Krakuskowym Tropem – klasy III

Szanowni Państwo,

W tym roku Konkurs KRAKUSEK osiągnął pełnoletniość i jako dorosły  postanowił (za aprobatą swoich twórczyń) nieco zmienić formułę i rozszerzyć swoje działanie zapraszając do poznawania Krakowa różne pokolenia. 

Dlatego jako zespół organizacyjny, pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom (nauczycielom i rodzicom, współpracownikom oraz animatorom), które przez 17 lat uczestniczyły w kolejnych edycjach konkursu – wkładając w przygotowanie uczniów i konkursu wiele serca  i pracy.

Jednocześnie gorąco zapraszamy do udziału w naszym nowym konkursie zdobywania wiedzy o Krakowie: KRAKUSKOWYM TROPEM – konkurs wiedzy o Krakowie dla wielu pokoleń”, który jest naturalną kontynuacją konkursu Krakusek. W  tej nowej formule konkurs otwiera się na seniorów, bowiem  mamy nadzieję, że dzięki temu konkurs  stanie się nie tylko kolejnym krokiem do lepszego poznania naszego wspaniałego miasta, jego historii, zabytków oraz odkrywania jego niezwykłych tajemnic, ale i nawiązania wyjątkowych więzi międzypokoleniowych. Prosimy zatem o zachęcenie uczennic i uczniów (uczestników konkursu), aby zaprosili  swoje babcie i dziadków do  wspólnego poznawania Krakowa poprzez udział w rodzinnej grze terenowej.

Wierzymy, że konkurs wzbudzi, podobne jak w latach poprzednich, Państwa zainteresowanie
i zachęci do licznego udziału klasy trzecie ze wszystkich zaprzyjaźnionych z nami szkół.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i czekamy na wycieczkach, grach oraz „muzealnych spacerach”.

ZAPRASZAMY!

Zespół Organizacyjny wcześniejszego konkursu KRAKUSEK i obecnego KRAKUSKOWYM TROPEM:

Anna Chachulska – historyczka sztuki, współtwórczyni i wieloletnia organizatorka konkursów KRAKUSEK i KRAKUS, współautorka książki „Kraków i okolice”

Anna Burzyńska – nauczycielka i przedstawicielka Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Słowackiego w Krakowie,  pomysłodawczyni i wieloletnia organizatorka konkursów KRAKUSEK i KRAKUS

Aleksandra Rzońca – dyrektorka AKADEMII ŻAKOWSKIEJ, historyczka sztuki, współtwórczyni  i wieloletnia organizatorka konkursu KRAKUSEK, autorka folderu Urzędu Miasta Krakowa „Rodzinny Kraków”

Kontakt:

 • Anna Chachulska, 575 744 400, e-mail: krakuskowym.tropem.1@gmail.com
 • Anna Burzyńska – tel. 695 996 566, e-mail: aburzynska@sto64.krakow
 • Aleksandra Rzońca – tel. 515 076 126, e-mail: akademiazakowska.edu@gmail.com

Załącznik 1

KRAKUSKOWYM TROPEM – konkurs wiedzy o Krakowie dla wielu pokoleń

kategoria wiekowa – klasy III  Szkół Podstawowych

1.Konkurs adresowany jest do uczniów klas III szkół podstawowych.

2.Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do poznawania Krakowa, jego zabytków, historii,  
tradycji i legend poprzez lekturę wybranych tekstów oraz umożliwienie udziału w aktywnych
formach edukacji, takich jak: zajęcia w muzeum, wycieczka po Krakowie i rodzinna gra.

3.Zadania konkursowe będą miały formę testu obejmującego także ilustracje związane z tematem tegorocznej edycji:  KRAKÓW – miasto pełne skarbów, który nawiązuje do 45. rocznicy wpisania Krakowa na Listę światowego Dziedzictwa.

4.Ważne terminy:

 • Zgłoszenie klasy do konkursu  – do dnia 31.10.2022 r.
 • I etap (szkolny) 25.01.2023 r. (środa)- uczniowie testy konkursowe będą uzupełniali na terenie swoich szkół;
 • II etap (finał) – 30.03.2023 r. (czwartek) – laureaci etapu I  testy konkursowe będą uzupełniali w miejscu wskazanym przez organizatorów;
 • Uroczysta gala wręczenia dyplomów i nagród– 26.05.2023 r. (piątek).

O miejscu pisania testów finałowych oraz gali organizatorzy poinformują finalistów i ich opiekunów w terminie późniejszym m.in. z uwagi konieczność dostosowania się do wytycznych dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego.

