Krakuskowym Tropem – klasy V-VI SP

Szanowni Państwo,

W tym roku Konkurs KRAKUSEK osiągnął pełnoletniość i jako dorosły  postanowił (za aprobatą swoich twórczyń) nieco zmienić formułę i rozszerzyć swoje działanie zapraszając do poznawania Krakowa różne pokolenia. 

Dlatego jako zespół organizacyjny, pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom (nauczycielom i rodzicom, współpracownikom oraz animatorom), które przez 17 lat uczestniczyły w kolejnych edycjach konkursu – wkładając w przygotowanie uczniów i konkursu wiele serca  i pracy.

Jednocześnie gorąco zapraszamy do udziału w naszym nowym konkursie zdobywania wiedzy o Krakowie: KRAKUSKOWYM TROPEM – konkurs wiedzy o Krakowie dla wielu pokoleń”, który jest naturalną kontynuacją konkursu Krakusek. W  tej nowej formule konkurs otwiera się na seniorów, bowiem  mamy nadzieję, że dzięki temu konkurs  stanie się nie tylko kolejnym krokiem do lepszego poznania naszego wspaniałego miasta, jego historii, zabytków oraz odkrywania jego niezwykłych tajemnic, ale i nawiązania wyjątkowych więzi międzypokoleniowych. Prosimy zatem o zachęcenie uczennic i uczniów (uczestników konkursu), aby zaprosili  swoje babcie i dziadków do  wspólnego poznawania Krakowa poprzez udział w rodzinnej grze terenowej.

Wierzymy, że konkurs wzbudzi, podobne jak w latach poprzednich, Państwa zainteresowanie
i zachęci do licznego udziału klasy trzecie ze wszystkich zaprzyjaźnionych z nami szkół.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i czekamy na wycieczkach, grach oraz „muzealnych spacerach”.

ZAPRASZAMY!

Zespół Organizacyjny wcześniejszego konkursu KRAKUSEK i obecnego KRAKUSKOWYM TROPEM:

Anna Chachulska – historyczka sztuki, współtwórczyni i wieloletnia organizatorka konkursów KRAKUSEK i KRAKUS, współautorka książki „Kraków i okolice”

Anna Burzyńska – nauczycielka i przedstawicielka Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Słowackiego w Krakowie,  pomysłodawczyni i wieloletnia organizatorka konkursów KRAKUSEK i KRAKUS

Aleksandra Rzońca – dyrektorka AKADEMII ŻAKOWSKIEJ, historyczka sztuki, współtwórczyni  i wieloletnia organizatorka konkursu KRAKUSEK, autorka folderu Urzędu Miasta Krakowa „Rodzinny Kraków”

Kontakt:

 • Anna Chachulska, 575 744 400, e-mail: krakuskowym.tropem.1@gmail.com
 • Anna Burzyńska – tel. 695 996 566, e-mail: aburzynska@sto64.krakow
 • Aleksandra Rzońca – tel. 515 076 126, e-mail: akademiazakowska.edu@gmail.com

Załącznik 2: Zasady udziału w Konkursie kategoria wiekowa klasy V – VI Szkół Podstawowych

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VI szkół podstawowych.

2. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do poznawania Krakowa, jego zabytków, historii, tradycji i legend poprzez lekturę wybranych tekstów oraz umożliwienie udziału w aktywnych formach edukacji, takich jak lekcje lub warsztaty muzealne oraz gra terenowa po Krakowie.

3. Konkurs przybliża dzieje Królewskiego Miasta Krakowa, a temat tegorocznej edycji: ”KRAKÓW – miasto pełne skarbów” nawiązuje do 45 rocznicy wpisania Krakowa na Listę Światowego Dziedzictwa.

4. Zadania konkursowe będą miały formę testu obejmującego także ilustracje i mapki.

5. Ważne terminy:

Zgłoszenie klasy do konkursu w terminie od 2.01.2023 do 28.02.2023 r.

I etap (szkolny)28.04.2023 r. – uczniowie będą uzupełniali testy konkursowe na terenie swoich szkół.

II etap (finał)18.05.2023 r. – finaliści będą uzupełniali testy konkursowe w Sali Lea Urzędu Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Uroczysta gala wręczenia dyplomów i nagród – 26.05.2023 r. w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3-4.

