Maja Skiba  ze Szkoły Podstawowej w Bolechowicach pod opieką p. Marii Półtorak

Dla zespołu z kl. III w składzie: Julia Indyka, Oliwia Krzemińska, Natalia Paczyńska, Gabriela Rojek ze Szkoły Podstawowej w Bolechowicach pod opieką p. Bożeny Wala

Dla zespołu z kl. III w składzie: Tymon Tymoniewicz, Ignacy Łuczak, Julia Moszkowicz, Natalia Żurek, Alicja Kołodziejska  ze Szkoły Podstawowej w Bolechowicach pod opieką p. Bożeny Wala

Dla zespołu z kl. III w składzie: Wiktoria Lipka, Piotr Ryjak, Julia Ziarkowska, Natalia Ziarkowska  ze Szkoły Podstawowej w Bolechowicach pod opieką p. Bożeny Wala

4.       Jury przyjęło, że:

 • Ustalenia komisji są ostateczne i nie podlegają zmianom.
 • Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości w dniu 5 kwietnia 2018 r. poprzez umieszczenie na stronie www.akademiazakowska.pl/konkursy o Krakowie/ Żaczek dla klas II SP.
 • Uroczysta gala rozdania nagród odbędzie się 11. 04. 2018 r. o godz. 8.30 w Auli Collegium Maius przy ul. Jagiellońskiej 15. Na galę zaproszeni są  UCZNIOWIE z zespołów, które zdobyły NAGRODY i WYRÓŻNIENIA (pod opieką osoby dorosłej).
 • Nagrody, które nie zostaną odebrane podczas gali, będzie można odebrać przy okazji zwiedzania wystawy w bibliotece (ale tylko w czasie trwania wystawy).
 • Wystawa przygotowana będzie od 12 do 30 kwietnia 2018 r w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie (ul. Rajska 1) w Oddziale dla Dzieci (parter, pokój 48), w godzinach otwarcia biblioteki (pon., wt., śr., pt.: 10.00- 19.00, czw.: 12.00 -19.00, sob. 10.00-14.00)

5.       Na tym Jury zakończyło swoje obrady.

Kraków, 4 kwietnia 2018 r.


 

Żaczek Krakowski to konkurs dla dzieci w wieku 7-9 lat – umożliwia poznanie miejsc, faktów i legend związanych z najstarszą polską uczelnią – Uniwersytetem Jagiellońskim, rozwijanie zainteresowania nauką wśród dzieci w wieku 8-10 lat poprzez ukazanie postaci i obiektów ważnych dla nauki polskiej oraz aktywnych sposobów zdobywania wiedzy przy wykorzystaniu atrakcyjnej formy zabawy w poszukiwaczy-odkrywców z równoczesnym zwróceniem uwagi na poznanie wartości płynących z nauki. Prace konkursowe – księgi -  mają utrwalić nabytą przez dzieci wiedzę, wykazać umiejętności posługiwania się nią i wyrażania swoich emocji oraz rozbudzenie wrażliwości na potrzeby innych osób np. niewidzących. W roku szkolnym 2016/2017 efektem konkursu były „KSIĘGI OSOBLIWE”

ŻACZEK KRAKOWSKI 2017/2018

 

REGULAMIN KONKURSU

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Celami konkursu są:
  1. rozwijanie zainteresowania nauką wśród dzieci w wieku 7- 9 lat poprzez ukazanie postaci i obiektów ważnych dla nauki polskiej oraz atrakcyjnych sposobów zdobywania wiedzy przy wykorzystaniu zasobów dziedzictwa kulturowego Krakowa
  2. umożliwienie nabycia trwałej i wszechstronnej wiedzy i jej wykorzystanie w różnych sytuacjach szkolnych  i życiowych
  3. pobudzenie dzieci do samodzielnego myślenia, inicjatywy, chęci współpracy i kształcenie umiejętności porozumiewania się przy osiąganiu wspólnych zamierzeń
  4. wzrost zainteresowania bliższym i dalszym otoczeniem oraz motywacji do zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi
  5. nabywanie i rozwijanie kompetencji kluczowych na poziomie właściwym dla wieku wczesnoszkolnego
  6. zwrócenie uwagi na estetykę, rozwijanie wrażliwości artystycznej i ekspresji plastycznej
 1. Organizatorami konkursu są: Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Stowarzyszenie SZERSZE HORYZONTY i Akademia Żakowska
 1. Konkurs jest prowadzony przez organizatorów na terenie miasta Krakowa i trwa od  listopada 2017 r. do  kwietnia 2018 r.
 1. Rezultatem konkursu będą wykonane przez dzieci “KSIĘGI MĄDROŚCI” z zastosowaniem różnych technik plastycznych


II. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci z klas II szkół podstawowych, jak również do nauczycieli zgłoszonych klas
 1. W konkursie ze względu na jego przesłanie i cele powinny brać udział całe klasy*.
 1. Z każdej placówki może być zgłoszona dowolna ilość klas.


III. ZASADY KONKURSU

 1. Zgłoszenie klasy do konkursu w terminie najpóźniej do 30 listopada 2017 r. – formularz zgłoszenia należy przesłać pod adres elektroniczny: szer.hor@gmail.com lub faxem na numer 12 430 64 51. Uwaga! wzór zgłoszenia znajduje się w załączniku do regulaminu
 1. Udział zgłoszonej klasy w trzech zaproponowanych przez organizatorów aktywnych formach zajęć przygotowujących, w terminie od 2 listopada 2017 r. do 9 marca 2018 r. 

b.“ U ŹRÓDEŁ WIEDZY ”– warsztaty muzealne w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego[1] – czas trwania 45 – 60 min, (możliwość realizacji od 2 listopada 2017 r.). Rezerwacja: 12 663 13 08 lub drogą elektroniczną: collegiummaius.edukacja@uj.edu.pl

 1. WYPRAWA DO WRÓT MĄDROŚCI” – zajęcia edukacyjne podczas wycieczki po Krakowie obejmującej doświadczenia poszukujące w dzielnicy uniwersyteckiej[2], łączny czas trwania: 1,5 godziny zegarowej, (możliwość realizacji od 2 listopada 2016 r.). Rezerwacja: telefonicznie – 515 076 126, 12 635 40 70 (od 13.00 do 16.30) , albo drogą elektroniczną: szer.hor@gmail.com

d.“ŻACZEK I TAJEMNA KSIĘGA” – zajęcia w placówce szkolnej obejmujące mini formę teatralną oraz warsztaty tematyczne[3] - łączny czas trwania: 45-60 min, (możliwość realizacji od 2 listopada 2016 r.). Rezerwacja: telefonicznie – 515 076 126, 12 635 40 70 (od 13.00 do 16.30) albo drogą elektroniczną: szer.hor@gmail.com

 1. Przygotowanie przez klasę kilku (3-5) “ KSIĄG MĄDROŚCI” w różnych technikach- prezentujących zdobyte wiadomości i ciekawostki. Prace powinny być zaprojektowane i wykonane samodzielnie przez zespoły liczące ok. 4-5 dzieci, jako podsumowanie ich udziału w aktywnych formach zajęć realizowanych przez nauczyciela lub organizatorów. Uwaga! Ilość powstałych prac powinna być zgodna z ilością pracujących zespołów. Dobór dzieci do poszczególnych zespołów powinien być losowy lub zgodny z preferencjami dzieci.
 1. Prace powinny mieć umieszczoną na ostatniej stronie metryczkę, której wzór znajduje się  w załączniku nr 2
 1. Prace konkursowe oraz opisy lub dokumentację nauczycieli (max. 2 str A4) należy dostarczyć organizatorom konkursu wyłącznie w dniach od 12 do 16 marca 2018 r. pod adres: Wojewódzka Biblioteka Publiczna  w Krakowie, ul. Rajska 1, 31-124 Kraków z dopiskiem “KONKURS –ŻACZEK KRAKOWSKI”
 1. Oceny prac dzieci oraz podpisanych opisów lub dokumentacji nauczycielskich dokona komisja powołana przez organizatorów przyznając dyplomy, nagrody, wyróżnienia i kwalifikując prace na wystawę pokonkursową. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych organizatorów
 1. Decyzja jury jest ostateczna.