5.Warunki uczestnictwa:

 • Zgłoszenie klasy do konkursu w terminie od 15.09.2022 r. do 31.10.2022 r. poprzez przesłanie karty zgłoszenia na adres mailowy: krakuskowym.tropem.1@gmail.com. Każda klasa powinna być zgłoszona oddzielnie, wg podanego na stronie wzoru, wyłącznie przez nauczyciela. Proszę zwrócić uwagę na prawidłowy zapis kontaktowego adresu e-mailowego.
 • Skorzystanie z aktywnych form poznawania Krakowa, jego dziejów, zabytków i legend – wrzesień 2022 – styczeń 2023 (wycieczka z warsztatami) oraz marzec 2023 (gra terenowa).
 • Przeprowadzenie I etapu konkursu, na terenie szkoły, w dniu 25.01.2023 r. (środa), polegającego na wypełnieniu testu przez wszystkich uczniów zgłoszonej klasy. W przypadku kliku klas zgłoszonych z danej szkoły, powinny one pisać test o tej samej godzinie.
 • Testy będą przesyłane 23-24.01.2023 r. na adres e-mailowy podany przez nauczyciela
  w zgłoszeniu. Czas pisania testu wynosi 45 minut; w trakcie jego rozwiązywania uczniowie nie mogą korzystać z żadnych pomocy naukowych.
 • Wyłonienie z każdej klasy laureata (jednego ucznia, który zdobył największą ilość punktów) i przesłanie na adres mailowy Organizatora: krakuskowym.tropem.1@gmail.com, wypełnionej karty zgłoszenia laureata do finału (wg. dostarczonego wzoru), najpóźniej do 28.02.2023 r.

Przy ocenie testu nie należy obniżać punktacji za błędy ortograficzne, wyjątkiem są nazwy własne, w pisowni których wymagana jest całkowita poprawność. Za każdy błąd ortograficzny w nazwie własnej należy obniżyć ocenę o ½ punktu W przypadku uzyskania takiego samego wyniku przez kilku uczniów, nauczyciele we własnym  zakresie organizują dogrywkę i wyłaniają jednego kandydata. Wraz z testami do I etapu  zostanie przesłany wzór dyplomu, aby można nim było  nagrodzić uczniów, którzy zdobyli w klasie II, III miejsce oraz wyróżnienia.

 • Udział laureatów etapu szkolnego w finale w dniu 30.03.2023 r.; uczniowi powinien towarzyszyć nauczyciel lub opiekun.
 • Dostarczenie organizatorom w dniu finału wszystkich wypełnionych przez uczniów danej klasy arkuszy testowych etapu szkolnego. Prosimy też o przyniesienie wypełnionej ankiety ewaluacyjnej przesłanej wraz z testami przez organizatorów. Pomoże ona w usprawnianiu organizacji konkursu w następnych latach.
 • Decyzja jurorów dotycząca wyników finału jest ostateczna i nie podlega zmianie.

6.Pomocą w zdobyciu wiedzy i przygotowaniu się do konkursu będą:

 • Wycieczka po Krakowie „W poszukiwaniu krakowskich skarbów” Rezerwacja od 10.09.2022 r. (im wcześniej, tym większy wybór dogodnych terminów) –  Akademia Żakowska: tel. kom. 515 076 126 lub tel. 12 635 40 70 lub mailowo: akademiazakowska.edu@gmail.com  [1]
 • Zajęcia w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach – aktywny spacer muzealny W skarbnicy kultury”  [2]rezerwacja od 19 września 2022 r. przez Akademię Żakowską: tel. kom. 515 076 126, lub tel. 12 635 40 70 lub mailowo: akademiazakowska.edu@gmail.commożliwość realizacji od 11 października 2022 r. (bez poniedziałków) – po akceptacji przez muzeum zamawianego terminu (zajęcia prowadzą animatorzy AKADEMII  ŻAKOWSKIEJ) .
 • rodzinna gra terenowa mająca na celu przypomnienie i utrwalenie wiadomości laureatów I etapu konkursu przed testem finałowym, która odbędzie się w dwie kolejne soboty 18.03. lub 25.03.2023 (do wyboru). [3]

Zgłoszenia na grę należy przesyłać na adres emailowy: aburzynska@sto64.krakow.pl najpóźniej tydzień przed terminem rozpoczęcia gry wpisując imię i nazwisko dziecka, nr szkoły oraz tel. kontaktowy i swój adres e-mailowy. Do udziału w grze zapraszamy również wszystkich chętnych uczestników konkursu, którzy do finału się nie dostali, a także osoby zainteresowane poznawaniem Krakowa. Szczegółowa informacja o grze zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.sto64.krakow.pl.

