Kursy i szkolenia

Kurs dla animatorów zajęć edukacyjnych w zakresie turystyki kulturowej

Kurs skierowany jest osób zainteresowanych sztuką i historią Krakowa, a zwłaszcza do studentów lub absolwentów historii sztuki, historii, polonistyki, kulturoznawstwa, pedagogiki, itp. Umożliwia prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie turystyki kulturowej, według programu KRAKOWSKIE HORYZONTY – AKTYWNE POZNAWANIE ZABYTKÓW I HISTORII KRAKOWA, polegającym na upowszechnianiu kultury i sztuki oraz wprowadzaniu w świat tradycji i historii.

Zapraszamy osoby zainteresowane pracą z dziećmi i młodzieżą, pod warunkiem, że są także: pełnoletnie i legitymujące się przynajmniej świadectwem maturalnym; szczególnie zainteresowane historią, sztuką i kulturą Krakowa; kreatywne, otwarte i przyjacielsko nastawione do świata i ludzi; pogodne i życzliwe, a jednocześnie stanowcze i odpowiedzialne.

Program

  • udział w grze rekreacyjnej (zajęcia praktyczne).
  • merytoryczne i metodyczne założenia programu upowszechniania kultury, sztuki i historii Krakowa (zajęcia metodami aktywizującymi)
  • historia sztuki i kultury w oparciu o zabytki Krakowa (zajęcia metodami aktywizującymi)
  • merytoryczne i metodyczne założenia prowadzenia zajęć aktywizujących
  • zasady prowadzenia aktywnych i bezpiecznych zajęć w terenie (zajęcia praktyczne)
  • jak przygotować scenariusz i materiały do zajęć (zajęcia teoretyczno-praktyczne)
  • prowadzenie aktywnych zajęć w terenie z wykorzystaniem merytorycznych i metodycznych założeń programu upowszechniania kultury, sztuki i historii Krakowa (zajęcia teoretyczno-praktyczne)
  • wykład specjalistyczny dostosowany do potrzeb grupy szkoleniowej.

Uwaga: kurs  umożliwia prowadzenie zajęć wg autorskich programów w oparciu o umowę o dzieło lub zlecenie.