Konkursy o Krakowie

AKADEMIA ŻAKOWSKA wraz ze Stowarzyszeniem SZERSZE HORYZONTY przygotowała program edukacyjny  obejmujący  projekty:  Krakowski SMOCZUŚ (dla dzieci 5-6 letnich), RAJCUŚ KRAKOWSKI (dla dzieci 6-8 letnich) i ŻACZEK KRAKOWSKI (dla dzieci 7-9 letnich) oraz KRAKUSEK (od 2022 roku KRAKUSKOWYM TROPEM) (dla dzieci w wieku 8-10 lat) oraz PLUS RATIO QUAM VIS (dla uczniów kl. VI -VIII SP) Celem tego programu jest przede wszystkim wsparcie nauczycieli realizujących edukację regionalną i umożliwienie im skorzystania z atrakcyjnych i dostosowanych do wymagań programowych wycieczek, spektakli i warsztatów tematycznych, które mogą się zakończyć przystąpieniem do konkursów.

Program ten przewiduje udział w różnych aktywizujących formach zajęć rozbudzających zaciekawienie, poszerzających wiedzę oraz kompetencje dzieci, a samo uczestnictwo w tych zajęciach ma być dla uczniów możliwością poznania różnych sposobów zdobywania wiedzy, w tym również poprzez zabawę.

W założeniach naszego programu zwracamy uwagę na praktyczne wykorzystanie zdobytych przez dzieci wiadomości i umiejętności, a prowadzone przez nas konkursy mają pełnić  funkcje motywacyjne i być podstawą do wspólnej zabawy i realizacji określonego celu.

Sugerowany w regulaminach naszych konkursów udział całych zespołów klasowych wynika z możliwości powiązania udziału w konkursach z realizacją podstaw programowych nauczania zintegrowanego i z prowadzeniem normalnego procesu dydaktycznego obejmującego kompleksową edukację regionalną, kulturalną oraz obywatelsko-patriotyczną.

Przesłanie oraz zasady całego programu i poszczególnych konkursów uwzględniają ważny wymiar edukacji szkolnej, jakim jest kształcenie młodych obywateli świadomych swojej tożsamości i kultury oraz adaptują je do możliwości psychofizycznych najmłodszych uczniów, dla których szkoła staje się nowym, niezwykle ważnym (a często najważniejszym) środowiskiem społecznym gdzie powinna odbywać się najprawdziwsza, życiowo użyteczna i kształcąca praca-zabawa. Taką właśnie naukę poprzez zabawę  zapewniają projekty edukacyjno-konkursowe SMOCZUŚ (dla grup „0” i przedszkolnych), RAJCUŚ (dla klas I SP), ŻACZEK  KRAKOWSKI (dla klas II SP), KRAKUSEK (od 2022 roku KRAKUSKOWYM TROPEM) (dla klas III SP), PLUS RATIO QUAM VIS (dla klas VI-VIII) oraz tematyczne gry miejskie i terenowe dla młodzieży z klas IV-VIII oraz ze szkół  ponadpodstawowych,  bowiem ich rezultaty potwierdzają, iż tego typu zajęcia pobudzają samodzielne myślenie dzieci, ich inicjatywę, chęć współpracy, wzrost zainteresowania bliższym i dalszym otoczeniem oraz motywują do zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi co przekłada się bezpośrednio na nabywanie i rozwijanie kompetencji kluczowych na poziomie właściwym dla wieku wczesnoszkolnego.