7.Uczniowie we własnym zakresie powinni zapoznać się z niżej podaną literaturą:

a) Ewa Stadtmüller, Anna Chachulska „Kraków i okolice”, Wydawnictwo Skrzat

 • rozdział I (bez marginesów); od wiadomości  o Barbakanie, Bramie Floriańskiej do końca rozdziału,   
 • rozdział II  (bez marginesów)- cały,
 • z rozdziału III (bez marginesów)- informacje o kościele Franciszkanów
 • z rozdziału IV (bez marginesów) – informacje o Janie Długoszu i Tadeuszu Kościuszce oraz legendy

b) Jan Adamczewski „Legendy Starego Krakowa”, Wydawnictwo Skrzat;

 • O dwóch wieżach i dwóch braciach;
 • O hejnale z mariackiej wieży;
 • O Kazimierzu zwanym królem chłopów;
 • O dzwonie, którego głos rozlega się nad całym krajem;
 • O smoku wawelskim i mądrym szewczyku;

c) Jan Adamczewski „Opowieści starego Krakowa”, Wydawnictwo Skrzat

 • O świętym Florianie – patronie Polski;

d) DLA FINALISTÓW : Antonina Domańska – Historia żółtej ciżemki.

8.Pytania konkursowe układane są na podstawie wiadomości zdobytych przez uczniów na wycieczce, zajęcia muzealnych i z podanej wyżej literatury, pytania dla finalistów dodatkowo z gry terenowej po Krakowie.

9.Kontakt w sprawach organizacyjnych: Anna Chachulska, tel. 575 744 400, e-mail: krakuskowym.tropem.1@gmail.com.  

10.Wszystkie ważne informacje dotyczące konkursu oraz lista laureatów będą zamieszczone na stronach internetowych organizatorów konkursu:

www.sto64.krakow.pl ;    www.akademiazakowska.pl

[1] Wycieczka trwa ok. 2,5 – 3 godz.; cena za prowadzenie wycieczki 22 zł od dziecka (dla grup powyżej 13 uczniów). Uwaga! Przy klasie mniejszej niż 14 dzieci przewiduje się połączenie klas (max do 26 dzieci) lub opłatę w wysokości 300 zł za grupę (do 13 uczestników).

[2] Spacer muzealny w Galerii Sztuki Polskiej w Sukiennicach (zajęcia prowadzone przez animatorów w oparciu o karty pracy). Koszt: klasy do 10 dzieci – 90 zł + bilet 1 zł/dziecka, klasy powyżej 10 dzieci  – po 9 zł/dziecka + bilet 1 zł/dziecka (bezpłatne wejście 1 opiekun /10 dzieci).

[3] Rodzinna gra terenowa dla finalistów i innych chętnych osób  trwa ok. 3 godzin;  informacje dotyczące dokładnych warunków, godzin, przebiegu i kosztów gry zostaną podane po 1 stycznia 2023 r.

 

KRAKUSKOWYM TROPEM

– konkurs wiedzy o Krakowie dla wielu pokoleń

kategoria wiekowa – klasy III  Szkół Podstawowych

KARTA ZGŁOSZENIA

Nazwa szkoły ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres szkoły …………………………………………………………………………………………………….……………………………………………

Klasa: (każda klasa musi być zgłoszona oddzielnie)…………………………………….….(liczba uczniów)…………………….

Zgłaszający (nauczyciel/opiekun): ………………………………………………………………………………………………………………..

Kontakt do zgłaszającego:

 E-mail: …………………………………………………………………    Telefon……………………….…………………………………………….

 

KRAKUSKOWYM TROPEM

konkurs wiedzy o Krakowie dla wielu pokoleń

REGULAMIN

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Regulamin określa warunki i zasady Konkursu „KRAKUSKOWYM TROPEM – konkurs wiedzy o Krakowie dla wielu pokoleń” zwanego dalej „Konkursem”.

2.Organizatorami Konkursu są: Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie, AKADEMIA ŻAKOWSKA, Centrum Aktywności Seniorów „Renesans” w Krakowie, określani dalej nazwą „Organizatorzy”.

3.Koordynatorem Konkursu jest p. Anna Chachulska – historyczka sztuki, współtwórczyni i wieloletnia organizatorka konkursów KRAKUSEK i KRAKUS, współautorka książki „Kraków i okolice”.

