Dla przedszkoli i klas I-III SP

PRZEDSZKOLA

Spotkania z legendami spacer po miejscach związanych z krakowskimi legendami: Smocza Jama, Wawel, Rynek, Dzielnica Uniwersytecka, kościoły krakowskie /dla dzieci od 6 do 10 lat/ + zabawy artystyczne

Krakowiaczek jeden…, Krakowianka jedna – spotkanie poświęcone kulturze ludowej regionu krakowskiego – Rynek i /lub/ Muzeum Etnograficzne /dla dzieci od 6 do 12 lat/ + działania plastyczno – muzyczne

Krakowskie Rajcusiepoznanie miejsc związanych z władzami oraz samorządnością starego i współczesnego Krakowa. trasa rozpoczyna się przy Barbakanie i obejmuje przejście przez Bramę i ulicę Floriańską, Rynek Główny, zwiedzanie Wieży Ratuszowej (dodatkowa opłata za bilety) oraz poznanie Pałacu Wielopolskich, czyli obecnej siedziby władz Krakowa + zajęcia plastyczne

 

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I – III

Spotkania z legendami – (opis powyżej + uwzględnienie poziomu wiedzy i umiejętności)
Krakowiaczek jeden…, Krakowianka jedna… – (opis powyżej+ uwzględnienie poziomu wiedzy i umiejętności)

Krakowskie Rajcusie (opis powyżej + uwzględnienie poziomu wiedzy i umiejętności)

W pracowniach artystów krakowskich (poznanie pracowni i domów artystów np. Domu Matejki czy Domu Mehoffera, Błękitnej Pracowni Wyspiańskiego lub zajęcia warsztatowe w placówce)

Z Krakuskiem przez Kraków – poznawanie najważniejszych, najpiękniejszych i najciekawszych miejsc w obrębie starego miasta: od Barbakanu po Wawel. Poszukiwania i odkrycia elementów ozdobnych i wyjątkowych /dla klas od I do IV SP/ + zagadki i quizy

Nie od razu Kraków zbudowano – dzieje i zabytki miasta – zajęcia w terenie obejmujące: zabudowę miasta średniowiecznego od podnóża Wawelu do murów miejskich /dla klas od I do VI SP/ + zabawy aktywizujące

Wśród żaków i uczonych – zajęcia obejmujące spacer po Krakowie i dzielnicy uniwersyteckiej: ul. Kanonicza, Grodzka, Bracka, Rynek, ul. św. Anny, ul. Gołębia, Collegium Maius, Collegium Novum (poznanie osiągnięć krakowskich uczonych i artystów) /dla klas od I do VI SP / + turniej żółtej ciżemki

Tylko w Krakowie! tropienie śladów związanych z krakowskimi tradycjami i zwyczajami (hejnał, Lajkonik, Bractwo Kurkowe, szopki), zajęcia przy Kościele Mariackim, Muzeum Krakowa, Celestacie i na Rynku /dla klas od I do VI SP/ + gry i działania aktywizujące

Życie codzienne w dawnym Krakowie – poznanie miejsc i ciekawostek związanych z różnymi aspektami życia dawnych mieszkańców Krakowie w trakcie przejścia od podnóży Wawelu przez ul. Grodzką, Plac Wszystkich Świętych, ul. Stolarską, Mały Rynek, Rynek Główny, ul. Floriańską do murów miejskich + możliwe warsztaty muzealne w Kamienicy Hipolitów (dodatkowa opłata za bilety wstępu)

Muzyka w Krakowie (Z Chopinem po Krakowie) – spacer po Krakowie w poszukiwaniu miejsc związanych z muzyką połączony z niezwykłymi zajęciami plastyczno-muzycznymi; trasa przewiduje przejście od Błoń przez ul. Piłsudskiego, ul. Retoryka, Smoleńsk, Planty do Rynku Głównego i Placu Szczepańskiego + możliwe warsztaty muzyczno-plastyczno-ruchowe w szkole (czas trwania 45 min.)

Tropem sztuki i naukirealizacja tematu z podstawy programowej Wielcy Polacy, a dodatkowo: informacje o polskich uczonych – odkrywcach z nauk przyrodniczych; trasa przebiega od Barbakanu, przez Plac Szczepański, Dzielnicę Uniwersytecką do Placu Wszystkich Świętych (możliwe jest jej przedłużenie do Wawelu).