Gry miejskie

Proponujemy aktywizujące zajęcia z edukacji regionalnej  w Nowym Sączu, Lipnicy Murowanej, Lanckoronie, Nowym Wiśniczu, Zakopanem. Wszędzie mogą być przeprowadzone ciekawe gry, zabawy, spacery i  warsztaty z wykorzystaniem różnych materiałów dydaktycznych (np. kart zadań, map, rysunków). Szczególnie polecamy wyjątkową formę kształcenia kompleksowego uwzględniającego wytyczne zawarte w podstawie programowej dla poszczególnych przedmiotów i odpowiednich dla określonych etapów kształcenia, jaką są EDUKACYJNO-PRZYGODOWE GRY MIEJSKIE W KRAKOWIE – nowoczesne poznawanie miasta.

Zapraszamy zatem na następujące gry:

KRAKOWSKA GRA KORONNA – pasjonujące poszukiwania śladów królewskich fundacji, odkrywanie tajemnic szlacheckich herbów oraz niezwykłych miejsc, w których ukryte są korony świadczące o królewskim charakterze Krakowa i wyjątkowych aspiracjach jego mieszkańców (kl. IV-VIII SP)

WAWELSKI LABIRYNT – gra terenowa oferująca  interaktywne poznanie Wzgórza Wawelskiego, rozgrywana na terenie Wzgórza Wawelskiego  (bez wchodzenia do komnat i katedry), zawiera elementy biegu na orientację, podchodów i rozwiązywania szyfrów. Zespoły otrzymują wskazówki, dzięki którym mogą wykonać poszczególne zadania i odkryć wawelskie zakamarki  (kl. IV-VIII SP)

KRAKOWSKIE ŁOWY – gra miejska umożliwiająca poznanie świata przyrody ukrytego wśród krakowskich zabytków + gra typu „Scavenger Hunt”- oparta na spostrzegawczości (SP IV-VIII SP)

SCHOWANY W KRAKOWIE – gra miejska łącząca elementy aktywnego poznawania miasta z zabawą w podchody  chowanego. Propozycja na wspaniałą przygodę  w obrębie Starego Miasta (kl. IV-VIII SP i szkoły ponadpodstawowe oraz grupy rodzinne)

EUROPA w KRAKOWIE – poznanie miejsc i osób związanych z krajami europejskimi, tropienie niezwykłych śladów wielokulturowego i wielonarodowego Krakowa – pozostawionych przez przybyszów osiadłych w tym mieście+ gra typu questing

REFORMACJA W KRAKOWIE –  tematyczna gra miejska, która ma przypomnieć o znakomitych postaciach polskiej historii, obiektach zabytkowych czy przykładach kultury niematerialnej opierających się o zasady etyki protestanckiej. Obejmuje obszar Starego Miasta (dla klas V-VIII SP i szkoły ponadpodstawowe)

KRAKOWSKA LOŻA LUMINARZY – gra miejska polegająca na odnalezieniu śladów wybitnych postaci i osobistości Krakowa, Polski czy Europy. Gra ma kilka wariantów i miejsc rozgrywki: centrum Krakowa w obrębie Plant, Park Jordana, Skałka lub inne w zależności od wskazanej tematyki i wieku uczestników (dla wszystkich grup wiekowych)