Dla szkół ponadpodstawowych

Kraków w literaturze, literatura w Krakowieprzybliżenie miejsc związanych z literaturą np. Jama Michalika, Kościół Mariacki, Rynek, Teatr Stary, Teatr im. Słowackiego itp. (ew. Rydlówka) /dla uczniów szkół średnich/  +  praca metodą projektu
  
Przez epoki i style
ukazanie epok i różnorodności stylów architektonicznych na przykładzie budowli Krakowa (od romanizmu do współczesności) z uwzględnieniem Wawelu, zabudowy miasta w obrębie Plant i poza nimi /dla uczniów szkół ponadpodstawowych/+ praca metodą syntezy lub „dokumentacji inwentaryzacyjnej”
 
Reformacja w Krakowie
odkrywanie miejsc (pomiędzy Wawelem a Placem Szczepańskim) związanych z ruchem reformacyjnym, ważnymi  dla tego ruchu postaciami  i wydarzeniami historycznymi od XVI do  XX wieku  /dla uczniów szkół ponadpodstawowych/  + gra miejska  (lub  jej elementy)

Kazimierz – miejsce gdzie „każdy kamień słodkim wspomnieniem rani”zajęcia ukazujące zabudowę, kulturę i sztukę krakowskiego Kazimierza oraz historię jego żydowskich mieszkańców aż do II wojny światowej (teren Getta) /dla uczniów szkół ponadpodstawowych/ + PRACA METODĄ PROJEKTU lub HAPPENING