4.Osobami do kontaktu są:

 • Anna Burzyńska – pomysłodawczyni, współtwórczyni i wieloletnia organizatorka konkursów KRAKUSEK i KRAKUS, nauczycielka reprezentująca Społeczną Szkołę Podstawową nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie 695 996 566, e-mail: aburzynska@sto64.krakow
 • Aleksandra Rzońca – historyczka sztuki, współtwórczyni i wieloletnia organizatorka konkursu KRAKUSEK, autorka folderu UMK „Rodzinny Kraków”, reprezentująca Akademię Żakowską – tel.515 076 126, e-mail: akademiazakowska.edu@gmail.com
 • Urszula Malczyk – animatorka współpracująca przy organizacji konkursu KRAKUSEK i wspierająca Centrum Aktywności Seniorów „Renesans” w Krakowie, tel. 506 965 492, e-mail: krakuskowym.tropem.3@gmail.com

II.CELE  KONKURSU

1.Propagowanie wiedzy o historii i zabytkach Krakowa wśród mieszkańców Krakowa i okolicznych miejscowości oraz popularyzacja tradycji, legend, zwyczajów i unikatowych zasobów miasta stanowiących dziedzictwo materialne i niematerialne Krakowa w nawiązaniu do 45.rocznicy wpisania go na Listę Światowego Dziedzictwa.

2.Rozbudzenie zainteresowania wielkimi postaciami związanymi z lokalną historią.

3.Nawiązanie dialogu międzypokoleniowego poprzez umożliwienie udziału w aktywizujących formach poznawania dziejów Krakowa.

4.Kształtowanie postaw zdobywania wiedzy (uczenia się)  przez całe życie.  

III.ZAKRES TEMATYCZNY

1.Temat tegorocznej edycji Konkursu: „KRAKÓW – miasto pełne skarbów” określa zakres wymaganej wiedzy, którą można będzie zdobyć podczas zajęć przygotowawczych – wycieczek, warsztatów/lekcji muzealnych (dzieci i młodzież), interaktywnych prezentacji/wykładów oraz wizyt w muzeum (osoby w wieku 60+) i gier miejskich (dla wszystkich uczestników z uwzględnieniem ich możliwości), jak również w oparciu o podaną literaturę.  

IV.WARUNKI UCZESTNICTWA

1.Uczestnikami Konkursu mogą być: uczniowie ze szkół podstawowych oraz osoby w wieku 60+ z Krakowa i okolicznych miejscowości.

2.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie klasy przez nauczyciela w terminie do 31.10.2022 r. (kl. III), indywidualne zgłoszenie się osób w wieku 60+ w terminie do 3.12.2022 r. oraz zgłoszenie przez nauczyciela-opiekuna klas lub grup uczniowskich do 20.02.2023 r. (kl. V-VI.).

3.Dostarczenie organizatorom zgody na przetwarzanie danych osobowych, utrwalanie wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych w celach związanych z organizacją oraz promocją Konkursu.

4.Konkurs realizowany jest w trzech grupach wiekowych wg odrębnych zasad stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu:

 • Grupa I – klasy III Szkół Podstawowych (załącznik 1)
 • Grupa II – klasy V -VI Szkół Podstawowych (załącznik 2)
 • Grupa III – osoby w wieku 60+ (załącznik 3).

5.Do przeprowadzenia Konkursu, w poszczególnych kategoriach, Organizatorzy powołają Komisje Konkursowe, których zadaniem będzie przygotowanie testów do etapu I i II  oraz przeprowadzenie finału i wyłonienie laureatów Konkursu.

4.Postanowienia Komisji Konkursowych są ostateczne i nieodwołalne.

V.HARMONOGRAM KONKURSU

1.Konkurs trwa od 15.09.2022 do 26.05.2023 r.

2.Zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia

 • 31.10.2022 – kl. III SP (zgłasza nauczyciel)
 • 3.12.2022 – osoby w wieku 60+ (zgłoszenia indywidualne)
 • 20.02.2023 – kl. V-VI SP (zgłasza nauczyciel)

3.Etap I – testy pisane indywidualnie

 • 25.01.2023 – kl. III SP (w placówce szkolnej)
 • 24.02.2023 lub 25.02.2023 – osoby w wieku 60+ (w miejscu wskazanym przez organizatorów)
 • 28.04.2023 – kl. V-VI SP (w placówce szkolnej)

4.Gry miejskie:

 • 18.03. i 25.03.2023 (terminy sobotnie – do wyboru) – rodzinna gra miejska – dla finalistów wyłonionych podczas  etapu I (kl. III i osoby w wieku 60+). Do udziału w grze organizatorzy zapraszają również wszystkie chętne osoby zainteresowane poznawaniem Krakowa. Szczegółowe informacje o grze zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.sto64.krakow.pl w zakładce „Szkoła dla Miasta” do końca lutego oraz przesłane na podane w zgłoszeniach adresy e-mailowe.
 • 18.04. i 20.04.2023 – (wtorek i czwartek – terminy do wyboru) – tematyczna gra miejska dla uczniów klas V i VI  (obligatoryjna).