6. Wyniki testów laureatów finału (I, II, III miejsca oraz uczniów wyróżnionych) ukażą się na stronach internetowych organizatorów konkursu.

7. Warunki uczestnictwa:

Zgłoszenie klasy lub kółka historycznego do konkursu w terminie od 20.01.2023 do 28.02.2023 r. należy dokonać poprzez przesłanie karty zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres: krakuskowym.tropem.2@gmail.com.
Każda klasa powinna zostać zgłoszona oddzielnie, wg podanego wzoru, wyłącznie przez nauczyciela. Prosimy zwrócić uwagę na prawidłowy zapis kontaktowego adresu e-mailowego.

• Przeprowadzenie na terenie szkoły w dniu 28.04.2023 r. I etapu konkursu, polegającego na wypełnieniu testu przez uczniów zgłoszonych klas. Szkoła ustala godzinę, o której wszystkie klasy biorące udział w konkursie będą pisały test. Testy będą przesyłane do 26.04.2023.r. w godzinach 9.00–15.30 na adres e-mailowy podany przez nauczyciela w zgłoszeniu. Czas pisania testu wynosi 45 minut; w trakcie jego rozwiązywania uczniowie nie mogą korzystać z żadnych pomocy naukowych.

Przy ocenie testu nie należy obniżać punktacji za błędy ortograficzne, wyjątkiem są nazwy własne, w pisowni których wymagana jest całkowita poprawność. Za każdy błąd ortograficzny w nazwie własnej należy obniżyć ocenę o ½ punktu. W przypadku uzyskania takiego samego wyniku przez kilku uczniów, nauczyciel we własnym zakresie organizuje dogrywkę i wyłania jednego ucznia. Wraz z testami do I etapu zostaną przesłane: klucz do testu, karta ewaluacji, formularz zgody na wykorzystanie zdjęć wykonanych w trakcie II etapu i gali rozdania nagród (dotyczy to uczniów, nauczycieli i osób towarzyszących finalistom) oraz wzór dyplomu, aby można było nim nagrodzić uczniów, którzy w klasie zdobyli II i III miejsce oraz wyróżnienia.

a/ Nauczyciel wyłania z klasy finalistę (jednego ucznia, który zdobył największą liczbę punktów).
LUB Nauczyciele danej szkoły za obopólnym porozumieniem wyłaniają najlepszych uczniów, (którzy uzyskali najwięcej punktów) niezależnie od przynależności do klasy. Ilość reprezentantów musi się jednak zgadzać z ilością zgłoszonych klas.
b/ W przypadku zgłoszenia uczniów klas V i VI (w ramach wspólnego szkolnego kółka historycznego) możliwe jest wyłonienie dwóch finalistów: jednego z klasy V, jednego z klasy VI
LUB decyzją nauczyciela – dwóch uczniów, którzy uzyskali największą ilość punktów.

• Nauczyciel rejestruje finalistę najpóźniej do 12.05.2023 r. poprzez wypełnienie karty zgłoszenia ucznia do finału (wg. dostarczonego wzoru) i przesłanie jej na adres mailowy Organizatora: krakuskowym.tropem.2@gmail.com

• Uczniowi, biorącemu udział w finale w dniu 18.05.2023 r. powinna towarzyszyć osoba dorosła.

• Prosimy o dostarczenie organizatorom w dniu finału wszystkich wypełnionych przez uczniów arkuszy testowych etapu szkolnego oraz wypełnionych dokumentów przesłanych wraz z testami przez organizatorów.

8. Decyzja jurorów dotycząca wyników finału jest ostateczna i nie podlega zmianie.

9. Każdy uczestnik finału zostanie nagrodzony niezależnie od zajętego miejsca. Nagrody można również odebrać do końca czerwca po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

10. Integralną częścią konkursu mającą na celu przygotowanie do niego uczniów są:

lekcje /warsztaty w Muzeum Czartoryskich MNK prowadzone będą od 1.03.-30.04.2023 r. (Koszt udziału w lekcji muzealnej – 12 zł/ucznia).

gra terenowa – realizowana przez Organizatorów w terminie 20.04.2023 czwartek. Zgłoszenie do gry terenowej po Krakowie należy przesłać na adres mailowy aburzynska@sto64.krakow.pl

W zgłoszeniu należy podać: numer lub nazwę szkoły, ilość uczniów, nazwisko nauczyciela, adres e-mailowy i telefon kontaktowy nauczyciela oraz wybrany termin. (Koszt udziału w grze terenowej – 12 zł/ucznia).

