Smoczuś

Smoczuś Krakowski  to konkurs dla dzieci w wieku 5-7 lat – istotą jest poznanie krakowskich legend i elementów regionalnych Krakowa oraz umiejętność wyodrębnienia wydarzeń i bohaterów z wybranej legendy. Przez 8 lat w konkursie uczestniczyło ok. 1400 dzieci z grup przedszkolnych i klas „0” z placówek oświatowych z Krakowa i okolic. Na konkurs nadesłano ok. 600 prac wykonanych przez zespoły 3-6 osobowe. Pokonkursowe wystawy organizowane są w II poł. czerwca w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie – Oddział dla Dzieci.