5.Etap II (finał)

 • 30.03.2023 (czwartek) – test dla finalistów z klas III
 • 31.03.2023 (piątek) lub 1.04.2023 (sobota) – quiz stolikowy dla finalistów z grupy wiekowej 60+ (zespoły 3 osobowe)
 • 18.05.2023 (środa) – test dla finalistów z klas V i VI.

6.26 maja 2023 r.  – Uroczysta gala wręczenia dyplomów i nagród dla laureatów II etapu z wszystkich grup wiekowych.

VI.FINANSOWANIE

1.Środki finansowe przewidziane na organizację Konkursu i nagrody pochodzą z opłat uiszczanych przez uczestników Konkursu za udział w zajęciach przygotowawczych oraz funduszy pozyskanych z dotacji lub od sponsorów. Wysokość opłat w każdej edycji określa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów. 

2.Organizatorzy ustalili, że pozyskane środki finansowe przeznaczone będą  na następujące cele:

 • koszty organizacyjne (obejmujące m.in.: koszty przygotowania i druku kart zadań i materiałów oraz inne koszty związane z organizacją Konkursu),
 • koszty przeprowadzenia zajęć przygotowawczych: aktywnych zajęć terenowych (wycieczki tematyczne), warsztatów, wykładów, gry miejskiej
 • koszty przeprowadzenia Gali (m.in. zakupu nagród i druku dyplomów dla laureatów Konkursu)

VII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Informacje o Konkursie i regulamin zamieszczone zostaną na stronach Organizatorów.

2.Zgłoszenie się do udziału w konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

3.W sytuacji nieprzewidywalnej np. z uwagi na obostrzenia pandemiczne czy w przypadku braku możliwości realizacji niektórych zapisów lub dostępności podanych terminów, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia adekwatnych zmian w Regulaminie.

VIII.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.DANE OSOBOWE

a) Dane osobowe uzyskane od Uczestników Konkursu oraz ich przedstawicieli ustawowych, w tym podane w Formularzu Zgłoszeniowym, będą przetwarzane przez Organizatorów Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu i przygotowania dyplomów oraz nagród dla laureatów.

b) Dane osobowe osób wskazanych w ust. 1 przetwarzane są wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa i przyjętych w tym zakresie polityk dotyczących ochrony danych osobowych.

c) Organizatorzy dbają o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez osoby wskazane w ust. 1. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i nieuprawnionych.

2.KLAUZULA INFORMACYJNA

a) Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest z ramienia Organizatorów: AKADEMIA ŻAKOWSKA (dział Spółdzielni Socjalnej KAMPU) 31-512 Kraków, ul. Topolowa 6/I

b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: rzonca.krzysztof@gmail.com

c) Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 • udziału w konkursie i wyłonienia laureatów – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • kontaktu z opiekunem zespołu klasowego/zespołu szkolnego w celach konkursowych –art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • publikacji informacji o laureatach konkursu na stronach www Organizatorów oraz ich serwisach społecznościowych -art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • rozliczenia przyznanych nagród –art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami –art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • archiwalnych –art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

d) Administrator w związku z organizacją Konkursu udostępnia dane osobowe uczestników Społecznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie oraz Stowarzyszeniu SZERSZE HORYZONTY. Udostępnienie danych następuje na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Brak wyrażenia takiej zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Społeczną Szkołę Podstawową nr 4  i Stowarzyszenie w ramach konkursu.

e) Dane osobowe Uczestników i ich przedstawicieli ustawowych będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez nich udzielonej zgody, nie dłużej niż przez okres 3 lat od zakończenia Konkursu.

f) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. W przypadku cofnięcia zgody uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie.

g) Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać wobec Organizatorów z następujących praw:

 • prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16RODO),
 • prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO),
 • prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO.

h) Organizatorzy informują również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

i) Organizatorzy informują, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą zostać wycofane po uprzednim kontakcie z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: rzonca.krzysztof@gmail.com lub przesyłając żądanie na adres jego siedziby.

Załączniki:

 • Załącznik nr 1: Zasady udziału w Konkursie dla kategorii kl. III + karta zgłoszenia
 • Załącznik nr 2: Zasady udziału w Konkursie dla kategorii V-VI + karta zgłoszenia
 • Załącznik nr 3: Zasady udziału w Konkursie dla kategorii Seniorzy + karta zgłoszenia