Dla klas IV-VIII SP

–  Na Wawel, na Wawel..wędrówka Traktem Królewskim, podczas której uczestnicy zajęć poznają zabytki i historie związane z tzw. „Drogą Królewską”, Rynkiem, najstarszymi zakonami oraz Wawelskim Wzgórzem  /dla klas od IV do VIII SP/

Hej! Na Krakowskim Rynku poznanie ważnych miejsc związanych z historią Krakowa i Polski, a także zwyczajów średniowiecznego miasta /dla klas od IV do VIII SP/ + gra dydaktyczna na Rynku)

Kiedy „Zygmunt” dzwonispotkanie poświęcone wielkim wydarzeniom oraz zasłużonym ludziom; przewidywane odwiedzenie: Skałki, Wawelu (katedra), Rynku, ew. Kopca Kościuszki lub Piłsudskiego /dla  klas od IV SP do maturalnych – z uwzględnieniem poziomu wiedzy/  +  quiz

Wśród średniowiecznych murów Krakowazapoznanie uczestników z wybranymi budowlami z okresu średniowiecza oraz ze związanymi z nimi tradycjami – przejście przez dawne fortyfikacje, collegia i bursy, Kościół Mariacki  /dla klas od V-VIII SP/ + elementy gry turystycznej oraz  preorientacji zawodowej 

Pod kopułami Krakowa (renesans i barok  w Krakowie)zapoznanie uczestników z wybranymi zabytkami nowożytnej architektury Krakowa: Wawel (kaplice), kamieniczki renesansowo-barokowe na ul. Kanoniczej, kościół śś. Piotra i Pawła, Kościół Dominikanów  /dla klas V-VIII SP/ +  gry edukacyjne

Inne miasto – Kazimierzodkrywanie innej kultury (judaistycznej), poznanie zabytków Kazimierza: synagog, zabudowy dzielnicy żydowskiej, cmentarza Remuh oraz ew. kościołów: Bożego Ciała, św. Katarzyny, /dla  klas od IV SP do maturalnych – z uwzględnieniem poziomu wiedzy/ + zagadki lub gra turystyczna

Jak „cywilizowano” Kraków wędrówka śladami osiągnięć cywilizacyjnych: Dworzec Główny, mała elektrownia, poczta, Muzeum Inżynierii Miejskiej, stara gazownia, mosty  i bulwary nad Wisłą /dla klas od IV SP do maturalnych – z uwzględnieniem poziomu wiedzy/ + zajęcia z preorientacji zawodowej