O nas

AKADEMIA ŻAKOWSKA

Akademia Żakowska, zajmuje się  prowadzeniem tematycznych zajęć edukacyjnych, z zakresu popularyzowania kultury i sztuki w ramach rozwijania różnych form aktywizujących np. terenowych zajęć poznawczych i gier miejskich zaliczanych do form turystyki kulturowej czy turystyki edukacyjnej – przede wszystkim dla wycieczkowych grup zorganizowanych (w tym dla grup integracyjnych lub osób niepełnosprawnych). W tej kategorii działań spółdzielnia zajmuje się także organizacją spektakli tematycznych oraz pokazów multimedialnych i związanych z nimi warsztatów rozwijających kreatywność, prowadzonych w placówkach oświatowych

Oferta AKADEMII ŻAKOWSKIEJ obejmuje różne  formy kształcenia kompleksowego uwzględniającego wytyczne zawarte w podstawie programowej dla poszczególnych przedmiotów odpowiednich dla określonych etapów kształcenia. Poprzez TEMATYCZNE ZAJĘCIA i WYCIECZKI  EDUKACYJNE i/lub EDUKACYJNO-PRZYGODOWE GRY MIEJSKIE W KRAKOWIE – prowadzimy nowatorskie i aktywne  poznawanie miasta.

Cele tych zajęć są (w zależności od tematyki) każdorazowo inne, lecz posiadają cechy wspólne: ZABAWA, PRZYGODA i SAMOKSZTAŁCENIE np. trzeba znaleźć jakieś szczegóły lub dotrzeć do jakiegoś celu, o którym dowiedzieć się można z rozdanych uczestnikom kart i materiałów. Ciekawe  formy i tematy wycieczek po mieście wzbogacone są zagadkami, które mogą być rozwiązane dzięki zręczności  i  kreatywności uczestników, a  podczas spontanicznej zabawy wyzwalane są  pozytywne emocje i chęć sprawdzenia się.

Organizując gry miejskie lub terenowe i atrakcyjne wycieczki edukacyjne zapewniamy specjalnie przygotowanego animatora zajęć, który pełni rolę: eksperta od prezentowanego tematu, doradcy, który jest zawsze do dyspozycji, gdy uczniowie mają problemy z rozwiązaniem niektórych zadań lub czegoś nie rozumieją, animatora przeprowadzającego gry i zabawy  nowoczesnymi metodami.

AKADEMIA ŻAKOWSKA informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy  z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, wdrożyła procedury i standardy ochrony małoletnich we wszystkich obszarach swojej działalności.  

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA KAMPU

Spółdzielnia Socjalna KAMPU powstała poprzez połączenie działającej od 1998 roku firmy AKADEMIA ŻAKOWSKA z nowym podmiotem ekonomii społecznej KAMPU. Spółdzielnia swoją siedzibę ma w Krakowie, ale zasięgiem działania obejmuje obszar całego kraju.

Spółdzielnia Socjalna KAMPU działa w oparciu o przepisy dotyczące podmiotów ekonomii społecznej i jest wpisana do KRS-u.

Prezes Zarządu jest Krzysztof Rzońca
wiceprezes – Aleksandra Rzońca
prokurent – Urszula Malczyk

NIP: 6762473970   REGON: 123060277
Kontakt:  e-mail:
kampu.spoldzielnia@gmail.com

31-512 Kraków, ul. Topolowa 6/I

Spółdzielnia zajmuje się prowadzeniem zajęć edukacyjnych (Akademia Żakowska), a także szkoleń i konsultacji dla animatorów zajęć edukacyjnych i animatorów czasu wolnego, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania do świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych. Szkolenia prowadzone są również dla osób chcących zdobyć dodatkowe kwalifikacje w tym zakresie oraz obejmują kursy wychowawców i kierowników placówek wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży (ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną), kierowników wycieczek szkolnych z naciskiem na potrzeby klas integracyjnych.

Spółdzielnia oferuje też tematyczne imprezy rodzinno-towarzyskie (m.in. terenowe zabawy urodzinowe, turystyczne gry poszukiwawcze), usługi opiekuńcze dla dzieci (np. półkolonie) i osób starszych oraz warsztaty hobbystyczne, które realizowane są w czasie ferii świątecznych i zimowych oraz podczas wakacji.

Kolejnym obszarem działania spółdzielni jest wydawnictwo zajmujące się przygotowaniem do druku i drukiem publikacji (broszury, informatory, mapniki, kolorowanki, komiksy), stanowiących obudowę merytoryczną i dydaktyczną prowadzonych zajęć i szkoleń. Wydawnictwo posiada komórkę oferującą usługi infobrokerskie (przeszukiwanie stron www, wyszukiwanie, selekcjonowanie oraz udostępnianie informacji).