Wycieczki edukacyjne i tematyczne

Nasze propozycje skierowane są do najstarszych grup przedszkolnych i wszystkich klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz do innych grup np. kolonijnych i szkoleniowych (kursy, Uniwersytety III Wieku) i obejmują tematykę realizowaną w trakcie poszczególnych etapów nauczania przez polonistów, historyków, nauczycieli sztuki (plastyki i muzyki) i wiedzy o kulturze, a także nauczycieli innych przedmiotów – zwłaszcza gdy pełnią oni funkcję wychowawców – jako, że niezależnie od zakresu programów realizowanych w danej szkole czy zespole klasowym, warto skorzystać z atrakcyjnych form przy wprowadzaniu uczniów w świat kultury, sztuki czy też przy nawiązywaniu do tradycji i ważnych wydarzeń historycznych w ramach organizowanych wycieczek szkolnych. Oferta AKADEMII ŻAKOWSKIEJ oprócz uaktywnienia wszystkich uczestników podczas zajęć, rozszerza znacznie możliwości poznania historii i sławnych mieszkańców Krakowa – miasta kultury polskiej i europejskiej.

Zajęcia proponowane przez AKADEMIĘ ŻAKOWSKĄ opierają się o sprawdzone i skuteczne metody aktywizujące pomagające uczestnikom rozwijać swoje kompetencje w różnych obszarach m.in. CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM, ROZUMOWANIA, WYSZUKIWANIA i KORZYSTANIA Z INFORMACJI ORAZ WYKORZYSTYWANIA ZDOBYTEJ WIEDZY W PRAKTYCE.

Szczególnie polecamy wycieczki edukacyjne po Krakowie, które łączą możliwość poznania najważniejszych krakowskich zabytków z pasjonującymi spotkaniami np.

  • z językiem polskimKraków w literaturze- literatura w Krakowie
  • z matematykąPrzemierzyć Kraków
  • z przyrodą  – Krakowskie królestwo Fauny i Flory; Krakowskie plantacyje, przechadzki, ogrody
  • z technikąJak cywilizowano Kraków; Tajemnice Domu Machin, Wodnej Wieży i szklanej kuli
  • z historią – np. Nie od razu Kraków zbudowano; Na Wawel, na Wawel…; Nowa Huta i my
  • ze sztuką – np. Krakowscy artyści; Muzyka w Krakowie; Przez style i epoki
  • z folklorem – np. Wszystko po krakowsku; Z Krakuskiem przez Kraków
  • z przedsiębiorczością – np. Kupiecki Kraków; Sekrety krakowskiej almarii; Krakowskie rzemiosło

Do wszystkich wycieczek opracowane zostały odpowiednie zajęcia poznawcze lub gry miejskie połączone ze zwiedzaniem muzeów (tych znanych, jak również i tych mniej znanych a unikatowych np. Muzeum Bursztynu, Muzeum Ubezpieczeń, Muzeum Anatomii, Muzeum Numizmatów oraz innych) a uczestnicy otrzymują ciekawe karty pracy.

Każda wycieczka może być objęta badaniem „przyrostu” wiedzy, poprzez pre- i post- testy.