11. Uczestnicy konkursu we własnym zakresie powinni zapoznać się z niżej podaną literaturą:

a) Ewa Stadtmüller, Anna Chachulska „Kraków i okolice”, Wydawnictwo Skrzat
– rozdział I – od wiadomości o Barbakanie, Bramie Floriańskiej do końca rozdziału,
– rozdział II – cały,
– z rozdziału III – informacje o kościele Franciszkanów i Dominikanów
– z rozdziału IV – informacje o Janie Długoszu i Tadeuszu Kościuszce oraz legendy
– rozdział VII – cały

b) Jan M. Małecki „Historia Krakowa dla każdego”, Wydawnictwo Literackie
Rozdziały:
– Akademia Krakowska,
– Święta królowa i odnowienie Akademii,
– W gotyckiej szacie,
– Arcydzieło Wita Stwosza,
– Początki humanizmu nad Wisłą,
– Artyści z Italii i sztuka renesansu włoskiego.

12. Pytania konkursowe będą układane na podstawie podanej literatury, lekcji/warsztatów muzealnych i gry terenowej.

13. Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Anna Burzyńska, tel. 695 996 566, e-mail: aburzynska@sto64.krakow
Anna Chachulska, tel. 575 744 400
—————————————————————————————————————————–


„KRAKUSKOWYM TROPEM – konkurs wiedzy o Krakowie dla wielu pokoleń”

kategoria wiekowa – klasy V-VI Szkół Podstawowych


KARTA ZGŁOSZENIA

Nazwa szkoły ……………………………………………………………………………………………
Adres szkoły  ………………………………………………………………………………………….
Klasa: (Każda klasa musi być zgłoszona oddzielnie)…………………………………….….(liczba uczniów)…………………….
Zgłaszający (nauczyciel/opiekun): ………………………………………………………………
Kontakt do zgłaszającego: e-mail: …………………………………………………………………Tel.: ……………………….………

KRAKUSKOWYM TROPEM

konkurs wiedzy o Krakowie dla wielu pokoleń

REGULAMIN

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Regulamin określa warunki i zasady Konkursu „KRAKUSKOWYM TROPEM – konkurs wiedzy o Krakowie dla wielu pokoleń” zwanego dalej „Konkursem”.

2.Organizatorami Konkursu są: Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie, AKADEMIA ŻAKOWSKA, Centrum Aktywności Seniorów „Renesans” w Krakowie, określani dalej nazwą „Organizatorzy”.

3.Koordynatorem Konkursu jest p. Anna Chachulska – historyczka sztuki, współtwórczyni i wieloletnia organizatorka konkursów KRAKUSEK i KRAKUS, współautorka książki „Kraków i okolice”.

4.Osobami do kontaktu są:

 • Anna Burzyńska – pomysłodawczyni, współtwórczyni i wieloletnia organizatorka konkursów KRAKUSEK i KRAKUS, nauczycielka reprezentująca Społeczną Szkołę Podstawową nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie 695 996 566, e-mail: aburzynska@sto64.krakow
 • Aleksandra Rzońca – historyczka sztuki, współtwórczyni i wieloletnia organizatorka konkursu KRAKUSEK, autorka folderu UMK „Rodzinny Kraków”, reprezentująca Akademię Żakowską – tel.515 076 126, e-mail: akademiazakowska.edu@gmail.com
 • Urszula Malczyk – animatorka współpracująca przy organizacji konkursu KRAKUSEK i wspierająca Centrum Aktywności Seniorów „Renesans” w Krakowie, tel. 506 965 492, e-mail: krakuskowym.tropem.3@gmail.com

II.CELE  KONKURSU

1.Propagowanie wiedzy o historii i zabytkach Krakowa wśród mieszkańców Krakowa i okolicznych miejscowości oraz popularyzacja tradycji, legend, zwyczajów i unikatowych zasobów miasta stanowiących dziedzictwo materialne i niematerialne Krakowa w nawiązaniu do 45.rocznicy wpisania go na Listę Światowego Dziedzictwa.