 

IV. FINANSOWANIE KONKURSU:

 1. Środki finansowe przewidziane na organizację Konkursu i nagrody pochodzą z opłat uiszczanych przez uczestników Konkursu oraz od sponsorów. Wysokość opłat w każdej edycji określa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów. 
 2. Organizatorzy ustalili, że opłaty wnoszone za udział w Konkursie przeznaczone będą  na następujące cele:
 • koszty organizacyjne (obejmujące m.in.: koszty przygotowania i druku kart zadań i materiałów oraz inne koszty związane z organizacją Konkursu),
 • koszty przeprowadzenia zajęć przygotowawczych: aktywnych zajęć terenowych, warsztatów  w Muzeum oraz mini formy teatralnej wraz z warsztatami tematycznymi
 • koszty przeprowadzenia Gali (m.in. zakupu nagród i druku dyplomów dla laureatów Konkursu oraz nauczycieli)
 • koszty przygotowania wystawy pokonkursowej

 

V. UWAGI KOŃCOWE

 1. Gala finałowa – wręczanie dyplomów i nagród - odbędzie się w I połowie kwietnia 2018 r.  w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego (o dokładnej terminie uroczystości organizatorzy powiadomią opiekunów laureatów)
 1. Wystawa pokonkursowa prac odbędzie się w II połowie kwietnia 2018 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przy ul. Rajskiej.
 1. Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac, zastrzegają sobie prawo publikacji i reprodukcji prac konkursowych, z zaznaczeniem nazwisk autorów, bez wypłacania honorariów autorskich.
 1. W sprawach organizacyjnych informacji udziela p. Aleksandra Rzońca: tel. 515 076 126, a.m.rzonca@gmail.com

*Sugerowany w regulaminie udział całych zespołów klasowych wynika z możliwości powiązania udziału            w konkursie z realizacją podstaw programowych nauczania zintegrowanego i  prowadzeniem normalnego procesu dydaktycznego obejmującego kompleksową edukację regionalną i  kulturalną.

Załącznik 1:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

do konkursu „Żaczek krakowski” rok szkolny 2017/2018

I. Dane identyfikacyjne:

Nazwa szkoły

 

Adres szkoły  (z kodem) 

 

Kontakt: tel./i fax oraz e-mail szkoły

 

Klasa/ zespół szkolny/

 

Ilość uczniów

 

II. Nauczyciel – opiekun zespołu

Imię i nazwisko

 

Tel. kontaktowy

 

E-mail

 

III. Nauczyciel  - opiekun pomocniczy (jeżeli jest)

Imię i nazwisko

 

Tel. kontaktowy

 

E-mail

 

IV. Pytania do organizatorów (tutaj proszę wpisać ewentualne pytania dotyczące projektu/konkursu lub szczegółów organizacyjnych)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

V. Skąd dowiedzieli się Państwo o projekcie/konkursie (proszę podkreślić wybrane odpowiedzi)

                            - ze strony www organizatorów                             -  z e-maila wysłanego do szkoły

                                 -  z ulotki – ogłoszenia                                          -  z innego źródła (jakiego?)……..…………………………….……………

 

Załącznik 2:

METRYCZKA PRACY KONKURSOWEJ

„Żaczek krakowski” rok szkolny 2017/2018

nazwa i adres placówki…………..……………………………………….………………………

oznaczenie klasy/drużyny/zespołu…………..……………………………………………….

AUTORZY PRACY PLASTYCZNEJ/PROJEKTU :

lp

Imię i nazwisko

wiek

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna………………….………………………………

kontakt telefoniczny nauczyciela/opiekuna ……………………………………………

e-mail nauczyciela/opiekuna ……………………………………..……………………..

 

[1] opłata 4 zł/ucznia

[2] opłata 13 zł/ucznia 

[3] opłata 13 zł/ucznia  

 

 

 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.