Krakusek

KRAKUSEK 2021/2022 – GALA!!!

Ze względu na prace renowacyjne prowadzone obecnie w Zamku Królewskim na Wawelu, gala rozdania dyplomów i nagród odbędzie się 5 kwietnia 2022 (wtorek).
w kilku turach, w sali Centrum Wystawowo – Konferencyjnego (obok wystawy „Mistrzostwo rysunku. Andrzej  Radwański”).

Bardzo prosimy, aby laureatom towarzyszyła tylko jedna osoba dorosła (za utrudnienia bardzo przepraszamy).

Na godzinę 9.30 zapraszamy laureatów, którzy zdobyli I, II, III miejsce oraz wyróżnienie I stopnia.

Na godzinę  10.30 zapraszamy laureatów, którzy otrzymali wyróżnienie II stopnia.

W godzinach 11.30 – 12.30  zapraszamy  pozostałych finalistów do indywidualnego odbioru dyplomów i nagród.

WSZYSTKIM FINALISTOM biorącym udział w konkursie serdecznie gratulujemy zapału i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy o Krakowie. Mamy nadzieję, że lekcja muzealna na Wawelu, wycieczka oraz rodzinna gra terenowa po Krakowie będą inspiracją do dalszego pogłębiania wiedzy na temat zabytków,  historii, tradycji i legend Krakowa.

Osoby, które nie będą mogły przybyć w dniu 5 kwietnia na galę zapraszamy po odbiór dyplomów i nagród na Wawel do Działu Edukacji po uprzednim skontaktowaniu się z Panią Anną Chachulską, nr tel. 604 098 002. Nagrody będzie można odebrać najpóźniej do 20 maja br.

————————————————————————————————————————————————————————————


Krakusek dla klas III szkół podstawowych to konkurs wiedzy o Krakowie organizowany od 2006 roku. Jego celem jest zachęcenie dzieci do poznawania Krakowa, jego zabytków, historii, tradycji i legend poprzez lekturę wybranych tekstów oraz udział w aktywnych formach edukacji, takich jak: lekcja muzealna, wycieczka po mieście i rodzinna gra terenowa.

 

REGULAMIN XVII MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O KRAKOWIE KRAKUSEK  2021 / 2022

 1. Organizatorami konkursu są: Zamek Królewski na Wawelu, Społeczna Szkoła Podstawowa
  nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO oraz Akademia Żakowska.
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas III szkół podstawowych.
 3. Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do poznawania Krakowa, jego zabytków, historii,  
  tradycji i legend poprzez lekturę wybranych tekstów oraz umożliwienie udziału w aktywnych
  formach edukacji, takich jak: lekcja muzealna na Wawelu, wycieczka po Krakowie i rodzinna gra.
 4. Temat tegorocznej edycji Mury, baszty, fosy…, czyli jak Wawelu i Krakowa w dawnych wiekach broniono.  
 5. Zadania konkursowe będą miały formę testu obejmującego także ilustracje.
 6. Ważne terminy:

          Ogłoszenie 1 września 2021

         Zgłoszenie klasy do konkursu  – od 6 września do 17 października 2021

       I etap (szkolny)12 stycznia (środa) 2022 r.  – uczniowie testy konkursowe będą uzupełniali na terenie swoich szkół;

       II etap (finał)23 marca  (środa) 2022 r. – laureaci testy konkursowe będą uzupełniali na Zamku Królewskim na Wawelu;

       Uroczysta gala wręczenia dyplomów i nagród5 kwietnia (wtorek) 2022 r. na Zamku Królewskim na Wawelu.

       Każdy uczestnik finału zostanie nagrodzony niezależnie od zajętego miejsca. Nagrody można również odebrać do końca maja w Dziale Edukacji Zamku Królewskiego na Wawelu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym na nr: 12 422 51 55 w. 450  lub 325 w g. 9.00-12.00, 14.00-15.00.

 1. Warunki uczestnictwa:
 • Zgłoszenie klasy do konkursu w terminie od 6 września do 17 października 2021 r. poprzez rejestrację na stronie wawel.krakow.pl zakładka – Edukacja → Konkursy i inne działania → Krakusek. Każda klasa powinna być zgłoszona oddzielnie, wg podanego na stronie wzoru, wyłącznie przez nauczyciela. Proszę zwrócić uwagę na prawidłowy zapis kontaktowego adresu e-mailowego.
 • Skorzystanie z aktywnych form poznawania Krakowa, jego dziejów, zabytków i legend – wrzesień 2021 r. – styczeń 2022 r. (wycieczka i lekcja muzealna) oraz marzec 2022 r. (gra terenowa).
 • Przeprowadzenie I etapu konkursu, na terenie szkoły, w dniu 12 stycznia 2022 r., polegającego na wypełnieniu testu przez wszystkich uczniów zgłoszonych klas. Wszystkie klasy na terenie swojej szkoły powinny pisać test o tej samej godzinie.
 • Testy będą przesyłane 10 stycznia 2022 r. na adres e-mailowy podany przez nauczyciela w zgłoszeniu. Czas pisania testu wynosi 45 minut; w trakcie jego rozwiązywania uczniowie nie mogą korzystać z żadnych pomocy naukowych.
 • Wyłonienie z każdej klasy laureata (jednego ucznia, który zdobył największą ilość punktów) i zarejestrowanie go, najpóźniej do 11 lutego 2022 r., przez wypełnienie karty zgłoszenia laureata do finału – link zostanie Państwu przesłany e-mailem.