2.Rozbudzenie zainteresowania wielkimi postaciami związanymi z lokalną historią.

3.Nawiązanie dialogu międzypokoleniowego poprzez umożliwienie udziału w aktywizujących formach poznawania dziejów Krakowa.

4.Kształtowanie postaw zdobywania wiedzy (uczenia się)  przez całe życie.  

III.ZAKRES TEMATYCZNY

1.Temat tegorocznej edycji Konkursu: „KRAKÓW – miasto pełne skarbów” określa zakres wymaganej wiedzy, którą można będzie zdobyć podczas zajęć przygotowawczych – wycieczek, warsztatów/lekcji muzealnych (dzieci i młodzież), interaktywnych prezentacji/wykładów oraz wizyt w muzeum (osoby w wieku 60+) i gier miejskich (dla wszystkich uczestników z uwzględnieniem ich możliwości), jak również w oparciu o podaną literaturę.  

IV.WARUNKI UCZESTNICTWA

1.Uczestnikami Konkursu mogą być: uczniowie ze szkół podstawowych oraz osoby w wieku 60+ z Krakowa i okolicznych miejscowości.

2.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie klasy przez nauczyciela w terminie do 31.10.2022 r. (kl. III), indywidualne zgłoszenie się osób w wieku 60+ w terminie do 3.12.2022 r. oraz zgłoszenie przez nauczyciela-opiekuna klas lub grup uczniowskich do 20.02.2023 r. (kl. V-VI.).

3.Dostarczenie organizatorom zgody na przetwarzanie danych osobowych, utrwalanie wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych w celach związanych z organizacją oraz promocją Konkursu.

4.Konkurs realizowany jest w trzech grupach wiekowych wg odrębnych zasad stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu:

 • Grupa I – klasy III Szkół Podstawowych (załącznik 1)
 • Grupa II – klasy V -VI Szkół Podstawowych (załącznik 2)
 • Grupa III – osoby w wieku 60+ (załącznik 3).

5.Do przeprowadzenia Konkursu, w poszczególnych kategoriach, Organizatorzy powołają Komisje Konkursowe, których zadaniem będzie przygotowanie testów do etapu I i II  oraz przeprowadzenie finału i wyłonienie laureatów Konkursu.

4.Postanowienia Komisji Konkursowych są ostateczne i nieodwołalne.

V.HARMONOGRAM KONKURSU

1.Konkurs trwa od 15.09.2022 do 26.05.2023 r.

2.Zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia

 • 31.10.2022 – kl. III SP (zgłasza nauczyciel)
 • 3.12.2022 – osoby w wieku 60+ (zgłoszenia indywidualne)
 • 20.02.2023 – kl. V-VI SP (zgłasza nauczyciel)

3.Etap I – testy pisane indywidualnie

 • 25.01.2023 – kl. III SP (w placówce szkolnej)
 • 24.02.2023 lub 25.02.2023 – osoby w wieku 60+ (w miejscu wskazanym przez organizatorów)
 • 28.04.2023 – kl. V-VI SP (w placówce szkolnej)

4.Gry miejskie:

 • 18.03. i 25.03.2023 (terminy sobotnie – do wyboru) – rodzinna gra miejska – dla finalistów wyłonionych podczas  etapu I (kl. III i osoby w wieku 60+). Do udziału w grze organizatorzy zapraszają również wszystkie chętne osoby zainteresowane poznawaniem Krakowa. Szczegółowe informacje o grze zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.sto64.krakow.pl w zakładce „Szkoła dla Miasta” do końca lutego oraz przesłane na podane w zgłoszeniach adresy e-mailowe.
 • 18.04. i 20.04.2023 – (wtorek i czwartek – terminy do wyboru) – tematyczna gra miejska dla uczniów klas V i VI  (obligatoryjna).

