Współpraca

AKADEMIA ŻAKOWSKA przy organizacji zajęć edukacyjnych, konkursów, konferencji, sympozjów i innych form upowszechniania kultury i wiedzy o sztuce i historii Krakowa współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami  m.in. z :

 • Urzędem Miasta Krakowa
 • Działem Oświatowym Zamku Królewskiego na Wawelu
 • Działem Oświatowym Muzeum UJ
 • Muzeum Narodowym w Krakowie
 • Działem Oświatowym Muzeum Krakowa
 • Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie
 • Sądecką Biblioteką Publiczną w Nowym Sączu
 • Małopolskim Instytutem Kultury
 • Stowarzyszeniem SZERSZE HORYZONTY
 • Polskim Stowarzyszeniem Animatorów Pedagogiki C.Freineta
 • Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich
 • Polskim Stowarzyszeniem Kreatywności
 • Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższą Szkołą Europejską im. ks. Józefa Tischnera
 • Społeczną Szkołą Podstawową Nr 4 w Krakowie STO
 • Szkołą Podstawową Nr 5 w Krakowie
 • Zespołem Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5 w Krakowie
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Uczeń”
 • Niepubliczne Chrześcijańskie Liceum Ogólnokształcące „Uczeń”