       Przy ocenie testu nie należy obniżać punktacji za błędy ortograficzne, wyjątkiem są nazwy własne, w pisowni których wymagana jest całkowita poprawność. W przypadku uzyskania takiego samego wyniku przez kilku uczniów, nauczyciele we własnym  zakresie organizują dogrywkę i wyłaniają jednego kandydata. Wraz z testami do I etapu  zostanie przesłany wzór dyplomu, aby można nim było  nagrodzić uczniów, którzy zdobyli w klasie II, III miejsce oraz wyróżnienia.

 • Udział laureatów etapu szkolnego w finale; uczniowi powinien towarzyszyć nauczyciel lub opiekun.
 • Dostarczenie organizatorom w dniu finału wszystkich wypełnionych przez uczniów danej klasy arkuszy testowych etapu szkolnego. Prosimy też o przyniesienie wypełnionej ankiety ewaluacyjnej przesłanej wraz z testami przez organizatorów. Pomoże ona w usprawnianiu organizacji konkursu w następnych latach.
 1. Decyzja jurorów dotycząca wyników finału jest ostateczna i nie podlega zmianie.
 2. Pomocą w zdobyciu wiedzy i przygotowaniu się do konkursu będą:
 • Lekcja muzealna w Zamku Królewskim na Wawelu[1].

        Rezerwacja lekcji od 6 września – Dział Rezerwacji Zamku Królewskiego na Wawelu: tel. 12 422 16 97 (poniedziałek – piątek  godz. 9.00 -17.00), e-mail; rezerwacja@wawelzamek.pl

       Lekcje będą prowadzone od 14 września 2021 r.

 • Wycieczka po Krakowie pt. Na straży podwawelskiego grodu – zajęcia edukacyjne realizowane przez Akademię Żakowską[2]

        Rezerwacja od 1 września 2021 r. (im wcześniej, tym większy wybór dogodnych terminów) –  Akademia Żakowska: tel. kom. 515 076 126, 511 727 104 albo formularz kontaktowy na stronie www.akademiazakowska.pl, akademiazakowska.edu@gmail.com lub tel. 12 635 40 70 (w godz. 14.00 – 18.00).

 • rodzinna gra terenowa mająca na celu przypomnienie i utrwalenie wiadomości laureatów I etapu konkursu przed testem finałowym, która odbędzie się w sobotę 19 lub w niedzielę 20 marca 2022 r. (do wyboru) [3].

       Należy zgłaszać się do niej na adres e-mailowy: aburzynska@sto64.krakow.pl najpóźniej tydzień przed terminem rozpoczęcia gry wpisując imię i nazwisko dziecka, nr szkoły oraz tel. kontaktowy i swój adres e-mailowy. Do udziału w grze zapraszamy również wszystkich chętnych uczestników konkursu, którzy do finału się nie dostali, a także  osoby zainteresowane poznawaniem Krakowa. Szczegółowa informacja o grze zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.sto64.krakow.pl

 1. Tematem przewodnim tegorocznego konkursu jest hasło: Mury, baszty, fosy…, czyli jak Wawelu i Krakowa w dawnych wiekach broniono.  
 2. Uczniowie we własnym zakresie powinni zapoznać się z niżej podaną literaturą:

   ►Ewa Stadtmüller, Anna Chachulska  „Kraków i okolice”, Wydawnictwo Skrzat,

  SPACER I (do str. 16 włącznie – z informacją o Bramie Floriańskiej), II (do str. 32 włącznie
z informacją o gołębiach oraz str. 35 z tekstem o Lajkoniku), z rozdziału III informacja o kościele
św. Andrzeja, oraz spacer IV  

  ► Jan Adamczewski „Opowieści Starego Krakowa”, Wydawnictwo Skrzat:

 • „O grocie króla Łokietka”    
 • „O Lajkoniku, co Kraków przed Tatarami uratował”
 • „O świętym Florianie – patronie Polski”                                        

  ► Jan Adamczewski „Legendy Starego Krakowa”, Wydawnictwo Skrzat: 

 • „O podziemnym zamku na Wawelu i o śpiących rycerzach”
 • „O hejnale z Mariackiej Wieży”
 1. Pytania konkursowe układane są na podstawie wiadomości zdobytych przez uczniów na wycieczce, lekcji muzealnej i z podanej wyżej literatury, pytania dla finalistów dodatkowo z gry terenowej po Krakowie.
 2. Kontakt w sprawach organizacyjnych:

    Anna Burzyńska –  Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im . Juliusza Słowackiego STO,  Krowoderska 8,  31–142 Kraków, tel. 695 99 65 66 (godz. 15:00 – 16:30), e-mail: aburzynska@sto64.krakow.pl

 1. Wszystkie ważne informacje dotyczące konkursu oraz lista laureatów będą zamieszczone
  na stronach internetowych organizatorów konkursu:

       www.wawel.krakow.pl ;   www.sto64.krakow.pl ;    www.akademiazakowska.pl

 

WAŻNE

Dotyczy lekcji na Wawelu

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z epidemią COVID-19 liczba dzieci w grupie,  na lekcji muzealnej, nie może być większa niż 15 uczniów + nauczyciel lub opiekun.