5.Etap II (finał)

 • 30.03.2023 (czwartek) – test dla finalistów z klas III
 • 31.03.2023 (piątek) lub 1.04.2023 (sobota) – quiz stolikowy dla finalistów z grupy wiekowej 60+ (zespoły 3 osobowe)
 • 18.05.2023 (środa) – test dla finalistów z klas V i VI.

6.26 maja 2023 r.  – Uroczysta gala wręczenia dyplomów i nagród dla laureatów II etapu z wszystkich grup wiekowych.

VI.FINANSOWANIE

1.Środki finansowe przewidziane na organizację Konkursu i nagrody pochodzą z opłat uiszczanych przez uczestników Konkursu za udział w zajęciach przygotowawczych oraz funduszy pozyskanych z dotacji lub od sponsorów. Wysokość opłat w każdej edycji określa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów. 

2.Organizatorzy ustalili, że pozyskane środki finansowe przeznaczone będą  na następujące cele:

 • koszty organizacyjne (obejmujące m.in.: koszty przygotowania i druku kart zadań i materiałów oraz inne koszty związane z organizacją Konkursu),
 • koszty przeprowadzenia zajęć przygotowawczych: aktywnych zajęć terenowych (wycieczki tematyczne), warsztatów, wykładów, gry miejskiej
 • koszty przeprowadzenia Gali (m.in. zakupu nagród i druku dyplomów dla laureatów Konkursu)

VII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Informacje o Konkursie i regulamin zamieszczone zostaną na stronach Organizatorów.

2.Zgłoszenie się do udziału w konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

3.W sytuacji nieprzewidywalnej np. z uwagi na obostrzenia pandemiczne czy w przypadku braku możliwości realizacji niektórych zapisów lub dostępności podanych terminów, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia adekwatnych zmian w Regulaminie.

VIII.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.DANE OSOBOWE

a) Dane osobowe uzyskane od Uczestników Konkursu oraz ich przedstawicieli ustawowych, w tym podane w Formularzu Zgłoszeniowym, będą przetwarzane przez Organizatorów Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu i przygotowania dyplomów oraz nagród dla laureatów.

b) Dane osobowe osób wskazanych w ust. 1 przetwarzane są wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa i przyjętych w tym zakresie polityk dotyczących ochrony danych osobowych.

c) Organizatorzy dbają o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez osoby wskazane w ust. 1. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i nieuprawnionych.

2.KLAUZULA INFORMACYJNA

a) Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest z ramienia Organizatorów: AKADEMIA ŻAKOWSKA (dział Spółdzielni Socjalnej KAMPU) 31-512 Kraków, ul. Topolowa 6/I

b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: rzonca.krzysztof@gmail.com

c) Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 • udziału w konkursie i wyłonienia laureatów – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • kontaktu z opiekunem zespołu klasowego/zespołu szkolnego w celach konkursowych –art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • publikacji informacji o laureatach konkursu na stronach www Organizatorów oraz ich serwisach społecznościowych -art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • rozliczenia przyznanych nagród –art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami –art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • archiwalnych –art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

d) Administrator w związku z organizacją Konkursu udostępnia dane osobowe uczestników Społecznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie oraz Stowarzyszeniu SZERSZE HORYZONTY. Udostępnienie danych następuje na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Brak wyrażenia takiej zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Społeczną Szkołę Podstawową nr 4  i Stowarzyszenie w ramach konkursu.

e) Dane osobowe Uczestników i ich przedstawicieli ustawowych będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez nich udzielonej zgody, nie dłużej niż przez okres 3 lat od zakończenia Konkursu.

f) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. W przypadku cofnięcia zgody uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie.

g) Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać wobec Organizatorów z następujących praw:

 • prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16RODO),
 • prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO),
 • prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO.

h) Organizatorzy informują również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

i) Organizatorzy informują, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą zostać wycofane po uprzednim kontakcie z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: rzonca.krzysztof@gmail.com lub przesyłając żądanie na adres jego siedziby.

Załączniki:

 • Załącznik nr 1: Zasady udziału w Konkursie dla kategorii kl. III + karta zgłoszenia
 • Załącznik nr 2: Zasady udziału w Konkursie dla kategorii V-VI + karta zgłoszenia
 • Załącznik nr 3: Zasady udziału w Konkursie dla kategorii Seniorzy + karta zgłoszenia