OBOWIĄZUJE:

 • Obowiązkowe dezynfekowanie rąk przez uczestników lekcji
 • Noszenie przez ucznia i nauczyciela/ opiekuna  maseczki lub przyłbicy w trakcie zajęć na wystawach zamku

        

DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe uzyskane od Uczestników Konkursu oraz ich przedstawicieli ustawowych, w tym podane
    w Formularzu Zgłoszeniowym, będą przetwarzane przez Organizatorów Konkursu w celu  przeprowa-
      dzenia Konkursu i przygotowania dyplomów oraz nagród dla laureatów.
 2. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 1 przetwarzane są wyłącznie w oparciu o obowiązujące
   przepisy prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów
      prawa i przyjętych w tym zakresie polityk dotyczących ochrony danych osobowych.
 3. Organizatorzy dbają o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez osoby wskazane
  w ust. 1. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i nieuprawnio-
       nych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest z ramienia Organizatorów:
     Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31-001 Kraków;
  2.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym w sprawach dotyczących
       danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego:iod@wawel.org.pl
  3. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach:
        a) udziału w konkursie i wyłonienia laureatów – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 2.   b) kontaktu z opiekunem zespołu klasowego/zespołu szkolnego w celach konkursowych – art. 6 ust.
             1 lit. a) RODO, 
 3.   c) publikacji informacji o laureatach konkursu na stronach www Organizatorów oraz ich serwisach
          społecznościowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 
 4. d) rozliczenia przyznanych nagród – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 5. e) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 6. f) archiwalnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 7. Administrator w związku z organizacją konkursu „Krakusek” udostępnia dane osobowe
  uczestników Akademii Żakowskiej, dział KAMPU Spółdzielni Socjalnej w Krakowie oraz Społecznej
    Szkole   Podstawowej nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie. Udostępnienie danych następuje
    na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Brak wyrażenia takiej zgody skutkuje brakiem
    możliwości uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Akademię Żakowską i Społeczną
    Szkołę Podstawową nr 4 w ramach konkursu.
 8. Dane osobowe Uczestników i ich przedstawicieli ustawowych będą przetwarzane do momentu
  cofnięcia przez nich udzielonej zgody, nie dłużej niż przez okres 3 lat od zakończenia Konkursu. 
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. W przypadku cofnięcia zgody
       uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie.
 10. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Organizatorów z następujących praw:
 11. a) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16
        RODO),
 12.   b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18
          RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 13.  c) prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez podania przyczyn i wpływu na zgodność
          z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3
         RODO),
 14.  d) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych
         z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO. 
 15. Organizatorzy informują również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu
    Ochrony Danych Osobowych).
 16. Organizatorzy informują, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody
  mogą zostać wycofane po uprzednim kontakcie z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail:  
       iod@wawel.org.pl  lub przesyłając żądanie na adres jego siedziby.

 

[1]    Lekcja muzealna trwa 90 minut, ze względu na obostrzenia związane z COVID-19 grupy nie mogą być liczniejsze niż 15 osób cena: 150 zł od grupy (do 15 osób – uczniowie wraz z opiekunem). Klasy liczniejsze muszą zostać podzielone.

[2]   Wycieczka trwa ok. 3 godziny; Przy możliwości prowadzenia zajęć w terenie dla szkolnych grup wycieczkowych koszt
20 zł/ucznia (dla grup powyżej 13 uczniów). Uwaga! Przy grupie mniejszej niż 14 uczestników opłata wynosi 235 zł za grupę (do 13 uczestników).

Jeśli wprowadzone zostaną ograniczenia, przewidujemy podział zgłoszonej  grupy/klasy na mniejsze zespoły – maksymalnie dziesięcioosobowe z oddzielnymi prowadzącymi (zajęcia będą realizowane w tym samym czasie). Wówczas koszt wycieczki wyniesie: 200 zł za każdy taki zespół.

Gdyby jednak nie było możliwości odbycia wycieczki – do każdej  klasy, która zgłosi chęć przygotowania się stacjonarnego, zostaną dostarczone odpłatne materiały: 2 prezentacje (animowana i PDF) ukazujące tematykę i trasę wycieczki  (nagrane na płytce CD) oraz scenariusz zajęć + karty pracy dla nauczyciela i wszystkich uczniów – koszt kompletu 80 zł + 8 zł/od każdego ucznia + koszt przesyłki pocztowej

[3]     Gra terenowa dla finalistów i innych chętnych osób  trwa ok. 3 godzin: cena 20 zł od rodziny (niezależnie od ilości uczestników biorących w niej udział).